27
BİYOKİMYASAL, BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
Mg2+, tüm biyolojik aktif katyonlar içinde en küçük yarıçapa sahip iyondur. Bu da Mgun yüksek enerjili kompleks formlar oluşturmasını sağlar.54 Mgun bu özelliği birçok metabolik olaydaki önemli rolünü açıklar. ATPnin rol aldığı tüm enzimatik reaksiyonlarda Mg kesinlikle yer alır.53 Mg etkileri tablo da özetlenmiştir.
Magnezyumun Biyokimyasal, Biyolojik ve Fizyolojik Etkileri:
1. Ca kanalları aracılığı ile Ca antagonizmi (fizyolojik Ca antagonisti),
2. Enerji transferinin regülasyonu (ATP üretimi, oksidatif fosforilasyon,
glikoliz) 3. Krebs siklusunun kontrolörü 4. Membran stabilizasyonu. 5. Sitoprotektif etki 6. Transmembran iyon akımı 7. Hormonların reseptörlere bağlanması, 8. Ca kanallarının açılması, 9. Adenilat siklazın regülasyonu,
10. Kas kontraksiyonu, 11. Nöronal aktivite, 12. Vazomotor tonusun kontrolü, 13. Kardiyak eksitabilite, 14. Nörotransmitter salınımı
Mg, enerjinin depolanması, transferi ve kullanımı gibi fizyolojik olaylarda önem taşır; enzimlerin sinyal transdüksiyonunda substratı olan ATP ile kompleks oluşturur (ATP kullanan enzimatik reaksiyonlarda Mga ihtiyaç duyulur). Mg, ATP üzerindeki negatif yükü nötralize ederek enzimlere bağlanmasını kolaylaştırır ve36. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Magnezyum sülfatın sıçanlarda siklofosfamide bağlı ovaryum hasarı üzerindeki etkilerinin ışık ve elektron mikroskopik düzeyde incelenmesi - Sayfa 22
7 vücut Mg+2’nin yaklaşık %0.3’ünü oluşturur. Bunun %62’si iyonize, %33’ü proteine, özellikle de albumine bağlı ve %5’i sitrat ve fosfat gibi anyonlarla kompleks oluşturmuş haldedir (21). Mg+2 hücre içi kompartmanda başlıca mitokondriyon, nukleus ve ER’de bulunur. Bu bölgelerde bağlı halde bulunan Mg+2 gerektiğinde sitozole taşınarak hücre siklusu ve apoptoz gelişimi gibi birçok farklı biyokimya...
Spinal cerrahide magnezyum ile esmololün hemodinamik etkiler açısından karşılaştırılması - Sayfa 28
20 Magnezyum homeostazisinin hormonal regülasyonu net değildir. Magnezyum metabolizmasının regülasyonundan paratiroid hormon (PTH), kalsitonin, D vitamini, insülin, glukagon, epinefrin, antidiüretik hormon (ADH), aldosteron ve seks hormonlara etkilidir. PTH ve D vitamini intestinal absorpsiyonu arttırır, PTH renal reabsorpsiyonu ve kemiğe geri alımı kolaylaştırır. İnsülin magnezyumun sellüler alı...
İnhalasyon anestezisi altında toraks cerrahisi geçiren hastalarda farklı dozlarda magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif kas gevşetici, anestezik ve analjezik gereksinimine etkisi The effect of diffirent - Sayfa 11
Magnezyum, kalsiyum (Ca+2) gibi iki değerlikli bir iyondur. İnsan vücudu 1 mol (24 gr) magnezyum içerir (18). Total vücut Mg+2’ un %1-2’si ekstraselüler kompartmanda, %67’si kemikte, %31’i intrasellüler alandadır (17). Magnezyum sıklıkla mg, mmol, mEq şeklinde ifade edilir. Magnezyum sülfatın 1 gr 4 mmol, 8 mEq ya da 98 mg elemental magnezyuma eşittir (15). Erişkinlerde magnezyum gereksinimi günl...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
iyon
enerji
atpnin
fizyolojik
magnezyumun


36. SAYFA ICERIGI

27
BİYOKİMYASAL, BİYOLOJİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
Mg2+, tüm biyolojik aktif katyonlar içinde en küçük yarıçapa sahip iyondur. Bu da Mgun yüksek enerjili kompleks formlar oluşturmasını sağlar.54 Mgun bu özelliği birçok metabolik olaydaki önemli rolünü açıklar. ATPnin rol aldığı tüm enzimatik reaksiyonlarda Mg kesinlikle yer alır.53 Mg etkileri tablo da özetlenmiştir.
Magnezyumun Biyokimyasal, Biyolojik ve Fizyolojik Etkileri:
1. Ca kanalları aracılığı ile Ca antagonizmi (fizyolojik Ca antagonisti),
2. Enerji transferinin regülasyonu (ATP üretimi, oksidatif fosforilasyon,
glikoliz) 3. Krebs siklusunun kontrolörü 4. Membran stabilizasyonu. 5. Sitoprotektif etki 6. Transmembran iyon akımı 7. Hormonların reseptörlere bağlanması, 8. Ca kanallarının açılması, 9. Adenilat siklazın regülasyonu,
10. Kas kontraksiyonu, 11. Nöronal aktivite, 12. Vazomotor tonusun kontrolü, 13. Kardiyak eksitabilite, 14. Nörotransmitter salınımı
Mg, enerjinin depolanması, transferi ve kullanımı gibi fizyolojik olaylarda önem taşır; enzimlerin sinyal transdüksiyonunda substratı olan ATP ile kompleks oluşturur (ATP kullanan enzimatik reaksiyonlarda Mga ihtiyaç duyulur). Mg, ATP üzerindeki negatif yükü nötralize ederek enzimlere bağlanmasını kolaylaştırır ve

İlgili Kaynaklarsingle.php