25
vitamininden etkilenmektedir. Hipovolemi, hipotiroidi ve hipokalsemide reabsorbsiyon artar. Hipokalsemi ve PTH, Mgun renal atılımını azaltır.63,64
PTH; kemiklerden serbestlenmesini arttırır. Henle kulpunun çıkan kalın kolundan ve distal tübülden reabsorbsiyonunu arttırır. Primer hiperparatiroidide Mgun barsaktan emilimi artar. Hafif hipomagnezemi, PTH salınımını stimüle eder. Fakat çok ciddi yetmezlik, hipokalseminin sonucu olarak fonksiyonel hipoparatiroidizme yol açar.63
MAGNEZYUM ÖLÇÜMÜ
Total Mg konsantrasyonu serum, plazma, eritrosit, günlük idrar veya saçta tayin edilebilir. Serum Mg ölçümleri gibi eski yöntemler serumda bulunan Mgun sadece %0,3 olmasından dolayı eleştirilmektedir. Ayrıca bu değer, hemoliz sonucu eritrositlerden (serum Mg konsantrasyonunun 3 katı bulunur) açığa çıkan Mg ile etkilenebilmektedir. Bununla birlikte serum Mg tayini sık olarak kullanılmaktadır; akut durumlarda ve tedavinin izlenmesi açısından da önemlidir.54,62 Serum Mg tayini, plazma Mg tayinine tercih edilir. Antikogülan gibi katkı maddeleri ölçümü etkiler. Örneğin sitrat, Mg kadar iyi Ca bağlar ve Mg tayinindeki fluorometrik ve kolorimetrik prosedürleri etkiler. Çoğu laboratuar kolorimetrik metodları kullanarak serum Mg tayini yapar. Eritrosit Mg tayininin serum seviyeleri üzerine avantajı yoktur, çünkü diğer doku fraksiyonlarıyla korele değildir. Normal bireylerde mononükleer hücreler ile serum veya eritrositlerdeki Mg seviyeleri arasında da korelasyon yoktur.62
Kas Mg konsantrasyonu üzerinde de çalışılmış; fakat total vücut Mg düzeyi ile arasındaki ilişki karara bağlanamamıştır.54 Solunum yetmezlikli 132 yoğun bakım hastasında yapılan prospektif, kontrollü bir çalışmada serum total Mg ve kas Mg konsantrasyonlarının korele olmadığı görülmüştür. Düşük kas Mg seviyeleri hücre içi potasyumu azaltarak yüksek ventriküler ekstrasistol insidansına ve yoğun bakımda kalış süresinin uzamasına yol açar.54,60
Mg durumunun değerlendirilmesinin bir diğer yolu üriner Mg atılımıdır. Üriner Mg, kullanılan Mgu yansıtmaktadır fakat total vücut değerlendirmesini yapamamaktadır. 24 saatlik renal atılımın kadınlar için 3,6 mmol, erkekler için 4,8 mmol olduğu tahmin edilmektedir. 24 saatlik Mg atılımı <12 mg/gün olması Mg eksikliğinin kabul edilebilir kanıtıdır. 54,62 Diğer bir yöntem Mg retansiyon testidir.34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sevofluran anestezisinde magnezyum sülfat infüzyonunun sevofluran ve kas gevşeticisi tüketimi, derlenme ve postoperatif analjezi üzerine etkileri - Sayfa 12
çocukların entübasyonu için yeterli kas gevşemesi sağlar. Non depolarizan kas gevşeticilerin etkilerini arttırır. Sevofluran renal kan akımını önemsiz derecede düşürür. Portal ven kan akımını azaltır, fakat hepatik arter kan akımını arttırır. Böylece total karaciğer kan akımı ve oksijen sunumu korunur (9). MAGNEZYUM Magnezyum vücutta en sık bulunan dördüncü, intrasellüler alanda en sık bulunan ik...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

serum
gibi
renal
plazma
hücre
vücut


34. SAYFA ICERIGI

25
vitamininden etkilenmektedir. Hipovolemi, hipotiroidi ve hipokalsemide reabsorbsiyon artar. Hipokalsemi ve PTH, Mgun renal atılımını azaltır.63,64
PTH; kemiklerden serbestlenmesini arttırır. Henle kulpunun çıkan kalın kolundan ve distal tübülden reabsorbsiyonunu arttırır. Primer hiperparatiroidide Mgun barsaktan emilimi artar. Hafif hipomagnezemi, PTH salınımını stimüle eder. Fakat çok ciddi yetmezlik, hipokalseminin sonucu olarak fonksiyonel hipoparatiroidizme yol açar.63
MAGNEZYUM ÖLÇÜMÜ
Total Mg konsantrasyonu serum, plazma, eritrosit, günlük idrar veya saçta tayin edilebilir. Serum Mg ölçümleri gibi eski yöntemler serumda bulunan Mgun sadece %0,3 olmasından dolayı eleştirilmektedir. Ayrıca bu değer, hemoliz sonucu eritrositlerden (serum Mg konsantrasyonunun 3 katı bulunur) açığa çıkan Mg ile etkilenebilmektedir. Bununla birlikte serum Mg tayini sık olarak kullanılmaktadır; akut durumlarda ve tedavinin izlenmesi açısından da önemlidir.54,62 Serum Mg tayini, plazma Mg tayinine tercih edilir. Antikogülan gibi katkı maddeleri ölçümü etkiler. Örneğin sitrat, Mg kadar iyi Ca bağlar ve Mg tayinindeki fluorometrik ve kolorimetrik prosedürleri etkiler. Çoğu laboratuar kolorimetrik metodları kullanarak serum Mg tayini yapar. Eritrosit Mg tayininin serum seviyeleri üzerine avantajı yoktur, çünkü diğer doku fraksiyonlarıyla korele değildir. Normal bireylerde mononükleer hücreler ile serum veya eritrositlerdeki Mg seviyeleri arasında da korelasyon yoktur.62
Kas Mg konsantrasyonu üzerinde de çalışılmış; fakat total vücut Mg düzeyi ile arasındaki ilişki karara bağlanamamıştır.54 Solunum yetmezlikli 132 yoğun bakım hastasında yapılan prospektif, kontrollü bir çalışmada serum total Mg ve kas Mg konsantrasyonlarının korele olmadığı görülmüştür. Düşük kas Mg seviyeleri hücre içi potasyumu azaltarak yüksek ventriküler ekstrasistol insidansına ve yoğun bakımda kalış süresinin uzamasına yol açar.54,60
Mg durumunun değerlendirilmesinin bir diğer yolu üriner Mg atılımıdır. Üriner Mg, kullanılan Mgu yansıtmaktadır fakat total vücut değerlendirmesini yapamamaktadır. 24 saatlik renal atılımın kadınlar için 3,6 mmol, erkekler için 4,8 mmol olduğu tahmin edilmektedir. 24 saatlik Mg atılımı <12 mg/gün olması Mg eksikliğinin kabul edilebilir kanıtıdır. 54,62 Diğer bir yöntem Mg retansiyon testidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php