36

Salem ve ark. 180 yoğun bakım hastasında iyonize Mg ve serum total Mg konsantrasyonlarını ölçerek iyonize hipomagnezemiyi tespitte, serum total Mg değerlerinin sensitif olduğunu (%75) ancak spesifik olmadığını (%38) göstermişlerdir. Artmış supraventriküler aritmiler ve ventriküler disritmiler, nöbetler, hipotansiyon ve ölüm iyonize hipomagnezemiyle (normal sınırları: 0,52-0.60 mmol/L) yakından alakalıdır.62
Mg yetersizliğinin belirtileri hipokalsemide olduğu gibi nöronal irritabilite ile ilgilidir. Serum Mg düzeyi 1,5 mg/dlnin üzerinde ise semptomlar çok seyrektir. Semptomatik hastaların serum Mg düzeyleri 1,0 mg/dlnin altındadır ve hastaların çoğunda beraberinde hipokalemi vardır. Hastalarda nöromüsküler hiperiritabilite, reflekslerde artma, parestezi ve güçsüzlük olur; bulantı ve kusma görülür. Hipomagnezeminin MSS bulguları disfaji, vertigo, dezoryantasyon, apati, ataksi, konfüzyon, konvülsiyon, depresyon ve komaya kadar değişebilir.56 Serum Mg düzeyi 1,2 mg/dl altına düşmedikçe hipokalsemi gelişmez. Yoğun bakımdaki hipomagnezemik hastaların 1/3ünde hipokalsemi görülür. Bu hastalara ilk olarak Mg replasmanı yapılmalıdır. Serum total Mg seviyeleri 0,8 mmol/L altına düşünce hipokalemiye bağlı olanlarla ayırt etmenin güç olduğu EKG değişiklikleri de (ST depresyonu, T dalga düzleşmesi, PR ve QT intervallerinde uzama gibi) ortaya çıkmaktadır.62 Hipomagnezemiyle ilişkili aritmiler; prematüre atrial kontraksiyonlar, atrial fibrilasyon, multifokal atrial taşikardi, prematüre ventriküler kontraksiyonlar, ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyondur. Ayrıca dijitale bağlı aritmileri de kolaylaştırır.54
Hipomagnezemi belirtileri52

Nöromüsküler Bulgular Nörolojik Bulgular

Chvostek belirtisi,

Konvülziyonlar,

Trousseau belirtisi

Nistagmus

Karpopedal spazm (tetani) Athetoid hareketler

Kas krampları

Apati

Kas fasikülasyonları ve tremor Deliryum

Kas güçsüzlüğü

Koma

Kardiyak Bulgular Supraventriküler aritmi Ventriküler aritmi Torsades de pointes Dijital entoksikayonuna duyarlılık artışı Elekrolit bozuklukları Hipokalemi Hipokalsemi45. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil serviste elektrolit düzensizliği tespit edilmiş olan olguların genel özellikleri - Sayfa 23
laboratuarda rutin olarak sadece kalsiyum ölçülebilmektedir. Kan albumin ve globulin düzeyindeki değişiklikler total kan kalsiyum düzeyini etkiler (49, 50). Proteine bağlı kalsiyum şu şekilde hesaplanabilir: % proteine bağlı kalsiyum = 0.8 x albumin (gr/dl) + 0.2 x globulin (gr/dl) + 3 Düzeltilmiş total kalsiyum (mg/dl) = ölçülen total kalsiyum (mg/dl) + 0.8 x [4- ölçülen albumin gr/dl)] B...
Perioperatif magnezyum sülfat uygulamasının desfluranın minimal alveolar konsantrasyon değeri üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 12
Gastrointestinal sisteme bagli nedenler: -Alimin azalmasi: Kronik alkolizm, malnütrisyon, -Absorbsiyonun azalmasi: Kisa barsak sendromu, intestinal cerrahi rezeksiyon, malabsorbsiyon, inflamatuar barsak hastaliklari, primer intestinal hipomagnezemi. -GIS’den kayiplar: Kusma, nazogastrik dekompresyon, akut veya kronik diyare, biliyer veya intestinal fistüller, akut pankreatit, kronik laksatif kulla...
Sezaryenlarda genel anestezi sırasında magnezyum sülfat infüzyonunun perioperatif hemodinami ve uyanıklık üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 15
ventriküler taşikardi, supraventriküler ve ventriküler aritmiler, digitale bağlı aritmiler, hipertansiyon, koroner arter spazmı, EKG‟de QRS kompleksinde genişleme, T sivrileşmesi, PR uzaması ve T düzleşmesi görülür. Ani ölümlere de neden olabilir. Metabolik olarak da hipokalemi, hipokalsemi ve metabolik alkaloz görülür (22). Şiddetli olmayan bir defisiti düzeltmek için oral olarak 5- 15 mmol/ gün...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ventriküler
aritmi
aritmiler
hipokalemi
bağlı
kardiyak


45. SAYFA ICERIGI

36

Salem ve ark. 180 yoğun bakım hastasında iyonize Mg ve serum total Mg konsantrasyonlarını ölçerek iyonize hipomagnezemiyi tespitte, serum total Mg değerlerinin sensitif olduğunu (%75) ancak spesifik olmadığını (%38) göstermişlerdir. Artmış supraventriküler aritmiler ve ventriküler disritmiler, nöbetler, hipotansiyon ve ölüm iyonize hipomagnezemiyle (normal sınırları: 0,52-0.60 mmol/L) yakından alakalıdır.62
Mg yetersizliğinin belirtileri hipokalsemide olduğu gibi nöronal irritabilite ile ilgilidir. Serum Mg düzeyi 1,5 mg/dlnin üzerinde ise semptomlar çok seyrektir. Semptomatik hastaların serum Mg düzeyleri 1,0 mg/dlnin altındadır ve hastaların çoğunda beraberinde hipokalemi vardır. Hastalarda nöromüsküler hiperiritabilite, reflekslerde artma, parestezi ve güçsüzlük olur; bulantı ve kusma görülür. Hipomagnezeminin MSS bulguları disfaji, vertigo, dezoryantasyon, apati, ataksi, konfüzyon, konvülsiyon, depresyon ve komaya kadar değişebilir.56 Serum Mg düzeyi 1,2 mg/dl altına düşmedikçe hipokalsemi gelişmez. Yoğun bakımdaki hipomagnezemik hastaların 1/3ünde hipokalsemi görülür. Bu hastalara ilk olarak Mg replasmanı yapılmalıdır. Serum total Mg seviyeleri 0,8 mmol/L altına düşünce hipokalemiye bağlı olanlarla ayırt etmenin güç olduğu EKG değişiklikleri de (ST depresyonu, T dalga düzleşmesi, PR ve QT intervallerinde uzama gibi) ortaya çıkmaktadır.62 Hipomagnezemiyle ilişkili aritmiler; prematüre atrial kontraksiyonlar, atrial fibrilasyon, multifokal atrial taşikardi, prematüre ventriküler kontraksiyonlar, ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyondur. Ayrıca dijitale bağlı aritmileri de kolaylaştırır.54
Hipomagnezemi belirtileri52

Nöromüsküler Bulgular Nörolojik Bulgular

Chvostek belirtisi,

Konvülziyonlar,

Trousseau belirtisi

Nistagmus

Karpopedal spazm (tetani) Athetoid hareketler

Kas krampları

Apati

Kas fasikülasyonları ve tremor Deliryum

Kas güçsüzlüğü

Koma

Kardiyak Bulgular Supraventriküler aritmi Ventriküler aritmi Torsades de pointes Dijital entoksikayonuna duyarlılık artışı Elekrolit bozuklukları Hipokalemi Hipokalsemi

İlgili Kaynaklarsingle.php