61

Tablo 3: Deliryum Gelişen ve Deliryum Gelişmeyen Hastaların Giriş Parametreleri Ortalamaları

HASTAÖZELLİKLERİ Yaş

Deliryum(+) 57,8520,52

Deliryum(-) 56,2516,90

p 0,574

Kadın/Erkek Oranı

1,17 0,89 0,386

APACHEII Giriş SOFA Giriş

16,94 6,03

14,84 5,95

0,253 0,871

Giriş Mg düzeyi

0,83360,3045

0,86430,3749

0,564

Ortalama Mg Düzeyi

0,83530,3028

0,92800,3170

0,879

Hastalar giriş Mg değerlerine gruplandırıldığında Mg giriş <0,7 hipomagnezemik grup ve Mg giriş >0,7 normomagnezemik grup arasında deliryum gelişme oranları (Grafik 2de) belirtilmiştir.
Grafik:2

% 70 60 50 40 30 20 10 0 Giriş Mg <0.7 Giriş Mg >0.7

Nondeliryum Deliryum

Giriş Mg seviyesinin normalin altında olduğu günler ve deliryum gelişmesi arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır. (p>0,05)
Deliryum gelişen ve deliryum gelişmeyen hastaların yoğun bakımda kalış süreleri, mekanik ventilasyon uygulanan ortalama gün sayısı ve mortalite oranları70. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
hastalar
ortalama
deliryum
giriş
gelişme


70. SAYFA ICERIGI

61

Tablo 3: Deliryum Gelişen ve Deliryum Gelişmeyen Hastaların Giriş Parametreleri Ortalamaları

HASTAÖZELLİKLERİ Yaş

Deliryum(+) 57,8520,52

Deliryum(-) 56,2516,90

p 0,574

Kadın/Erkek Oranı

1,17 0,89 0,386

APACHEII Giriş SOFA Giriş

16,94 6,03

14,84 5,95

0,253 0,871

Giriş Mg düzeyi

0,83360,3045

0,86430,3749

0,564

Ortalama Mg Düzeyi

0,83530,3028

0,92800,3170

0,879

Hastalar giriş Mg değerlerine gruplandırıldığında Mg giriş <0,7 hipomagnezemik grup ve Mg giriş >0,7 normomagnezemik grup arasında deliryum gelişme oranları (Grafik 2de) belirtilmiştir.
Grafik:2

% 70 60 50 40 30 20 10 0 Giriş Mg <0.7 Giriş Mg >0.7

Nondeliryum Deliryum

Giriş Mg seviyesinin normalin altında olduğu günler ve deliryum gelişmesi arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır. (p>0,05)
Deliryum gelişen ve deliryum gelişmeyen hastaların yoğun bakımda kalış süreleri, mekanik ventilasyon uygulanan ortalama gün sayısı ve mortalite oranları

İlgili Kaynaklarsingle.php