33
Yoğun Bakımda Mg eksikliğinin en sık nedenleri:54,62 1. İntestinal emilimin azalması, 2. Renal kayıpların artışı 3. Kompartmanlar arası redistribüsyon Diyetle alım azlığı Malnutrisyon Gastrointestinal sistemden emilimin azalması; Malabsorbsiyon Gastrointestinal traktustan kayıpların artışı; Diare Kusma Laksatif kullanımı Renal kayıpların artışı; Konjenital ya da edinilmiş tübüler defektler Diyabet Alkolizm İlaçların indüklediği; Diüretikler ACE inhibitörleri Aminoglikozidler Pentamidin Amfoterisin B Siklosporin Sisplatin
Diğer Nedenler
İhtiyacın artması Büyüme gelişme dönemi Gebelik Emzirme Aşırı terleme Hipertiroidizm, Primer Hiperaldosteronizm Hiperparatiroidizm42. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda düşme ile ilişkili risk faktörleri - Sayfa 33
17 Postüral hipotansiyon, baroreseptör reflekslerin etkinliğindeki azalmadan dolayı yaşlı insanlarda yaygın olarak görülür (1, 46, 47). Yaşlı insanlarda postüral hipotansiyon, denge bozukluklarına eklenince düşmelere zemin hazırlayabilir (1, 46). 2.2.2. Gastrointestinal Sistem Değişiklikleri Yaşlanmanın gastrointestinal sistemdeki genel etkisi hareket, salgı ve emilim kapasitesinde azalmadır. Ö...
Edirne Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ve uyku kalitelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 21
- Nöron kaybı olmakta, - Beyin ağırlığı erkeklerde %10, kadınlarda %5 azalmakta, - Kısa bellekte bozulma ortaya çıkmakta, - Reaksiyon zamanı uzamaktadır (12,42). Gastrointestinal Sistem Yaşlanma olayının gastrointestinal sistemde yaptığı genel etki hareket, salgı ve emilim kapasitesindeki azalmadır. Yaşlanma süreci ile birlikte mide mukozasında atrofi, mide boşalmasında gecikme, mide asit salgısı...
Akut ve kronik böbrek yetmezliği ayırımında yeni bir belirteç: Hyaluronik asit A new biomarkir - Sayfa 16
2.2.a ABY’nin Etyolojisi 2.2.a.i Prerenal ABY Renal hipoperfüzyona uygun bir yanıttır. Böbrek parankiminin bütünlüğü korunmuştur ve perfüzyon normale döndüğünde renal fonksiyonlar tamamen düzelir. Ancak, hipoperfüzyon ağır ve uzun süreli olursa ATN’ye dönüşebilir (postiskemik ATN). Tablo 1’de prerenal azotemiye yol açabilen sebepler özetlenmiştir [12] . Tablo 2. Prerenal azotemi sebepleri [1...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

azalması
intestinal
renal
nedenleri
nedenler
kusma


42. SAYFA ICERIGI

33
Yoğun Bakımda Mg eksikliğinin en sık nedenleri:54,62 1. İntestinal emilimin azalması, 2. Renal kayıpların artışı 3. Kompartmanlar arası redistribüsyon Diyetle alım azlığı Malnutrisyon Gastrointestinal sistemden emilimin azalması; Malabsorbsiyon Gastrointestinal traktustan kayıpların artışı; Diare Kusma Laksatif kullanımı Renal kayıpların artışı; Konjenital ya da edinilmiş tübüler defektler Diyabet Alkolizm İlaçların indüklediği; Diüretikler ACE inhibitörleri Aminoglikozidler Pentamidin Amfoterisin B Siklosporin Sisplatin
Diğer Nedenler
İhtiyacın artması Büyüme gelişme dönemi Gebelik Emzirme Aşırı terleme Hipertiroidizm, Primer Hiperaldosteronizm Hiperparatiroidizm

İlgili Kaynaklarsingle.php