55
EK 4: ÇALIŞMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN FORM YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MAGNEZYUM DÜZEYLERİNİN DELİRYUM GELİŞMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ ARAŞTIRMA FORMU

Hasta adı : Protokol:

Yaş :

Cinsiyet : Tanı:

Sepsis :

Var Yok

Ek hastalıklar:

Hipertansiyon

Kronik akciğer hastalığı Malignite

Giriş APACHE II:

Kilo:
İskemik kalp hastalığı Diğer Giriş SOFA:

Dahil Edilme Kriterleri
24 saatten fazla yoğun bakımda kalan
Sedasyon ihtiyacı olan hastalar
18 yaş üstü hastalar

Çalışma dışı bırakılma kriterleri
RASSın istenilen düzeye getirilemediği hastalar
Sepsis dışı nörolojik olaylar
Uzun süren hemodinamik instabilite

Sonuç:

Survivor:

Nonsurvivor:

Deliryum günleri/RASS,-1 günleri

Deliryum olmayan günler = RASS0,1- Deliryum günleri RASS 0,1 günleri:

Mekanik ventilasyon süresi:

Weaning süresi:

YBÜ kalış süresi:

Hastane kalış süresi:



64. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda deliryum ve risk faktörlerinin belirlenmesi - Sayfa 75
hastalarda hastanede yatış ve ventilasyon süresi açısından anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), yoğun bakım ünitesinde yatış süresinin deliryum gelişen hastalarda daha uzun olduğu saptanmıştır (u: 139.0, p<0.05) (Tablo 4.5). Deliryumun yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresini uzattığı bildirilmiştir (Ely ve ark., 2001; Granberg ve ark., 2002; Ouimet ve ark., 2007). Yoğun bak...

64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
bakım
hastalar
deliryum
hasta
çalışma


64. SAYFA ICERIGI

55
EK 4: ÇALIŞMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN FORM YOĞUN BAKIM HASTALARINDA MAGNEZYUM DÜZEYLERİNİN DELİRYUM GELİŞMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ ARAŞTIRMA FORMU

Hasta adı : Protokol:

Yaş :

Cinsiyet : Tanı:

Sepsis :

Var Yok

Ek hastalıklar:

Hipertansiyon

Kronik akciğer hastalığı Malignite

Giriş APACHE II:

Kilo:
İskemik kalp hastalığı Diğer Giriş SOFA:

Dahil Edilme Kriterleri
24 saatten fazla yoğun bakımda kalan
Sedasyon ihtiyacı olan hastalar
18 yaş üstü hastalar

Çalışma dışı bırakılma kriterleri
RASSın istenilen düzeye getirilemediği hastalar
Sepsis dışı nörolojik olaylar
Uzun süren hemodinamik instabilite

Sonuç:

Survivor:

Nonsurvivor:

Deliryum günleri/RASS,-1 günleri

Deliryum olmayan günler = RASS0,1- Deliryum günleri RASS 0,1 günleri:

Mekanik ventilasyon süresi:

Weaning süresi:

YBÜ kalış süresi:

Hastane kalış süresi:

İlgili Kaynaklar







single.php