60

Çalışmaya alınan 29 hasta (%16,3) sepsis tanısıyla takip edilmiştir. 14 hastada (%7,9) şok tablosu gelişmiştir. Hastalardan 85nin (%45,5) prognozu mortaliteyle sonuçlanmıştır. YBÜde hastaların 75i (%42,1) ameliyat sonu izlenmiştir. 68 hasta (%38,2) onkolojik tanıyla takip edilmiştir.
Deliryum görülen 72 hastadan sadece 6 hastaya klinik takiplerinde hemofiltrasyon uygulanmıştır.

Grafik 1: Deliryum gelişen ve gelişmeyen günlere ait grafik

60%
50 40 30 20 10
0
sepsis

Şok

Nondeliryum Deliryum

Ex

Operasyon

Malignite

Hemofiltrasyon

Sepsis gelişen hastalarda ve onkolojik hastalarda deliryum gelişme oranının yüksek olduğu bulunmuştur. Deliryum izlenen hastalarda mortalite oranındaki artış ve deliryum gelişimi açısından hasta özellikleri açısından farklılık grafik olarak belirtilmiştir. (Grafik 1) Hastaların giriş parametrelerinin ortalamaları ve klinik takiplerinde deliryum gelişenler ve deliryum gelişmeyenlerin karşılaştırılması yapılmış (Tablo 3) aralarında önemli istatistiksel fark saptanmamıştır. P>0,0569. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
sonu
deliryum
sepsis
hastaların
gelişen


69. SAYFA ICERIGI

60

Çalışmaya alınan 29 hasta (%16,3) sepsis tanısıyla takip edilmiştir. 14 hastada (%7,9) şok tablosu gelişmiştir. Hastalardan 85nin (%45,5) prognozu mortaliteyle sonuçlanmıştır. YBÜde hastaların 75i (%42,1) ameliyat sonu izlenmiştir. 68 hasta (%38,2) onkolojik tanıyla takip edilmiştir.
Deliryum görülen 72 hastadan sadece 6 hastaya klinik takiplerinde hemofiltrasyon uygulanmıştır.

Grafik 1: Deliryum gelişen ve gelişmeyen günlere ait grafik

60%
50 40 30 20 10
0
sepsis

Şok

Nondeliryum Deliryum

Ex

Operasyon

Malignite

Hemofiltrasyon

Sepsis gelişen hastalarda ve onkolojik hastalarda deliryum gelişme oranının yüksek olduğu bulunmuştur. Deliryum izlenen hastalarda mortalite oranındaki artış ve deliryum gelişimi açısından hasta özellikleri açısından farklılık grafik olarak belirtilmiştir. (Grafik 1) Hastaların giriş parametrelerinin ortalamaları ve klinik takiplerinde deliryum gelişenler ve deliryum gelişmeyenlerin karşılaştırılması yapılmış (Tablo 3) aralarında önemli istatistiksel fark saptanmamıştır. P>0,05

İlgili Kaynaklarsingle.php