56

YBÜ YATIŞ

1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün 6.gün 7.gün 8.gün 9.gün 10.gün

Serum Mg+2 düzeyi Dormicum inf. (mg 24/s) Remifentanil /kg/saat(mg/24s) Hemodinami Vazopressör Ort. Arter basıncı

Mekanik ventilasyon

YBÜ YATIŞ

1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün 6.gün 7.gün 8.gün 9.gün 10.gün

RASS

CAM-ICU Deliryum
Dormicum inf. (mg 24/s)
Remifentanil /kg/saat(mg 24s)
Hemodinami Vazopressör İhtiyacı Ortalama Arter Basıncı
24 sa insülin ihtiyacı Ü/gün
Mekanik Ventilasyon
RASS 0/165. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Torakotomi operasyonlarında preemptif gabapentin kullanımının erken derlenme kriterleri, torakotomi sonrası akut ağrı ve ağrının kronikleşmesi üzerine etkisi - Sayfa 32
24 3.2. Çalışma Protokolü Operasyondan bir gün önce hastalara; verilecek ilaçlar, hasta kontrollü analjezi, Leeds Nöropatik Semptom Ve Bulgu Değerlendirilmesi Skalası (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs- LANSS) (66) ve Sayısal Değerlendirme Skalası (Numerical Rating Scale-NRS) hakkında bilgi verildi. Hastaların aydınlatılmış onamları alındı. LANSS ağrı anketi hastalara verilerek ...
Gabapentin ve/veya deksametazon'un laringoskopi ve trakeal entübasyona,intraoperatif hemodinami ve postoperatif ağrı üzerine etkileri - Sayfa 49
ÖZET Çalışmamızda, 18 - 81 yaş arası ASA I ve ASA II varikosel operasyonu uygulanacak hastalarda, operasyondan 1 saat önce ayrı ayrı ve beraber oral yolla verilen gabapentin ve deksametazonun laringoskopi ve trakeal entübasyona etkileri, intraoperatif hemodinami ve opioid tüketimi ve postoperatif ağrı üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. Hastalar rastgele 4 gruba ayrıldı. Operasyondan 1...
Mekanik ventilasyon desteği gerektiren kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmelerinde prokalsitoninin bakteriyel infeksiyon varlığını belirlemedeki yeri ve prognostik önemi - Sayfa 39
28 Tablo 4. 3. Hastane sonucuna göre hastaların dağılımı Erkek cinsiyet Yaş (yıl) Sigara kullanımı Sigara miktarı (paketyıl) Aktif sigara içiciliği Parenkimal akciğer hastalık varlığı Pulmoner arter basıncı (mmHg)# Uzun süreli oksijen tedavisi YBÜ’ye yatış yeri • Acil servis • Hastane içi servisler • Dış merkez GKS skoru APACHE-II skoru Beklenen mortalite oranı Son bir yılda hasta...

65. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arter
basıncı
ventilasyon
mekanik
ortalama
remifentanil


65. SAYFA ICERIGI

56

YBÜ YATIŞ

1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün 6.gün 7.gün 8.gün 9.gün 10.gün

Serum Mg+2 düzeyi Dormicum inf. (mg 24/s) Remifentanil /kg/saat(mg/24s) Hemodinami Vazopressör Ort. Arter basıncı

Mekanik ventilasyon

YBÜ YATIŞ

1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 5.gün 6.gün 7.gün 8.gün 9.gün 10.gün

RASS

CAM-ICU Deliryum
Dormicum inf. (mg 24/s)
Remifentanil /kg/saat(mg 24s)
Hemodinami Vazopressör İhtiyacı Ortalama Arter Basıncı
24 sa insülin ihtiyacı Ü/gün
Mekanik Ventilasyon
RASS 0/1

İlgili Kaynaklarsingle.php