68
Hipoaktif tip deliryum sıklıkla 65 yaş üstü hastalarda gözlemlenmiştir. 65 yaşından daha genç hasta grubunda mixt tip deliryum kliniği izlenmiştir.95 Bizim çalışmamıza aldığımız hastalardan deliryum gelişenlerin yaş ortalaması 57,8520,52 deliryum gelişmeyenlerin yaş ortalaması 5625 bulunmuştur.
Çalışmamıza aldığımız hastalardan onkolojik tanısı olanlar ve deliryum gelişen 32 hastanın (%44,4) ortalama deliryum süresi 3,312,74 olarak bulunmuştur. Psychoncology Teamin yaptığı bir çalışmada YBÜ nde takip edilen postoperatif majör abdominal cerrahi geçirmiş olan onkolojik hastalarda deliryum görülme oranının artmış olduğu bulunmuştur.96
Çalışmamıza aldığımız hastaların 30 tanesi (%26,85)i operasyon sonu yoğun bakım takibi yapılmış olup bu hastaların %41,7sinde deliryum tablosu izlenmiştir. Postoperatif deliryumun incelendiği başka bir çalışmada ameliyat sonu YBÜsine alınan hastalarda deliryum ve ameliyat sonu anksiyete görülme oranlarında artış olduğu bildirilmiştir.97
Ameliyat sonu ağrının kontrolü, sedasyon ihtiyacı ve YBÜnde kalış süresinin azalması deliryumun önlenmesinde etkilidir. Telci ve ark. Mg kullanımının TİVA altında elektif spinal cerrahi geçiren hastalarda bispektral indeks ile anestezi derinliği ölçerek yapmış oldukları çalışmada, perioperatif Mg uygulamasının propofol, remifentanil ve vekuronyum tüketiminde önemli azalmalara neden olduğu sonucuna varmışlardır.98
Retrospektif yaptığımız bu araştırmada ana hedefimiz Mg düzeyi ile deliryum arasında bir ilişki olduğu hipotezini göstermektir. Datalarımızı toplarken diğer hedeflerimizse YBÜmizde yatan hastalarda deliryum gelişmesi ile YBÜne giriş ve takip parametrelerini ilişkilendirmek ve servis hastalarımızda takipleri sırasında deliryum klinik tablosuna ait risk faktörlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmamızda gerek giriş Mg düzeyleri gerekse klinik takipteki ortalama Mg düzeyleri ve deliryumun ortaya çıkması arasında bir ilişki gösterilememiştir. Mg seviyesi normalin altında olduğu günler ve deliryum gelişmesi alakası da saptanamamıştır. Deliryum günleri ortalama Mg düzeyi ile deliryum negatif günlere ait ortalama Mg düzeyleri karşılaştırıldığında deliryum gelişmeyen günlerdeki ortalama Mg seviyesi 0,920,3170 deliryum izlenen günlerdeki ortalama Mg seviyesi 0,83 0,3028 bulunmuştur.77. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deliryum
hasta
ortalama
hastaların
sonu
giriş


77. SAYFA ICERIGI

68
Hipoaktif tip deliryum sıklıkla 65 yaş üstü hastalarda gözlemlenmiştir. 65 yaşından daha genç hasta grubunda mixt tip deliryum kliniği izlenmiştir.95 Bizim çalışmamıza aldığımız hastalardan deliryum gelişenlerin yaş ortalaması 57,8520,52 deliryum gelişmeyenlerin yaş ortalaması 5625 bulunmuştur.
Çalışmamıza aldığımız hastalardan onkolojik tanısı olanlar ve deliryum gelişen 32 hastanın (%44,4) ortalama deliryum süresi 3,312,74 olarak bulunmuştur. Psychoncology Teamin yaptığı bir çalışmada YBÜ nde takip edilen postoperatif majör abdominal cerrahi geçirmiş olan onkolojik hastalarda deliryum görülme oranının artmış olduğu bulunmuştur.96
Çalışmamıza aldığımız hastaların 30 tanesi (%26,85)i operasyon sonu yoğun bakım takibi yapılmış olup bu hastaların %41,7sinde deliryum tablosu izlenmiştir. Postoperatif deliryumun incelendiği başka bir çalışmada ameliyat sonu YBÜsine alınan hastalarda deliryum ve ameliyat sonu anksiyete görülme oranlarında artış olduğu bildirilmiştir.97
Ameliyat sonu ağrının kontrolü, sedasyon ihtiyacı ve YBÜnde kalış süresinin azalması deliryumun önlenmesinde etkilidir. Telci ve ark. Mg kullanımının TİVA altında elektif spinal cerrahi geçiren hastalarda bispektral indeks ile anestezi derinliği ölçerek yapmış oldukları çalışmada, perioperatif Mg uygulamasının propofol, remifentanil ve vekuronyum tüketiminde önemli azalmalara neden olduğu sonucuna varmışlardır.98
Retrospektif yaptığımız bu araştırmada ana hedefimiz Mg düzeyi ile deliryum arasında bir ilişki olduğu hipotezini göstermektir. Datalarımızı toplarken diğer hedeflerimizse YBÜmizde yatan hastalarda deliryum gelişmesi ile YBÜne giriş ve takip parametrelerini ilişkilendirmek ve servis hastalarımızda takipleri sırasında deliryum klinik tablosuna ait risk faktörlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmamızda gerek giriş Mg düzeyleri gerekse klinik takipteki ortalama Mg düzeyleri ve deliryumun ortaya çıkması arasında bir ilişki gösterilememiştir. Mg seviyesi normalin altında olduğu günler ve deliryum gelişmesi alakası da saptanamamıştır. Deliryum günleri ortalama Mg düzeyi ile deliryum negatif günlere ait ortalama Mg düzeyleri karşılaştırıldığında deliryum gelişmeyen günlerdeki ortalama Mg seviyesi 0,920,3170 deliryum izlenen günlerdeki ortalama Mg seviyesi 0,83 0,3028 bulunmuştur.

İlgili Kaynaklarsingle.php