35

Gastrointestinal sebepler: Renal Mg kayıpları

Endokrin sebepler

Nutrisyonel

İntrensek tübüler defekt

Hiperaldosteronizm

Yetersiz alım

İntestisyel nefropati

Hiperparatiroidizm

Mg içermeyen sıvılar ve TPN Postobstrüktif diürez

Hipertiroidizm

Refeeding sendromu

ATN diüretik fazı

Uygunsuz ADH

Azalmış emilim

Renal transplantasyon sonrası sendromu

Malabsobsiyon sendromları İlaçların yol açtığı renal Mg Diyabetik

Kısa barsak sendromu

kaybı

ketoasidoz

Kronik diyare

Loop ve tiazid diüretikler

Alkolik ketoasidoz

Artmış intestinal kayıplar

Sisplatin

Mg

İntestinal ve bilier fistül

Siklosporin A

redistrübisyonu

Uzamış nazogastrik aspirasyon Aminoglikozidler

Akut pankreatit

Pankreatit

Amfoterisin B

Epinefrin verilmesi

Pentamidin ve foskarnet

Aç kemik sendromu

Koloni stimüle edici faktör

Masif transfüzyon

Hipofosfatemi

Akut solunumsal

Hiperkalsemi

alkaloz

Hiperkalsiüri

Diğer sebepler

Kardiyopulmoner

bypas

Ciddi yanıklar

Aşırı terleme

Kronik alkolizm

Yoğun bakım hastalarında Mg eksikliği çoğunlukla asemptomatiktir. Bir teoriye göre serum total Mg konsantrasyonu 1,2 mg/dl (0,5 mmol/L) altına düşünce bulgular ortaya çıkar. Ancak bazen ciddi hipomagnezemi durumunda (serum total Mg <0,8 mg/dl) bile belirti ve bulgular görülmeyebilir. Yoğun bakımda yatan erişkin hastaların %65inde hipomagnezemi görülür ve Mg eksikliği solunum kas gücünde azalmaya sebep olur. Mg replasmanı ile solunum kas gücünün arttırıldığı gösterilmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hipomagnezemi sıklığı %30 olarak bildirilmiştir.5444. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sezaryenlarda genel anestezi sırasında magnezyum sülfat infüzyonunun perioperatif hemodinami ve uyanıklık üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 14
Chernow ve ark. (21) yaptıkları çalışmada yoğun bakımda hipomagnezemili hastaların mortalite oranını % 41 bulurken, magnezyum plazma seviyesi normal olan hastalarda ise % 13 olarak bulmuşlardır. Hipomagnezemi nedenleri gastrointestinal sistem (GIS), renal ve diğer nedenler olmak üzere üç başlık altında toplanabilir (22). Gastrointestinal sisteme bağlı nedenler: - Alımın azalması: Kronik alkolizm,...
Bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diyabetes mellitus' u olan bireylerde magnezyum ve oksidatif stresin değerlendirilmesi - Sayfa 29
Tablo 4. Hipomagnezeminin Nedenleri (26) 1. Gastrointestinal hastalıklar  Uzamış nazogastrik uygulama  Malabsorbsiyon sendromları  Geniş barsak rezeksiyonu  Akut ve kronik diyare  İntestinal ve biliyer fistüller  Protein-kalori malnütrisyonu  Akut hemorajik pankreatit  Primer hipomagnezemi(neonatal) 2. Renal kayıp 3. Kronik parenteral sıvı tedavisi 4. Osmotik diürez  Glukoz (DM)  Mann...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

inde
diüretik
renal
akut
intestinal
serum


44. SAYFA ICERIGI

35

Gastrointestinal sebepler: Renal Mg kayıpları

Endokrin sebepler

Nutrisyonel

İntrensek tübüler defekt

Hiperaldosteronizm

Yetersiz alım

İntestisyel nefropati

Hiperparatiroidizm

Mg içermeyen sıvılar ve TPN Postobstrüktif diürez

Hipertiroidizm

Refeeding sendromu

ATN diüretik fazı

Uygunsuz ADH

Azalmış emilim

Renal transplantasyon sonrası sendromu

Malabsobsiyon sendromları İlaçların yol açtığı renal Mg Diyabetik

Kısa barsak sendromu

kaybı

ketoasidoz

Kronik diyare

Loop ve tiazid diüretikler

Alkolik ketoasidoz

Artmış intestinal kayıplar

Sisplatin

Mg

İntestinal ve bilier fistül

Siklosporin A

redistrübisyonu

Uzamış nazogastrik aspirasyon Aminoglikozidler

Akut pankreatit

Pankreatit

Amfoterisin B

Epinefrin verilmesi

Pentamidin ve foskarnet

Aç kemik sendromu

Koloni stimüle edici faktör

Masif transfüzyon

Hipofosfatemi

Akut solunumsal

Hiperkalsemi

alkaloz

Hiperkalsiüri

Diğer sebepler

Kardiyopulmoner

bypas

Ciddi yanıklar

Aşırı terleme

Kronik alkolizm

Yoğun bakım hastalarında Mg eksikliği çoğunlukla asemptomatiktir. Bir teoriye göre serum total Mg konsantrasyonu 1,2 mg/dl (0,5 mmol/L) altına düşünce bulgular ortaya çıkar. Ancak bazen ciddi hipomagnezemi durumunda (serum total Mg <0,8 mg/dl) bile belirti ve bulgular görülmeyebilir. Yoğun bakımda yatan erişkin hastaların %65inde hipomagnezemi görülür ve Mg eksikliği solunum kas gücünde azalmaya sebep olur. Mg replasmanı ile solunum kas gücünün arttırıldığı gösterilmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hipomagnezemi sıklığı %30 olarak bildirilmiştir.54

İlgili Kaynaklarsingle.php