47
Hasta ekstübe ise konuşması düşünce içeriği, akış ve organizasyonunun bozulup bozulmadığı, mekanik ventilasyonda ise sorulan bazı sorulara doğru cevap verip vermediği araştırılır.
Görsel dikkat değerlendirme muayenesinde ASE resim testi kullanılarak, hastaya üzerinde bazı resimlerin olduğu A ve B kartları gösterilmiş ve hastaya sırayla birinci kart ve ikinci kart gösterilmiş, ikinci karttaki resimlerden hangilerinin birinci kartta bulunduğu sorularak değerlendirme yapılmıştır. Sekizden daha az doğru yanıt vermesi konfüzyon lehine kabul edilmektedir.
Skalalar ve çalışma formu ek olarak bu bölümde yer almaktadır56. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Az gören çocuklarda dikkat eğitiminin etkileri - Sayfa 45
31 2.Şekil Zemin Ayrımı Testi (ŞZA) Olgudan şekilli test kitabında üst üste yerleştirilmiş 3 şekli alt sayfada bulunan ayrı ayrı çizilmiş 6 şekil arasıdan ayırt etmesi istenir. Her doğru cevap için 1 puan verilerek toplam 48 puan üzerinden değerlendirilir (Kayıhan 1999). Testin yapılışı resim 3.5.2.1’de gösterilmiştir. Resim 3.5.2.1. Şekil Zemin Ayrımı Testi 3.Uzayda Pozisyon Testi (UP) Üç bölüm...
Zihinsel engelli çocukların doğal sayıları gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri işaret ederek gösterme, rakamlar gösterildiğinde söyleme becerilerinin gerçekleştirilmesinde bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin basamaklandırılmış yöntemle sunulmasının etkililiği - Sayfa 276
249 birlikte "bir, iki, üç" diye sayar ve "üç tane kedi resmi var" derler. Öğretmen her bir resimli karttaki resimlerin sayısını söyledikten sonra, "1" sayı kartını resimli kartların önüne gelecek şekilde masanın üzerine koyar ve parmağını sayı kartının üzerine doğru tutar ve öğrenciye "bak bu "1" {göstererek) sayısı, şimdi sende bu kadar kedi resmi olan kartı bul ve göster" der. Öğrenci doğru te...
12 haftalık hareket eğitiminin bunama (Demans) hastalarının bazı fiziksel ve bilişsel gelişme düzeylerinin etkisinin araştırılması - Sayfa 98
79 Bunama (Demans) hastalarında standartize mini mental testi ölçümleri, birinci ölçüm (16,56±5,75) ikinci ölçüm ise (17,47±5,58) ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmamız itibariyle bilişsel teslerinde bunama (demans) hastalarında egzersizin olduğu kadar bilişsel gelişiminde önemine dikkat çekmek anlamında Smmdt testi uygulanmıştır. Testimizin sonucunda anlamlı bir fark görü...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ikinci
kart
resim
doğru
çalışma
değerlendirme


56. SAYFA ICERIGI

47
Hasta ekstübe ise konuşması düşünce içeriği, akış ve organizasyonunun bozulup bozulmadığı, mekanik ventilasyonda ise sorulan bazı sorulara doğru cevap verip vermediği araştırılır.
Görsel dikkat değerlendirme muayenesinde ASE resim testi kullanılarak, hastaya üzerinde bazı resimlerin olduğu A ve B kartları gösterilmiş ve hastaya sırayla birinci kart ve ikinci kart gösterilmiş, ikinci karttaki resimlerden hangilerinin birinci kartta bulunduğu sorularak değerlendirme yapılmıştır. Sekizden daha az doğru yanıt vermesi konfüzyon lehine kabul edilmektedir.
Skalalar ve çalışma formu ek olarak bu bölümde yer almaktadır

İlgili Kaynaklarsingle.php