30
Nöronal hasarı engeller ve serebral vazodilatasyon yapar. Bu etkileri;
1. Voltaj bağımlı kalsiyum kanal blokajı yaparak (L-tipi ve N-tipi),
2. Nonkompetetif NMDA reseptör antagonisti olarak
3. Ekstrasellüler kalsiyumun hücre içine girişini azaltarak,
4. İntrasellüler kalsiyumun sarkoplazmik retikulumdan salınımını inhibe ederek
5.Eksitatuar aminoasit salınımını kanal blokajı ile inhibe ederek yerine getirmektedir. 64
Pek çok deneysel çalışma Mgun serebral iskemide nöronal dokuyu koruyucu etkisini ortaya koymuştur. Kalsiyumun hücre içine girmesi serebral iskemide nöronal hasar yapar. Mg NMDA reseptörlerinde nonkompetetif blokaj yaparak iskemik alana bölgesel serebral kan akımını kolaylaştırır ve ayrıca hasarlı alanda kalsiyumun hücre içine girişine engel olur. Perinatal asfiksi, inme, kardiyak arrest, kapalı kafa travması gibi durumlarda oluşan serebral iskemi sonrası kullanılan Mg, nöronu ölümden koruyarak ilerleyen zaman içinde sonuçları iyi yönde geliştirmektedir.54
Mg, otonom ganglion ve vagal sinir uçlarında periferik sinir sistemindekine benzer etki gösterir. Serum düzeyi 2,5 mmol/L üzerine çıktığında progresif olarak adrenerjik sinir uçlarından ve adrenal medulladan katekolamin salınımını inhibe eder. Daha yüksek dozlarda ganglion blokajı yapar. Domuzların nakil ve kesim nedeniyle oluşan stres sendromlarına ait bazı durumlara (hipermetabolik değişiklikler gibi) hassasiyeti azalttığı görülmüştür.54
Mg iyonları, makrofaj aktivasyonu, lökosit yapışması, bakteriyel aktivite, granülosit oksidatif patlama, lenfosit proliferasyonu, monositlere endotoksin bağlanması gibi bazı anahtar immünolojik fonksiyonları hafifletir. Mg eksikliği modellerinde zamana bağlı olarak dolaşan IL1, TNF, IF, substans P ve CGRP (Calcitonin gen related peptide) düzeylerinde artış gözlenir. 62
Mg ayrıca, yüksek konsantrasyonlarda trombosit fonksiyonlarını inhibe ederek ve vasküler endotelyumdan prostasiklin salınımını uyararak koagülasyonu modüle eder. Trombüs formasyonu da ayrıca Mg uygulaması ile modifiye edilmektedir. 7 mmol/L ve üzeri düzeylerde kanama diyatezi görülür. Vazodilatasyon, kontraktilitenin artması, infarkt alanının sınırlanması, aritmi sıklığının azalması, koagülasyonun düzenlenmesi39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sezaryenlarda genel anestezi sırasında magnezyum sülfat infüzyonunun perioperatif hemodinami ve uyanıklık üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 18
antagonisti olduğu için, suprarenal aort anevrizma cerrahisinde spinal kordu iskemiden korur. Hem vazodilatatör (katekolamin salınımını inhibe ederek ve sempatik blokaj yoluyla) hem de antiaritmik özellikleri ile aortik kross klamp uygulanan major vasküler operasyonlarda başarı ile kullanılır (30, 31, 35). Kas ve Periferik Sinir Sistemi Üzerine Etkileri Kalsiyum ve Magnezyumun, kaslar üzerinde zı...
Rat renal iskemi reperfüzyon hasarı modelinde magnezyum sülfatın koruyucu etkinliğinin araştırılması - Sayfa 23
hormon, statin ve deksmedetomidin gibi ajanların İR hasarını azalttığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir ( 9,14,15). 2.4.1.Magnezyum Magnezyum vücutta en çok bulunan 4. katyondur. Baskın olarak hücre içi katyondur. Magnezyum kan mononükleer hücreleri dahil çeşitli hücrelerde enzimatik reaksiyonlar, hücre kanalları, reseptörler ve hücre içi sinyal molekülleri üzerinde etkilidir. İyon kanal dü...
Diz artroplastisi sonrasında sürekli femoral blokta levobupivakaine magnezyum sülfat eklenmesi postoperatif analjezik ihtiyacını azaltır mı? - Sayfa 39
serebral palsi riskinin azaldığı gösterilmiştir. Şüpheli inmede 12 saat içinde magnezyum verilmesi ile belirgin bir yarar izlenmemiştir. Benzer olarak magnezyum sülfatın kardiak arrest sonrası nörolojik sonuçlar ve süresini değiştirmediği gösterilmiştir. Son çalışmalarda NMDA reseptör antagonistlerinin postoperatif ağrı tedavisinde rolü olduğu, NMDA reseptör antagonizmasının nosiseptif uyarı sonra...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
reseptör
nmda
gibi
inhibe
üzeri


39. SAYFA ICERIGI

30
Nöronal hasarı engeller ve serebral vazodilatasyon yapar. Bu etkileri;
1. Voltaj bağımlı kalsiyum kanal blokajı yaparak (L-tipi ve N-tipi),
2. Nonkompetetif NMDA reseptör antagonisti olarak
3. Ekstrasellüler kalsiyumun hücre içine girişini azaltarak,
4. İntrasellüler kalsiyumun sarkoplazmik retikulumdan salınımını inhibe ederek
5.Eksitatuar aminoasit salınımını kanal blokajı ile inhibe ederek yerine getirmektedir. 64
Pek çok deneysel çalışma Mgun serebral iskemide nöronal dokuyu koruyucu etkisini ortaya koymuştur. Kalsiyumun hücre içine girmesi serebral iskemide nöronal hasar yapar. Mg NMDA reseptörlerinde nonkompetetif blokaj yaparak iskemik alana bölgesel serebral kan akımını kolaylaştırır ve ayrıca hasarlı alanda kalsiyumun hücre içine girişine engel olur. Perinatal asfiksi, inme, kardiyak arrest, kapalı kafa travması gibi durumlarda oluşan serebral iskemi sonrası kullanılan Mg, nöronu ölümden koruyarak ilerleyen zaman içinde sonuçları iyi yönde geliştirmektedir.54
Mg, otonom ganglion ve vagal sinir uçlarında periferik sinir sistemindekine benzer etki gösterir. Serum düzeyi 2,5 mmol/L üzerine çıktığında progresif olarak adrenerjik sinir uçlarından ve adrenal medulladan katekolamin salınımını inhibe eder. Daha yüksek dozlarda ganglion blokajı yapar. Domuzların nakil ve kesim nedeniyle oluşan stres sendromlarına ait bazı durumlara (hipermetabolik değişiklikler gibi) hassasiyeti azalttığı görülmüştür.54
Mg iyonları, makrofaj aktivasyonu, lökosit yapışması, bakteriyel aktivite, granülosit oksidatif patlama, lenfosit proliferasyonu, monositlere endotoksin bağlanması gibi bazı anahtar immünolojik fonksiyonları hafifletir. Mg eksikliği modellerinde zamana bağlı olarak dolaşan IL1, TNF, IF, substans P ve CGRP (Calcitonin gen related peptide) düzeylerinde artış gözlenir. 62
Mg ayrıca, yüksek konsantrasyonlarda trombosit fonksiyonlarını inhibe ederek ve vasküler endotelyumdan prostasiklin salınımını uyararak koagülasyonu modüle eder. Trombüs formasyonu da ayrıca Mg uygulaması ile modifiye edilmektedir. 7 mmol/L ve üzeri düzeylerde kanama diyatezi görülür. Vazodilatasyon, kontraktilitenin artması, infarkt alanının sınırlanması, aritmi sıklığının azalması, koagülasyonun düzenlenmesi

İlgili Kaynaklarsingle.php