43
Hipomagnezemi ciddi kardiak aritmilerle birlikte olduğunda (Örn, torsa des de pointes) veya jeneralize konvulziyonlar mevcutsa, aşağıdakiler uygulanmalıdır.
1. 2 gr MgSO4 (16 mEq) intravenöz olarak 2-5 dakikada infüze edilmelidir. 2. 250-500 ml izotonik saline 5 g MgSO4 (40 mEq) eklenmeli ve takip eden 6 saat boyunca verilmelidir.
3. Takip eden 5 gün boyunca her 12 saatte bir sürekli infüzyonla 5 g MgSO4 ile devam edilmelidir.
Serum Mg düzeyleri başlangıç Mg bolus dozundan sonra yükselir fakat 15 dakika sonra düşmeye başlar. Bu nedenle bolus dozunu sürekli Mg infüzyonu ile devam ettirmek önemlidir. Serum Mg düzeyleri 1-2 gün sonra normala dönebilir, fakat total Mg depolarını yerine koymak günler alır.
Farklı Mg replasman protokolleri de bulunmaktadır. Mg perfüzyonu sulandırılmadan saf olarak hazırlanır. Bir ampulde 10 cc Mg (1,5 gr) bulunmaktadır. Mg perfüzyonu total 4 gr verilmek istendiğinde 26,6 cc Mg çekilir. Saatte 0,5 gr 3,3 cc/saat sekiz saatte verilir.(1 ccde 0,15 gr) Başlangıçta bolus uygulanmak istenirse 1,5 gr (10 cc) bolus verilebilir. Hipomagnezemi ve Renal Yetmezlik Renal yetmezlikte hipomagnezemi sık değildir fakat ağır ve kronik diyare olduğunda ve kreatinin klerensi 30 ml/dkdan yüksekse görülebilir. Renal yetmezlikte Mg replase edilirken standart replasman protokolündeki Mg %50 den fazla verilmemelidir. Serum Mg dikkatli replase edilmelidir. Magnezyum Birikimi78
Mg birikimi hemen daima bozulmuş renal fonksiyonu olan hastalarda görülür. Hastanede yatan hastalarda yapılan çalışmada, hipermagnezemi yani serum Mg konsantrasyonu 2 mEq/Lden yüksek hastaların %5inde bildirilmiştir.
Predispoze Durumlar Hemoliz Eritrositlerdeki Mg konsantrasyonu serum Mg konsantrasyonundan yaklaşık 3 kat daha fazla olduğundan hemoliz olması durumunda plazma Mg düzeyi artabilir. Bu52. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ağır preeklampside vasküler endotelyal büyüme faktörü, solubl fms benzeri tirozin kinaz-1 ve endotelin düzeyleri ve bunların birbirleri ile olan iliskileri - Sayfa 55
Önerilen MgSO4 rejimleri: Pritchard’ın rejimi: Yükleme dozu: 10 gr IM (her iki kalçaya 5 gr) İdame dozu: 5 gr IM 4 saatte bir Zuspan’ın rejimi: Yükleme dozu: 4 gr IV İdame dozu: 1-2 gr IV/saat Sibai’nin rejimi: Yükleme dozu: 6 gr IV İdame dozu: 2-3 gr IV/saat Renal klirens yüksek oranda degiskenlik gösterdigi için idame dozunun serum seviyesi tarafından belirlenmesi idealdir. Asırı yüklemelerde t...
Perioperatif magnezyum sülfat uygulamasının desfluranın minimal alveolar konsantrasyon değeri üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 13
Siddetli, fakat hayati tehdit etmeyen yetmezliklerde MgSO4, 3-6 saat süre ile 1-2 g/saat verilebilir. Akut, hayati tehdit eden aritmilerde ise, 1-2 g i.v yoldan 5 dk’nin üzerinde verilir. Bu bolus dozu takiben, 1-2 g/saat seklinde bir kaç saat kadar infüzyona devam edilir. Renal yetmezligi olanlarda bu dozlar azaltilmalidir (1). 5.1.5. Hipermagnezemi Hipomagnezemiden daha az siklikla ve genelli...

52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

saat
serum
renal
magnezyum
bolus
inde


52. SAYFA ICERIGI

43
Hipomagnezemi ciddi kardiak aritmilerle birlikte olduğunda (Örn, torsa des de pointes) veya jeneralize konvulziyonlar mevcutsa, aşağıdakiler uygulanmalıdır.
1. 2 gr MgSO4 (16 mEq) intravenöz olarak 2-5 dakikada infüze edilmelidir. 2. 250-500 ml izotonik saline 5 g MgSO4 (40 mEq) eklenmeli ve takip eden 6 saat boyunca verilmelidir.
3. Takip eden 5 gün boyunca her 12 saatte bir sürekli infüzyonla 5 g MgSO4 ile devam edilmelidir.
Serum Mg düzeyleri başlangıç Mg bolus dozundan sonra yükselir fakat 15 dakika sonra düşmeye başlar. Bu nedenle bolus dozunu sürekli Mg infüzyonu ile devam ettirmek önemlidir. Serum Mg düzeyleri 1-2 gün sonra normala dönebilir, fakat total Mg depolarını yerine koymak günler alır.
Farklı Mg replasman protokolleri de bulunmaktadır. Mg perfüzyonu sulandırılmadan saf olarak hazırlanır. Bir ampulde 10 cc Mg (1,5 gr) bulunmaktadır. Mg perfüzyonu total 4 gr verilmek istendiğinde 26,6 cc Mg çekilir. Saatte 0,5 gr 3,3 cc/saat sekiz saatte verilir.(1 ccde 0,15 gr) Başlangıçta bolus uygulanmak istenirse 1,5 gr (10 cc) bolus verilebilir. Hipomagnezemi ve Renal Yetmezlik Renal yetmezlikte hipomagnezemi sık değildir fakat ağır ve kronik diyare olduğunda ve kreatinin klerensi 30 ml/dkdan yüksekse görülebilir. Renal yetmezlikte Mg replase edilirken standart replasman protokolündeki Mg %50 den fazla verilmemelidir. Serum Mg dikkatli replase edilmelidir. Magnezyum Birikimi78
Mg birikimi hemen daima bozulmuş renal fonksiyonu olan hastalarda görülür. Hastanede yatan hastalarda yapılan çalışmada, hipermagnezemi yani serum Mg konsantrasyonu 2 mEq/Lden yüksek hastaların %5inde bildirilmiştir.
Predispoze Durumlar Hemoliz Eritrositlerdeki Mg konsantrasyonu serum Mg konsantrasyonundan yaklaşık 3 kat daha fazla olduğundan hemoliz olması durumunda plazma Mg düzeyi artabilir. Bu

İlgili Kaynaklarsingle.php