48

EK 1: RİCHMOND AJİTASYON SEDASYON SKALASI (RASS)82,83

SKOR

SINIF

TANIM

+4 Kavgacı

Kavgacı, sert, personel için tehlikeli

+3 Çok ajite

Tüpü veya kateteri çeken, agresif

+2 Ajite

Sık amaçsız hareket, ventilatörle Savaşan

+1 Huzursuz

Tedirgin fakat hareketleri agresif değil

0 Uyanık ve sakin

-1 Uykulu

Tam uyanık değil, uyanıklığı

var göz açık/göz kontağı)

>10 saniye Sesle veya göz

kontağı ile uyanık <10 -2 Hafif sedasyon sSaensilyee veya göz kontağı ile uyanık <10 saniye -3 Orta sedasyon Ses ile hareket ve göz açılması (ancak göz kontağı yok) -4 Derin sedasyon Sese yanıt yok, fiziksel uyarıya hareket ve göz açılması -5 Uyandırılamayan Sese ve fiziksel uyarıya yanıt yok57. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 96
EK-iV RİCHMOND AJİTASYON SEDASYON SKALASI (RASS) +4 Hırçın, sert, tehlikeli +3 Agresif, tüp ve kateteri çıkarır +2 Sık amaçsız hareketler, ventilatör ile uyumsuz +1 Anksiyöz, endişeli, agresif değil O Uyanık, sakin -1 Sesli uyarana 1Osn< göz kontaktı ile yanıt verir -2 Sesli uyarana 1Osn> göz kontaktı ile yanıt verir (hafif sedatize) •3 Hareket, göz açma, göz kontağı yok (orta düzeyde sedatize) -4...
Ramsay ve rıchmond sedasyon skalaları kullanımında hemşire ve doktor arasındaki uyumun karşılaştırılması - Sayfa 19
Olgu No: Hasta adı: Protokol: Yaş: Tanı: Tarih: Yoğun bakım günü: Mekanik ventilatör desteği: Apache II: Doktor-Hemşire-Uzman doktor Richmond Ajitasyon Sedasyon Skalası Puan Dönem Tanım +4 Hırçın Hırçın ve öfkeli, Personel için tehlikeli olabilecek düzeyde +3 Çok ajite Tüpleri kataterleri çeker veya personele karşı saldırgan davranışlar sergiler +2 Tedirgin-ajite S...
Ramsay ve rıchmond sedasyon skalaları kullanımında hemşire ve doktor arasındaki uyumun karşılaştırılması - Sayfa 24
Tablo 6: Ramsay ve Richmond Sedasyon Ajitasyon Skalalarının eşleştirilmesi RAMSAY DEĞERİ RASS DEĞERİ 4 Hırçın-Hırçın ve öfkeli, Personel için tehlikeli olabilecek düzeyde 1 Endişeli ve ajite veya huzursuz veya 3 Çok ajite- Tüpleri kataterleri çeker veya her ikisi personele karşı saldırgan davranışlar sergiler 2 Tedirgin-ajite- Sık amaçsız hareket ya da hasta-ventilatö...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yanıt
sedasyon
uyanık
ajite
skalası
derin


57. SAYFA ICERIGI

48

EK 1: RİCHMOND AJİTASYON SEDASYON SKALASI (RASS)82,83

SKOR

SINIF

TANIM

+4 Kavgacı

Kavgacı, sert, personel için tehlikeli

+3 Çok ajite

Tüpü veya kateteri çeken, agresif

+2 Ajite

Sık amaçsız hareket, ventilatörle Savaşan

+1 Huzursuz

Tedirgin fakat hareketleri agresif değil

0 Uyanık ve sakin

-1 Uykulu

Tam uyanık değil, uyanıklığı

var göz açık/göz kontağı)

>10 saniye Sesle veya göz

kontağı ile uyanık <10 -2 Hafif sedasyon sSaensilyee veya göz kontağı ile uyanık <10 saniye -3 Orta sedasyon Ses ile hareket ve göz açılması (ancak göz kontağı yok) -4 Derin sedasyon Sese yanıt yok, fiziksel uyarıya hareket ve göz açılması -5 Uyandırılamayan Sese ve fiziksel uyarıya yanıt yok

İlgili Kaynaklarsingle.php