63

Çalışmamıza aldığımız hastalardan sepsis gelişen, ABY gelişen ve hemofiltrasyon uygulanan, onkolojik tanıyla takip edilen ve septik şoktaki hastaların deliryum gelişen günlerinin ortalaması Tablo 5 de belirtilmiştir. Veriler arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır. (p>0,05)
Tablo 6: Deliryum gelişen ve deliryum gelişmeyen günlerdeki Mg ortalamaları

Deliryum (+) Günlerdeki Mg Ortalaması (mg/dl)

Deliryum (-) Günlerdeki Mg Ortalaması (mg/dl)

p

0,80 0,43

0,880,38

0,174

Çalışmaya alınan hastalarda deliryum gelişenlerin ortalama Mg düzeyleri ve giriş Mg düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Grafik 3 ve Tablo 6da belirtilmiştir.Veriler arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır.(p>0,05)
Mg seviyesinin normalin altında olduğu günler ve deliryum gelişmesi arasında bir ilişki saptanmamıştır. (Tablo 6) Deliryum gelişen günlerdeki ortalama Mg düzeyi ile deliryum gelişmeyen günlerdeki ortalama Mg düzeyleri karşılaştırıldığında parametreler arası anlamlı istatistiksel farklılık bulunamamıştır. (p>0,05)
Grafik 3: Giriş Mg ve ortalama Mg düzeyini gösteren grafik

1 0,95
0,9 0,85
0,8 0,75
0,7 0,65
0,6 0,55
0,5

Giriş Mg

Ortalama Mg

Nondeliryum Deliryum

Çalışmamızda giriş Mg ve ortalama Mg düzeyleri ve deliryum gelişen ve gelişmeyen günler karşılaştırılmıştır. (Grafik 3)72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gelişmeyen
hastaların
ortalama
hastalarda
arası
arasında


72. SAYFA ICERIGI

63

Çalışmamıza aldığımız hastalardan sepsis gelişen, ABY gelişen ve hemofiltrasyon uygulanan, onkolojik tanıyla takip edilen ve septik şoktaki hastaların deliryum gelişen günlerinin ortalaması Tablo 5 de belirtilmiştir. Veriler arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır. (p>0,05)
Tablo 6: Deliryum gelişen ve deliryum gelişmeyen günlerdeki Mg ortalamaları

Deliryum (+) Günlerdeki Mg Ortalaması (mg/dl)

Deliryum (-) Günlerdeki Mg Ortalaması (mg/dl)

p

0,80 0,43

0,880,38

0,174

Çalışmaya alınan hastalarda deliryum gelişenlerin ortalama Mg düzeyleri ve giriş Mg düzeyleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Grafik 3 ve Tablo 6da belirtilmiştir.Veriler arasında anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır.(p>0,05)
Mg seviyesinin normalin altında olduğu günler ve deliryum gelişmesi arasında bir ilişki saptanmamıştır. (Tablo 6) Deliryum gelişen günlerdeki ortalama Mg düzeyi ile deliryum gelişmeyen günlerdeki ortalama Mg düzeyleri karşılaştırıldığında parametreler arası anlamlı istatistiksel farklılık bulunamamıştır. (p>0,05)
Grafik 3: Giriş Mg ve ortalama Mg düzeyini gösteren grafik

1 0,95
0,9 0,85
0,8 0,75
0,7 0,65
0,6 0,55
0,5

Giriş Mg

Ortalama Mg

Nondeliryum Deliryum

Çalışmamızda giriş Mg ve ortalama Mg düzeyleri ve deliryum gelişen ve gelişmeyen günler karşılaştırılmıştır. (Grafik 3)

İlgili Kaynaklarsingle.php