IV
SİMGELER VE KISALTMALAR APACHE: Acute phsyology and chronic health evaluation (akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi skoru) Ca: Kalsiyum Ca2+: Kalsiyum iyonu CAM-ICU: Confusion assesment method for the intensive care unit CVVHF: Continue venoveous hemofiltration dB: Desibel D2: Dopamin DSM IV R: The Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders FDA: Food and Drug Administration, (Amerikan) gıda ve ilaç dairesi GABA: Gamma amino bütirik asit GİS: Gastrointestinal sistem GKS: Glaskow Koma Skalası ICU: Intensive care unit IF: İnterferon gama IL1: İnterlökin-l IP3: İnozitol 1, 4, 5-trifosfat iv: İntravenöz K: Potasyum K+: Potasyum iyonu m2: Metrekare mEq: Miliekivalan Mg: Magnezyum Mg2+: Magnezyum iyonu [Mg2+]: Magnezyum iyon konsantrasyonu MgCl2: Magnezyum klorür MgSO4: Magnezyum sülfat ml: Mililitre mmHg: Milimetre civa mmol: Milimol mRNA: Messenger (mesajcı) ribonükleik asit MSS: Merkezi sinir sistemi Na: Sodyum Na+: Sodyum iyonu4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yapay zeka denetimi ile EMG sinyallerinin işlenmesi ve sınıflandırılması - Sayfa 7
  Ca2+ ClHCO-3 K+ Mg2+ Na+ Kalsiyum İyonu Klor İyonu Bikarbonat Pozitif Potasyum İyonu Magnezyum İyonu Sodyum İyonu SİMGE LİSTESİ vii   ...
İnsan kalp kapaklarında oluşan kalsifikasyonda sitrik asidin etkisi - Sayfa 24
üreterek diğer hücre bileşenlerine zarar verir. Böylece birçok hastalığa ve doku hasarına neden olur. Üç veya daha fazla çift bağ içeren yağ asitlerinin peroksidasyonunda MDA oluşur. MDA, yağ asidi oksidasyonunun spesifik ya da kantitatif indikatörü değildir fakat lipid peroksidasyonunun derecesiyle iyi korelasyon gösterir. Lipid radikallerinin hidrofobik yapıda olması yüzünden reaksiyonların çoğ...
Sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyon ve kasılabilme: enerji kaynakları ve hücresel tamponların rolü - Sayfa 9
KISALTMALAR ADP ATP ca+2 HE PES K+ KCI KCN kDa Mg+ MgCl2 MgS04 MHZK µm µM mg mi MV Na+ Nacı NaH03 02 TEA : Adenozin difosfat : Adenozin tri fosfat : Kalsiyum : Kalsiyum klorür : Karbon di oksit : Hidrojen iyonu : (N-[2-hidroksi etil] piperazin-N'-[4-bütansülfonik asit]) : Potasyum iyonu : Potasyum klorür : Potasyum Siyanit : kilo dalton : Magnezyum iyonu : Magnezyum klorür : Magnezyum ...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sodyum
magnezyum
potasyum
kalsiyum
iyon
asit


4. SAYFA ICERIGI

IV
SİMGELER VE KISALTMALAR APACHE: Acute phsyology and chronic health evaluation (akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi skoru) Ca: Kalsiyum Ca2+: Kalsiyum iyonu CAM-ICU: Confusion assesment method for the intensive care unit CVVHF: Continue venoveous hemofiltration dB: Desibel D2: Dopamin DSM IV R: The Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders FDA: Food and Drug Administration, (Amerikan) gıda ve ilaç dairesi GABA: Gamma amino bütirik asit GİS: Gastrointestinal sistem GKS: Glaskow Koma Skalası ICU: Intensive care unit IF: İnterferon gama IL1: İnterlökin-l IP3: İnozitol 1, 4, 5-trifosfat iv: İntravenöz K: Potasyum K+: Potasyum iyonu m2: Metrekare mEq: Miliekivalan Mg: Magnezyum Mg2+: Magnezyum iyonu [Mg2+]: Magnezyum iyon konsantrasyonu MgCl2: Magnezyum klorür MgSO4: Magnezyum sülfat ml: Mililitre mmHg: Milimetre civa mmol: Milimol mRNA: Messenger (mesajcı) ribonükleik asit MSS: Merkezi sinir sistemi Na: Sodyum Na+: Sodyum iyonu

İlgili Kaynaklarsingle.php