c) Enfeksiyonun radyolojik belirtileri (ultrasonagrofi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme ve radyonüklid inceleme sonuçlarını kapsar).
d ) Doktorun enfeksiyon tanısı koyması, e) Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.
2.2. Epidemiyoloji
Nozokomiyal enfeksiyon insidansları hastanenin ve YBÜnün tipine ve hasta popülasyonuna göre değişebilmektedir. Hastane enfeksiyonları sürveyans tekniklerindeki farklılıklar da nozokomiyal enfeksiyon oranlarını etkilemektedir (14). YBÜdeki nozokomiyal enfeksiyonlarla ilişkili en geniş veri tabanlarından biri 17 Avrupa ülkesinde, 1417 YBÜde ve 10038 hastada yapılan Avrupa Yoğun Bakım İnfeksiyon Prevelansı (EPIC: European Prevelance of Infection in Intensive Care) çalışmasıdır. Bu çalışmada nozokomiyal enfeksiyonların üçte ikisinin YBÜ kaynaklı olduğu saptanmıştır. Enfeksiyonlar arasında nozokomiyal pnömoni (NKP) % 46.9 görülme oranı ile ilk sırayı alırken, pnömoni dışı alt solunum yolu enfeksiyonları % 17.8, ÜSE % 17.6 ve bakteriyemiler ise % 12 oranında bulunmuştur (15). ABDde Ulusal Nozokomiyal Enfeksiyon Sürveyans Sistemine (NNISS: National Nosocomial Infections Surveillance System) dahil olan 112 dahili YBÜde yapılan 5 yıllık çalışmada, en sık görülen nozokomiyal enfeksiyon ÜSEdir (% 31). Bunu NKP (% 27) ve kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) (% 19) izlemektedir (16). Yine NNISSnin 1992-1998 yılları arasında 205 dahili ve cerrahi YBÜde yaptığı çalışmada ise, toplam 29041 nozokomiyal enfeksiyonun % 31inin NKP, % 23ünün ÜSE ve % 14ünün KDE olduğu bildirilmiştir(17).
Zoldann ve arkadaşları Almanyada Aachen Üniversite Hastanesindeki Nöroşirurji YBÜde prospektif bir sürveyans çalışması yapmışlar ve NÜSEnin en sık rastlanan nozokomiyal enfeksiyon olduğunu saptamışlardır (18).
Laupland ve arkadaşları da 3 yıllık bir süre içinde YBÜye kabul edilen 4465 hastada YBÜ kaynaklı ÜSE insidansının % 6.5 olduğunu saptamışlardır (19).
Başka bir çalışmada hastane kökenli enfeksiyonların % 40-60ında ÜSE saptanmıştır (20).
415. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


15. SAYFA ICERIGI

c) Enfeksiyonun radyolojik belirtileri (ultrasonagrofi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme ve radyonüklid inceleme sonuçlarını kapsar).
d ) Doktorun enfeksiyon tanısı koyması, e) Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması.
2.2. Epidemiyoloji
Nozokomiyal enfeksiyon insidansları hastanenin ve YBÜnün tipine ve hasta popülasyonuna göre değişebilmektedir. Hastane enfeksiyonları sürveyans tekniklerindeki farklılıklar da nozokomiyal enfeksiyon oranlarını etkilemektedir (14). YBÜdeki nozokomiyal enfeksiyonlarla ilişkili en geniş veri tabanlarından biri 17 Avrupa ülkesinde, 1417 YBÜde ve 10038 hastada yapılan Avrupa Yoğun Bakım İnfeksiyon Prevelansı (EPIC: European Prevelance of Infection in Intensive Care) çalışmasıdır. Bu çalışmada nozokomiyal enfeksiyonların üçte ikisinin YBÜ kaynaklı olduğu saptanmıştır. Enfeksiyonlar arasında nozokomiyal pnömoni (NKP) % 46.9 görülme oranı ile ilk sırayı alırken, pnömoni dışı alt solunum yolu enfeksiyonları % 17.8, ÜSE % 17.6 ve bakteriyemiler ise % 12 oranında bulunmuştur (15). ABDde Ulusal Nozokomiyal Enfeksiyon Sürveyans Sistemine (NNISS: National Nosocomial Infections Surveillance System) dahil olan 112 dahili YBÜde yapılan 5 yıllık çalışmada, en sık görülen nozokomiyal enfeksiyon ÜSEdir (% 31). Bunu NKP (% 27) ve kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) (% 19) izlemektedir (16). Yine NNISSnin 1992-1998 yılları arasında 205 dahili ve cerrahi YBÜde yaptığı çalışmada ise, toplam 29041 nozokomiyal enfeksiyonun % 31inin NKP, % 23ünün ÜSE ve % 14ünün KDE olduğu bildirilmiştir(17).
Zoldann ve arkadaşları Almanyada Aachen Üniversite Hastanesindeki Nöroşirurji YBÜde prospektif bir sürveyans çalışması yapmışlar ve NÜSEnin en sık rastlanan nozokomiyal enfeksiyon olduğunu saptamışlardır (18).
Laupland ve arkadaşları da 3 yıllık bir süre içinde YBÜye kabul edilen 4465 hastada YBÜ kaynaklı ÜSE insidansının % 6.5 olduğunu saptamışlardır (19).
Başka bir çalışmada hastane kökenli enfeksiyonların % 40-60ında ÜSE saptanmıştır (20).
4

İlgili Kaynaklarsingle.php