26
Bazal Mg bazal değeri için 24 saatlik idrar toplanır, ardından parenteral Mg yüklemesi yapılır. Tekrar 24 saatlik idrar toplanır. İki örnek arasındaki Mg içeriğinin farkı Mg eksikliği hakkında bilgi verir. Testin standartizasyonları olmamasına rağmen, Mg yüklemesinin %60-70inden daha büyük atılımın olması Mg azalmasının olanaksız olduğunu düşündürür. Verilen Mgun %20den fazlasının retansiyonu Mg eksikliği açısından anlamlıdır. Retansiyon %50den fazlaysa Mg eksikliğinin kesin kanıtıdır denilebilir. Bu test esas olarak kemik gibi büyük, değişebilen Mg havuzunun göstergesidir. Ancak serum kreatinin değeri >200 mmol/L ise bu test kontrendikedir.56,
Belki en yararlı testler serum, kan ve plazmadaki iyonize Mg ölçümüne bağlı olmaktadır. Bu yöndeki artan ilgi iyon seçici elektrotların gelişimine neden olmuştur. Bununla birlikte bu elektrotdlar diğer katyonlar ile özellikle Ca ile karışma eğilimi göstermektedirler. İntrasellüler iyonize Mgun değerlendirilmesi ise daha kompleks bir alandır. Floresan problar ve nükleer manyetik rezonans özel ilgi görmüştür.54 Mg tayin yöntemlerini özetle 3 grupta toplayabiliriz.62
Total Vücut Mgunun Tayini62
Magnezyum Tayini:
1. Doku Mg tayini: a. Serum konsantrasyonu b. Eritrositlerdeki konsantrasyonu c. Mononükleer hücrelerdeki konsantrasyonu d. Kas konsantrasyonu
2. Metabolik olarak Mg dengesi: a. Renal Mg atılımı b. Üriner retansiyon testi
3. İyonize Mg tayini: a. Fluoresan problarla b. Nükleer manyetik rezonans spektroskopi ile c. İyon selektif elektrodlarla (ISE)35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kötü kontrollü Tip 1 DM'lu olgularında hücresel düzeyde eser elementlerdeki değişiklikler - Sayfa 6
v ÖZET Uğurlu, V. Kötü Kontrollü Tip 1 Diabetes Mellitus Olgularında Hücresel Düzeyde Eser Elementlerdeki Değişiklikler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir, 2013. Canlılarda çok düşük miktarlarda bulunan eser elementlerin, organizma için önemli işlevleri vardır. Kötü kontrollü diyabette bu elementlerin başlıca...
İntravenöz rejyonal anestezide Prilokain'e magnezyum eklenmesinin etkileri - Sayfa 19
oluşturur. Serumda üç farklı durumda bulunur (%62 iyonize, %33 proteine bağlı, %5’i sitrat ve fosfat gibi anyonlarla kompleks halde). Serum magnezyum düzeyi vücut magnezyum depolarını yansıtmaz. Temel olarak kemikte, kasların hücre içi kompartmanında ve yumuşak dokuda bulunur (5,35). Magnezyum birimi sıklıkla mg, mmol ya da mEq olarak ifade edilir (1g elemental Mg sulfat = 4mmol =.8mEq = 98mg). M...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saatlik
idrar
serum
atılımı
inden
iyon


35. SAYFA ICERIGI

26
Bazal Mg bazal değeri için 24 saatlik idrar toplanır, ardından parenteral Mg yüklemesi yapılır. Tekrar 24 saatlik idrar toplanır. İki örnek arasındaki Mg içeriğinin farkı Mg eksikliği hakkında bilgi verir. Testin standartizasyonları olmamasına rağmen, Mg yüklemesinin %60-70inden daha büyük atılımın olması Mg azalmasının olanaksız olduğunu düşündürür. Verilen Mgun %20den fazlasının retansiyonu Mg eksikliği açısından anlamlıdır. Retansiyon %50den fazlaysa Mg eksikliğinin kesin kanıtıdır denilebilir. Bu test esas olarak kemik gibi büyük, değişebilen Mg havuzunun göstergesidir. Ancak serum kreatinin değeri >200 mmol/L ise bu test kontrendikedir.56,
Belki en yararlı testler serum, kan ve plazmadaki iyonize Mg ölçümüne bağlı olmaktadır. Bu yöndeki artan ilgi iyon seçici elektrotların gelişimine neden olmuştur. Bununla birlikte bu elektrotdlar diğer katyonlar ile özellikle Ca ile karışma eğilimi göstermektedirler. İntrasellüler iyonize Mgun değerlendirilmesi ise daha kompleks bir alandır. Floresan problar ve nükleer manyetik rezonans özel ilgi görmüştür.54 Mg tayin yöntemlerini özetle 3 grupta toplayabiliriz.62
Total Vücut Mgunun Tayini62
Magnezyum Tayini:
1. Doku Mg tayini: a. Serum konsantrasyonu b. Eritrositlerdeki konsantrasyonu c. Mononükleer hücrelerdeki konsantrasyonu d. Kas konsantrasyonu
2. Metabolik olarak Mg dengesi: a. Renal Mg atılımı b. Üriner retansiyon testi
3. İyonize Mg tayini: a. Fluoresan problarla b. Nükleer manyetik rezonans spektroskopi ile c. İyon selektif elektrodlarla (ISE)

İlgili Kaynaklarsingle.php