58

Tablo 1: Çalışmaya dahil edilen hastaların özellikleri

Çalışmaya Alınan Hasta Sayısı

n 178

Yaş (OrtalamaSS)

56,8918,40

18-85yaş aralığı

Kadın / Erkek(%)

%46,1/%53,9

96/82

APACHE II Giriş (OrtalamaSS) SOFA Giriş (OrtalamaSS) Cerrahi Girişim Sonrası YBÜne Alınanlar (%) Onkolojik Tanısı Olan Vakalar (%) Böbrek Yetmezliği Gelişen (%)

16,946,43 5,983,04
%42,1 %38,2 %7,9

75 68 14

Sepsis/Septik Şok (%) Mg Giriş (OrtalamaSS) Mg Ortalama (OrtalamaSS) Deliryum Oranı (%) Deliryumlu Gün Sayısı (OrtalamaSS)

%16,3/%7,9 0,850,34 0,930,31
%40 1,573,67

29/14 72

YBÜ Kalış Süresi Ortalaması Mortalite (%)

10,9812,46 %45,5

8567. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortalama
hasta
hastaların
ybüne
süresi
giriş


67. SAYFA ICERIGI

58

Tablo 1: Çalışmaya dahil edilen hastaların özellikleri

Çalışmaya Alınan Hasta Sayısı

n 178

Yaş (OrtalamaSS)

56,8918,40

18-85yaş aralığı

Kadın / Erkek(%)

%46,1/%53,9

96/82

APACHE II Giriş (OrtalamaSS) SOFA Giriş (OrtalamaSS) Cerrahi Girişim Sonrası YBÜne Alınanlar (%) Onkolojik Tanısı Olan Vakalar (%) Böbrek Yetmezliği Gelişen (%)

16,946,43 5,983,04
%42,1 %38,2 %7,9

75 68 14

Sepsis/Septik Şok (%) Mg Giriş (OrtalamaSS) Mg Ortalama (OrtalamaSS) Deliryum Oranı (%) Deliryumlu Gün Sayısı (OrtalamaSS)

%16,3/%7,9 0,850,34 0,930,31
%40 1,573,67

29/14 72

YBÜ Kalış Süresi Ortalaması Mortalite (%)

10,9812,46 %45,5

85

İlgili Kaynaklarsingle.php