59

Tablo 2: Deliryum gelişen hastaların özellikleri

DELİRYUM (+)

n%

P

CİNSİYET

Erkek

36 50,0

Kadın

36 50,0 0,386

SEPSİS

Yok 58 80,6

Var 14 19,4 0,348

ŞOK

Yok 66 91,7

Var 6 8,3 0,848

MORTALİTE

Yaşayanlar

29 40,3

Ölenler

43 59,7 0,002*

AMELİYAT SONU HASTA

Yok 42 58,3

Var 30 41,7 0,917

ONKOLOJİK HASTA

Yok 40 55,6

Var 32 44,4 0,158

HEMOFİLTRASYON UYGULANAN HASTA Yok 66 91,7 0,848

Var 6 8,368. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kentsel turizm: İstanbul örneği - Sayfa 157
İstatistik Müze ve anıtlar bakımlıdır. N Geçerli 36 Geçersiz 0 Std. Deviation 1,013 Variance 1,025 Müze ve anıtlar bakımlıdır. Geçerli Katılmıyorum Fikrim yok Katılıyorum Tamamen katılıyorum Total Frekans 18 3 14 1 36 Yüzde 50,0 8,3 38,9 2,8 100,0 Geçerli Yüzde 50,0 8,3 38,9 2,8 100,0 İstatistik Müze ve gezi yerleri ücretleri uygundur. N Geçerl...
Majör defresif bozukluğu olan ergenlerin ayrılma bireyleşme özelliklerinin ve ana baba tutumlarının değerlendirilmesi - Sayfa 52
Tablo 3. Olguların yaşadığı yer, aile durumu, kardeş sayısı kardeş sırası ve gelir durumuna göre dağılımı Yerleşim yeri Anne baba durumu Kardeş sayısı Kardeş sırası Gelir durumu İl ilçe Köy Birlikte Boşanmış Kayıp Yok 1 kardeş 2 ve üstü İlk Ortanca Son Alt Orta Üst Hasta N% 46 76,7 13 21,7 1 1,7 53 88,3 4 6,7 3 5,0 9 15,0 38 63,3 13 21,7 30 50,0 4 6,7 26 43,3 5 8,3 52 86,7 ...
Çocuklarda akut bronşiolit etkenlerinin PCR yöntemi ile araştırılması - Sayfa 46
Hasta sayısı Ocak Şubat Mart Nisan TAeHğamuzMistmraayouıszns Eylül Ekim Kasım Aralık Grafik 2: Aylara göre etkenlerin dağılımı 6 5 4 3 2 1 0 Aylar RSV A RSV B ADENO PIV3 CORONO RİNO MUKOPLAZMA Etkenlere göre semptomların dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir. Öksürük tüm etkenlerde en sık semptomdu. En az semptom olan siyanoz sadece RSV-A’da mevcuttu. Tablo 7: Etkenlere göre semptoml...

68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
erkek
hastaların
cinsiyet
kadın
deliryum


68. SAYFA ICERIGI

59

Tablo 2: Deliryum gelişen hastaların özellikleri

DELİRYUM (+)

n%

P

CİNSİYET

Erkek

36 50,0

Kadın

36 50,0 0,386

SEPSİS

Yok 58 80,6

Var 14 19,4 0,348

ŞOK

Yok 66 91,7

Var 6 8,3 0,848

MORTALİTE

Yaşayanlar

29 40,3

Ölenler

43 59,7 0,002*

AMELİYAT SONU HASTA

Yok 42 58,3

Var 30 41,7 0,917

ONKOLOJİK HASTA

Yok 40 55,6

Var 32 44,4 0,158

HEMOFİLTRASYON UYGULANAN HASTA Yok 66 91,7 0,848

Var 6 8,3

İlgili Kaynaklarsingle.php