50

3A: Evet/Hayır Soruları Set A veya Set Byi alterne ederek kullanabilirsiniz.
Set A 1. Taş suda yüzer mi?

Bileşik 3A+3B puan
5 üzerinden

2. Balık denizde mi yaşar?

3. Bir pound iki pounddan ağırmıdır?

4. Çiviyi çakmak için çekiç mi kullanılır.

Set B

1. Yaprak suda yüzer mi?

2. Filler suda mı yaşar?

3. İki pound bir pounddan ağır mıdır?

4. Çekici tahta kesmek için mi kullanırsınız?

Puan: Hasta her doğru yanıt için 4 üzerinden bir puan alır.

3B Komutlar ile değerlendirme

Hastaya: Parmaklarınızı kaldırınız (Gözlemci hastanın önünde iki parmağını tutar)

Diğer elinizle aynısını yapın Puan (Tüm denileni yaparsa 1 puan alır)

Özellik 4 Bilinç bulanıklığı

Hastanın RASS Skoru sıfırdan farklıysa sonuç pozitiftir.

+-

Genel CAM-ICU değerlendirmesi ve 2. özelliğe 3. veya 4. Evet özelliğin eşlik etmesi

Hayır59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çevre kontrol stratejilerinin oluşturulmasında çevresel farkındalığın etkisi - Sayfa 147
c) Belediye (-1 Puan) d) Çevre bakanlığı (-1 Puan) e) Diğer (-1 Puan) 19. Kirlilik açısından Küçükçekmece Gölü’nü nasıl yorumlarsınız? a) Günden güne kirlilik artıyor (1 Puan) b) Temiz (-1 Puan) c) Bir bilgim yok (-1 Puan) d) İlgilenmiyorum (-2 Puan) 20. Küçükçekmece Gölü’nde tutulan balığı yer misiniz? a) Evet (-1 Puan) b) Hayır (1 Puan) 21. Küçükçekmece Gölü’nde yüzer misiniz? a) Evet (-1 Puan) ...
İskemik stroklu hastalarda risk faktörlerinin araştırılması - Sayfa 24
LGÖRÜŞME FORMU 1.Haien sigara içiyor musunuz? A)Evet la)Kaç yıldır sigara içiyorsunuz? lb)Günde yaklaşık kaç tane (Soru 3'e geçiniz) B)Hayır 2.Hiç sigara içtiniz mi? A)Hayır (Soru 3'e geçiniz) B)Evet--? 2a)Kaç yıl boyunca sigara içtiniz? 2b)Günde yaklaşık kaç tane? 2c)Sigarayı bırakah kaç yıl oldu (Bir yıldan az ise O yazınız) 3.Alkollü içki kullanır mısınız? A)Haytr (sor...
Yaşlılarda diyabetin yükü ölçeği'nin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi - Sayfa 261
EK 2. YAŞLILARDA DİYABETİN YÜKÜ ÖLÇEĞİ A. SEMPTOM YÜKÜ (4 MADDE) puan (puan aralığı: 0-16) Aşağıdaki sorular yakınmalarınızla ilgilidir. Eğer bu yakınmalar sizde varsa lütfen son birkaç ay içinde bu yakınmaların sizi ne kadar rahatsız ettiğini belirtiniz. A-1a. Bacaklarınızda şişlik var mı? (1. Hayır 2. Evet) (Yanıt “hayır” ise puan “0”dır.) Yanıtınız evet ise aşağıdaki soruyu yanıtlay...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

puan
genel
diğer
yüzer
hasta
balık


59. SAYFA ICERIGI

50

3A: Evet/Hayır Soruları Set A veya Set Byi alterne ederek kullanabilirsiniz.
Set A 1. Taş suda yüzer mi?

Bileşik 3A+3B puan
5 üzerinden

2. Balık denizde mi yaşar?

3. Bir pound iki pounddan ağırmıdır?

4. Çiviyi çakmak için çekiç mi kullanılır.

Set B

1. Yaprak suda yüzer mi?

2. Filler suda mı yaşar?

3. İki pound bir pounddan ağır mıdır?

4. Çekici tahta kesmek için mi kullanırsınız?

Puan: Hasta her doğru yanıt için 4 üzerinden bir puan alır.

3B Komutlar ile değerlendirme

Hastaya: Parmaklarınızı kaldırınız (Gözlemci hastanın önünde iki parmağını tutar)

Diğer elinizle aynısını yapın Puan (Tüm denileni yaparsa 1 puan alır)

Özellik 4 Bilinç bulanıklığı

Hastanın RASS Skoru sıfırdan farklıysa sonuç pozitiftir.

+-

Genel CAM-ICU değerlendirmesi ve 2. özelliğe 3. veya 4. Evet özelliğin eşlik etmesi

Hayır

İlgili Kaynaklarsingle.php