62

(Tablo 4de) belirtilmiştir. Deliryum gelişmesinin daha uzun mekanik ventilasyon uygulanması, ve daha yüksek mortalite ile alakalı olduğu izlenmiştir.

Tablo 4: Deliryum gelişen ve gelişmeyen günlerle ilgili diğer parametreler

YBÜ Kalış Süresi
Mekanik Ventilasyon Gün

Deliryum (+)
13,3516,69 Ortalama SS
7,137,26

Deliryum (-)
9,368,13 Ortalama SS
5,586,84

p
0,155 0,036

Mortalite

%53,1

%38 0,002

Tablo 5:Hastalıklarla ilişkili deliryum gelişme oranları ve ortalama deiryum süresi.

Hasta Özellikleri Sepsis Gelişen Hastalar

n 29 (%16,3)

Deliryum (+)
14 (%48,3)

Ortalama Deliryum
Süresi
2,861,46

p 0,918

Septik Şoktaki Hastalar 14(%7,9) 6 (%42,9) 2,670,81 0,548

Operasyon sonu YBÜne 75(%42,1) alınan Hastalar

ABY Gelişen ve HF Uygulanan Hastalar

14(%7,9)

Onkolojik Hastalar

68(%38,2)

30(%41,7) 3,232,70 0,326 6 (%42,9) 2,170,89 0,124 32 (%44,4) 3,312,74 0,187

Diğer

64(%36) 24(%33,3) 2,781,75 0,68071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dahili bilimler yoğun bakımda yatan hastalarda fizyoterapinin etkinliği ve güvenilirliği - Sayfa 24
Yoğun bakım ünitesinde kalış süresi açısından iki grup arasında fark yoktu. Bu süre fizyoterapi grubunda ortalama 11±9.7 gün, kontrol grubunda ortalama 9.73±7.5 gün olarak kayıt edildi. Hastanede kalış süreleri açısından da fark saptanmadı; fizyoterapi grubunda ortalama 24.5±18 gün, kontrol grubunda ortalama 21.23±13.4 gün idi (p=0.229) (Tablo 8). Tablo 8. Hastalarda klinik seyir, kompikasyon v...

71. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hastalar
süresi
gelişen
ventilasyon
mortalite


71. SAYFA ICERIGI

62

(Tablo 4de) belirtilmiştir. Deliryum gelişmesinin daha uzun mekanik ventilasyon uygulanması, ve daha yüksek mortalite ile alakalı olduğu izlenmiştir.

Tablo 4: Deliryum gelişen ve gelişmeyen günlerle ilgili diğer parametreler

YBÜ Kalış Süresi
Mekanik Ventilasyon Gün

Deliryum (+)
13,3516,69 Ortalama SS
7,137,26

Deliryum (-)
9,368,13 Ortalama SS
5,586,84

p
0,155 0,036

Mortalite

%53,1

%38 0,002

Tablo 5:Hastalıklarla ilişkili deliryum gelişme oranları ve ortalama deiryum süresi.

Hasta Özellikleri Sepsis Gelişen Hastalar

n 29 (%16,3)

Deliryum (+)
14 (%48,3)

Ortalama Deliryum
Süresi
2,861,46

p 0,918

Septik Şoktaki Hastalar 14(%7,9) 6 (%42,9) 2,670,81 0,548

Operasyon sonu YBÜne 75(%42,1) alınan Hastalar

ABY Gelişen ve HF Uygulanan Hastalar

14(%7,9)

Onkolojik Hastalar

68(%38,2)

30(%41,7) 3,232,70 0,326 6 (%42,9) 2,170,89 0,124 32 (%44,4) 3,312,74 0,187

Diğer

64(%36) 24(%33,3) 2,781,75 0,680

İlgili Kaynaklarsingle.php