49

CAM-ICU skalası değerlendirme kartı

EK-2: YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÜNİTESİNDE

KONFÜZYON

(CAM-ICU CONFUSİON ASSESMENT METOD)84

Özellik 1 Akut başlangıç veya dalgalı seyir 1A ve 1B sorularının cevabı evetse test +

+

A Hastada ani bilinç değişikliği oldu mu?

Evet

B Hastanın son 24 saat içinde bilinç düzeyinde dalgalanma oldu mu?
GKS veya RASS

Evet

Özellik 2 Dikkat bozukluğu Hastanın dikkat ve odaklanmasında güçlük var mıdır?

Hastanın cevabı 2A veya 2B puanı 8 den az ise sonuç pozitiftir. Önce ASE harflerini uygulayınız. Eğer hasta testi uygulayabiliyor ve puan kesin ise, bu puanı kaydediniz ve özellik 3e geçiniz. Eğer hasta testi yapamıyor ve sonuç şüpheli ise ASE resim testini uygulayınız. Eğer iki testi de yaptıysanız ASE resim testinin sonuçlarını kaydediniz.

+

2A: ASE

Puan 10

Harfleri r puanı kaydediniz (Eğer yapılmadıysa negatif test üzerinden

olarak belirtiniz)

Hastaya: Size 10 harf okuyacağım A harfini duyduğunda el sıkması istenir ve harfler listeden normal bir ses tonuyla okunur.

SAVEAHAART

Puanlama: Hastanın yaptığı hataları A harfinde elinizi sıkmaz ise ya da başka harflerde elinizi sıkarsa sayınız.

2B: ASE Resimleri: puanı kaydediniz (eğer yapılmadıysa Puan 10 negatif test olarak belirtiniz.) Resimler ile dikkat üzerinden değerlendirme muayenesi tamamlanır.

Özellik 3 Düşünce organizasyonunun bozukluğu

Dağınık ve anlaşılmaz düşüncelerinin kanıtı var mı?

Eğer bileşik puan 4den düşük ise pozitif kabul edilir.

+

Dört sorudan üçü veya daha fazlasına yanlış cevap vermesi ile, veya komutları izlemedeki yetersizliği ile kanıtlanır.

Hayır Hayır

N –58. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin deliryum yönetimi konusunda düşünceleri ve uygulamaları - Sayfa 31
17 deliryum tanısı konur. Bu ölçeğin sensivitesi %99 olarak bildirilmiştir (Leonard ve ark. 2008). Yoğun bakımda konfüzyonun değerlendirilmesi amacıyla Yoğun Bakım Ünitesinde Konfüzyonu Değerlendirme Ölçeği (YBÜ-KDÖ) (The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU) de geliştirilmiştir. Ölçeğin orjinalinde ikinci maddede Hart ve arkadaşları tarafından geliştirilen görsel dik...

58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
pozitif
hastanın
değerlendirme
dikkat
bilinç


58. SAYFA ICERIGI

49

CAM-ICU skalası değerlendirme kartı

EK-2: YOĞUN BAKIM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÜNİTESİNDE

KONFÜZYON

(CAM-ICU CONFUSİON ASSESMENT METOD)84

Özellik 1 Akut başlangıç veya dalgalı seyir 1A ve 1B sorularının cevabı evetse test +

+

A Hastada ani bilinç değişikliği oldu mu?

Evet

B Hastanın son 24 saat içinde bilinç düzeyinde dalgalanma oldu mu?
GKS veya RASS

Evet

Özellik 2 Dikkat bozukluğu Hastanın dikkat ve odaklanmasında güçlük var mıdır?

Hastanın cevabı 2A veya 2B puanı 8 den az ise sonuç pozitiftir. Önce ASE harflerini uygulayınız. Eğer hasta testi uygulayabiliyor ve puan kesin ise, bu puanı kaydediniz ve özellik 3e geçiniz. Eğer hasta testi yapamıyor ve sonuç şüpheli ise ASE resim testini uygulayınız. Eğer iki testi de yaptıysanız ASE resim testinin sonuçlarını kaydediniz.

+

2A: ASE

Puan 10

Harfleri r puanı kaydediniz (Eğer yapılmadıysa negatif test üzerinden

olarak belirtiniz)

Hastaya: Size 10 harf okuyacağım A harfini duyduğunda el sıkması istenir ve harfler listeden normal bir ses tonuyla okunur.

SAVEAHAART

Puanlama: Hastanın yaptığı hataları A harfinde elinizi sıkmaz ise ya da başka harflerde elinizi sıkarsa sayınız.

2B: ASE Resimleri: puanı kaydediniz (eğer yapılmadıysa Puan 10 negatif test olarak belirtiniz.) Resimler ile dikkat üzerinden değerlendirme muayenesi tamamlanır.

Özellik 3 Düşünce organizasyonunun bozukluğu

Dağınık ve anlaşılmaz düşüncelerinin kanıtı var mı?

Eğer bileşik puan 4den düşük ise pozitif kabul edilir.

+

Dört sorudan üçü veya daha fazlasına yanlış cevap vermesi ile, veya komutları izlemedeki yetersizliği ile kanıtlanır.

Hayır Hayır

N –

İlgili Kaynaklarsingle.php