TABLOLAR No Sayfa Tablo 1. YBÜde edinilmiş enfeksiyon için risk faktörler. 12 Tablo 2. Üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi . 17 Tablo 3. Olası patojenler ve ampirik tedavi. . 17 Tablo 4. ÜSE gelişen ve NE gelişmeyen grupların cinsiyet ve yattıkları bölümlere
göre dağılımı. . 30 Tablo 5. YBÜde ve hastanede yatış sürelerinin değerlendirilmesi. 31 Tablo 6. Altta yatan hastalıkların ÜSE gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 32 Tablo 7. Son ay antibiyotik kullanımı ile ÜSE gelişimi ararsında ilişki. 33 Tablo 8. YBÜye yatışta enfeksiyon varlığı ve tipi ile ÜSE gelişimi arasındaki
ilişki. 34 Tablo 9. Hastaların YBÜye yatış tanılarının dağılımı . 35 Tablo 10. YBÜye yatış sırasında mevcut olan invaziv aletler ile ÜSE gelişimi
arasında ilişki . 36 Tablo 11. YBÜde edinilmiş ÜSElerin uygulanan medikal tedavilerle ilişkisi. 37 Tablo 12. ÜSE etkenlerinin sıklık sırasına göre dağılımı. . 38 Tablo 13. Yoğun bakımdan çıkış şekli. 39 Tablo 14. Lojistik regresyon analizi ile üriner sistem enfeksiyonu için risk
faktörleri. 41
x11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


11. SAYFA ICERIGI

TABLOLAR No Sayfa Tablo 1. YBÜde edinilmiş enfeksiyon için risk faktörler. 12 Tablo 2. Üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi . 17 Tablo 3. Olası patojenler ve ampirik tedavi. . 17 Tablo 4. ÜSE gelişen ve NE gelişmeyen grupların cinsiyet ve yattıkları bölümlere
göre dağılımı. . 30 Tablo 5. YBÜde ve hastanede yatış sürelerinin değerlendirilmesi. 31 Tablo 6. Altta yatan hastalıkların ÜSE gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 32 Tablo 7. Son ay antibiyotik kullanımı ile ÜSE gelişimi ararsında ilişki. 33 Tablo 8. YBÜye yatışta enfeksiyon varlığı ve tipi ile ÜSE gelişimi arasındaki
ilişki. 34 Tablo 9. Hastaların YBÜye yatış tanılarının dağılımı . 35 Tablo 10. YBÜye yatış sırasında mevcut olan invaziv aletler ile ÜSE gelişimi
arasında ilişki . 36 Tablo 11. YBÜde edinilmiş ÜSElerin uygulanan medikal tedavilerle ilişkisi. 37 Tablo 12. ÜSE etkenlerinin sıklık sırasına göre dağılımı. . 38 Tablo 13. Yoğun bakımdan çıkış şekli. 39 Tablo 14. Lojistik regresyon analizi ile üriner sistem enfeksiyonu için risk
faktörleri. 41
x

İlgili Kaynaklarsingle.php