42
MgSO4 eksikliğinde tremor, kas spastisitesi ve kas fasikülasyonları oldukça sık rastlanan bulgulardır. Bu bulgular Mg verilmesiyle ortadan kalkar. MgSO4ün titremeyi engelleme mekanizması çok açık değildir. Postoperatif titremede tetiği çeken mekanizmalardan en önemlisi, cildin termal reseptörlerinde ısı düşmesi nedeniyle meydana gelen uyarılmadır. MgSO4 verilmesi ile oluşan vazodilatasyon bu uyarıyı ortadan kaldırıyor olabilir. Postoperatif titreme tedavisinde MgSO4 ile yapılan çalışmalarda meydana gelen bu vazodilatasyon sonucu ciltte kızarma (flushing) bildirilmiştir.64 MgSO4ün postoperatif titremeyi ortadan kaldırma mekanizması hem motor son plaktaki etkilerine hem de vazodilatatör etkisine bağlı olabilir.
MAGNEZYUM REPLASMAN TEDAVİ PROTOKOLLERİ77 Mg replasman protokolleri normal renal fonksiyonu olan hastalarda önerilir. Hafif Asemptomatik Hipomagnezemi Total Mg açığı 1-2 mEq/kg olarak kabul edilmelidir.
Mg ihtiyacını, Mg eksikliğinin iki katı olarak belirlemek gerekir.
İlk 24 saat içinde 1 mEq/kg ve takip eden 3-5 gün içinde 0,5 mEq/kg olarak replase edilmelidir.
Serum Mg düzeyi 1 mEq/Lden yüksekse, replasman tedavisi için oral Mg kullanılabilir.
Orta Dereceli Hipomagnezemi Serum Mg düzeyi 1 mEq/Lden düşükse veya hipomagnezemi diğer elektrolit bozukluklarıyla birlikteyse kullanılır. 250-500 ml izotonik saline 6 gr MgSO4 (48 mEq) eklenmeli ve 3 saatte verilmelidir. 250-500 ml izotonik saline 5 gr MgSO4 (40 mEq) eklenmeli ve takip eden 6 saat boyunca verilmelidir.
Takip eden 5 gün boyunca her 12 saatte bir sürekli infüzyonla 5 gr MgSO4 ile devam edilmelidir.
Hayatı Tehdit Eden Hipomagnezemi51. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Genel anestezi altında yapılan jinekolojik operasyonlarda ketamin ve magnezyum sülfat uygulamalarının anestezi sonrası, titreme, analjezi ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 62
5. TARTIŞMA Postoperatif titremenin medikal tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan ilaçlardan NMDA reseptör antagonisti özelliğine sahip ketamin ve magnezyum sülfattır (MgSO4) (10,17). Mg eksikliğinde tremor, kas spastisitesi ve kas fasikülasyonları oldukça sık rastlanan bulgulardır. Bu bulgular Mg verilmesiyle ortadan kalkar. MgSO4’ün titremeyi engelleme mekanizması çok açık değildir. Postoperat...
Yenidoğan nöbetlerinde etiyoloji ve prognostik faktörler - Sayfa 37
2. Nöbetlerın özgül sağaltımı Metabolik bozukluklar, MSS infeksiyonları ve subdural hematom gibi nedenlere yönelik olmalıdır. · Hipoglisemide %10 dekstroz solüsyonundan 2 cc / kg bolus IV olarak verilir, takiben 6 mg/kg/dk (100 mL/kg/gün) olacak şekilde infüzyonuna devam edilir. Hipoglisemi uzun sürerse altta yatan metabolik hastalıklar yönünden mutlaka incelenmelidir. · Hipokalsemide %10 kalsiyum...

51. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saat
mgso
serum
eden
saatte
olan


51. SAYFA ICERIGI

42
MgSO4 eksikliğinde tremor, kas spastisitesi ve kas fasikülasyonları oldukça sık rastlanan bulgulardır. Bu bulgular Mg verilmesiyle ortadan kalkar. MgSO4ün titremeyi engelleme mekanizması çok açık değildir. Postoperatif titremede tetiği çeken mekanizmalardan en önemlisi, cildin termal reseptörlerinde ısı düşmesi nedeniyle meydana gelen uyarılmadır. MgSO4 verilmesi ile oluşan vazodilatasyon bu uyarıyı ortadan kaldırıyor olabilir. Postoperatif titreme tedavisinde MgSO4 ile yapılan çalışmalarda meydana gelen bu vazodilatasyon sonucu ciltte kızarma (flushing) bildirilmiştir.64 MgSO4ün postoperatif titremeyi ortadan kaldırma mekanizması hem motor son plaktaki etkilerine hem de vazodilatatör etkisine bağlı olabilir.
MAGNEZYUM REPLASMAN TEDAVİ PROTOKOLLERİ77 Mg replasman protokolleri normal renal fonksiyonu olan hastalarda önerilir. Hafif Asemptomatik Hipomagnezemi Total Mg açığı 1-2 mEq/kg olarak kabul edilmelidir.
Mg ihtiyacını, Mg eksikliğinin iki katı olarak belirlemek gerekir.
İlk 24 saat içinde 1 mEq/kg ve takip eden 3-5 gün içinde 0,5 mEq/kg olarak replase edilmelidir.
Serum Mg düzeyi 1 mEq/Lden yüksekse, replasman tedavisi için oral Mg kullanılabilir.
Orta Dereceli Hipomagnezemi Serum Mg düzeyi 1 mEq/Lden düşükse veya hipomagnezemi diğer elektrolit bozukluklarıyla birlikteyse kullanılır. 250-500 ml izotonik saline 6 gr MgSO4 (48 mEq) eklenmeli ve 3 saatte verilmelidir. 250-500 ml izotonik saline 5 gr MgSO4 (40 mEq) eklenmeli ve takip eden 6 saat boyunca verilmelidir.
Takip eden 5 gün boyunca her 12 saatte bir sürekli infüzyonla 5 gr MgSO4 ile devam edilmelidir.
Hayatı Tehdit Eden Hipomagnezemi

İlgili Kaynaklarsingle.php