69
Çalışmamızda YBÜ sine giriş Mg değeri<0,7 mg/dl olan hastalarda %62,5 oranında deliryum geliştiği giriş Mg mg/dl değeri >0,7 olan hastalarda %37,5 oranında deliryum geliştiği bulunmuştur. Ortalama Mg düzeyleri değerlendirildiğinde <0,70 mg/dl olan hastalarda deliryum gün ortalaması 3,603,77 Mg düzeyi >0,70 mg/dl olan hastaların deliryum gün ortalaması 2,871,38 olarak bulunmuştur. Deliryumun uzun dönem nörokognitif etkilerinin belirtildiği ve yüksek mortaliteyle seyrettiğini bildiren çalışması mevcuttur. Bizim çalışmamızdaki yüksek mortalite oranı sonuçları da bu çalışmayla paralellik göstermektedir.100
YBÜ takiplerinde sedasyon ve analjezi ihtiyacının azalması, ağrı ve anksiyeteyi kontrol altında tutmak deliryum risk faktörlerini elimine etmek açısından önemlidir. P.Ergin Özcan ve ark. çalışmasında YBÜne alınan posttorakotomi hastalarında tedaviye Mg eklenmesinin hasta kontrollü analjezide kümülatif azalmaya neden olduğu sonucunu bulmuşlardır. 101
Sonuç olarak deliryum YBÜlerinde sık görülen tanınmaz ve tedavi edilmezse mortalite ve morbiditeyi artıran ciddi bir problemdir. Deliryumun nedenleri zamanında belirlenmeli ve doğru zamanda tedavi planı düzenlenmelidir. İlaç tedavisinden önce tablonun oluşmasını önleyebilmek ve doğru tedavi stratejilerini belirleyebilmek gerekmektedir. Bu sayede mortalite oranları ve hastanede kalış süresinde azalma elde edilerek YBÜ hastalarının prognozları ve tedavi maliyetlerinde olumlu sonuçlar elde edilebilecektir.
.78. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
hastaların
oranları
hastalarda
ortalama
olan


78. SAYFA ICERIGI

69
Çalışmamızda YBÜ sine giriş Mg değeri<0,7 mg/dl olan hastalarda %62,5 oranında deliryum geliştiği giriş Mg mg/dl değeri >0,7 olan hastalarda %37,5 oranında deliryum geliştiği bulunmuştur. Ortalama Mg düzeyleri değerlendirildiğinde <0,70 mg/dl olan hastalarda deliryum gün ortalaması 3,603,77 Mg düzeyi >0,70 mg/dl olan hastaların deliryum gün ortalaması 2,871,38 olarak bulunmuştur. Deliryumun uzun dönem nörokognitif etkilerinin belirtildiği ve yüksek mortaliteyle seyrettiğini bildiren çalışması mevcuttur. Bizim çalışmamızdaki yüksek mortalite oranı sonuçları da bu çalışmayla paralellik göstermektedir.100
YBÜ takiplerinde sedasyon ve analjezi ihtiyacının azalması, ağrı ve anksiyeteyi kontrol altında tutmak deliryum risk faktörlerini elimine etmek açısından önemlidir. P.Ergin Özcan ve ark. çalışmasında YBÜne alınan posttorakotomi hastalarında tedaviye Mg eklenmesinin hasta kontrollü analjezide kümülatif azalmaya neden olduğu sonucunu bulmuşlardır. 101
Sonuç olarak deliryum YBÜlerinde sık görülen tanınmaz ve tedavi edilmezse mortalite ve morbiditeyi artıran ciddi bir problemdir. Deliryumun nedenleri zamanında belirlenmeli ve doğru zamanda tedavi planı düzenlenmelidir. İlaç tedavisinden önce tablonun oluşmasını önleyebilmek ve doğru tedavi stratejilerini belirleyebilmek gerekmektedir. Bu sayede mortalite oranları ve hastanede kalış süresinde azalma elde edilerek YBÜ hastalarının prognozları ve tedavi maliyetlerinde olumlu sonuçlar elde edilebilecektir.
.

İlgili Kaynaklarsingle.php