2.11. Korunma
Gerek hastane içinde, gerekse hastane dışında üretral kateterler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastaneye yatan hastaların % 15-25 inde hastanede yattığı süre içinde en az bir kez üretral kateter uygulandığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle katetere bağlı ÜSE gelişiminden korunmak için dikkat edilmesi gerekli bazı öneriler geliştirilmiştir: Personel:
Kateter ile ilişkili işlemler, kateterin aseptik takılması ve bakımı konusunda deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Üriner kateter takılması ve kateter komplikasyonları hakkında hastane personeli sürekli eğitilmelidir.
Kateter kullanımı: Kateter takılması planlandığında öncelikle alternatif yöntemler gözden geçirilmelidir. Uygun olgularda kalıcı üretral kateter yerine, prezervatif sonda, suprapubik kateterizasyon ya da aralıklı kateterizasyon kullanılabilir. Üriner kateter sadece endikasyon olduğunda takılmalı, endikasyon bitiminde hemen çıkarılmalıdır. Kateter takılması, bakımı ve çıkarılması ile ilişkili işlemler kayıt altına alınmalıdır.
Kateter seçimi: Kateter tipi; klinik deneyim, hastanın özellikleri, olası kateter kalma süresi göz önüne alınarak seçilmelidir. Mümkün olan en küçük kateter kullanılmalı, üretral travma en az olmalıdır. İyi drenaj sağlanmalı, drenajı sağlayabilecek ve en az travma riski oluşturacak uygun çaplı kateter seçilmelidir. Balonlu kateter ise 8-10 ml steril sıvıyla balon şişirilmelidir.
Kateter takılması: Kateter aseptik teknikle ve steril malzeme kullanılarak takılmalıdır. Kateter deneyimli sağlık personeli tarafından takılmalıdır. Kateter takılması sırasında eldiven, örtü, spanç ve periüretral temizlik için uygun antiseptik solüsyonlar kullanılmalıdır.
1930. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


30. SAYFA ICERIGI

2.11. Korunma
Gerek hastane içinde, gerekse hastane dışında üretral kateterler çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastaneye yatan hastaların % 15-25 inde hastanede yattığı süre içinde en az bir kez üretral kateter uygulandığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle katetere bağlı ÜSE gelişiminden korunmak için dikkat edilmesi gerekli bazı öneriler geliştirilmiştir: Personel:
Kateter ile ilişkili işlemler, kateterin aseptik takılması ve bakımı konusunda deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Üriner kateter takılması ve kateter komplikasyonları hakkında hastane personeli sürekli eğitilmelidir.
Kateter kullanımı: Kateter takılması planlandığında öncelikle alternatif yöntemler gözden geçirilmelidir. Uygun olgularda kalıcı üretral kateter yerine, prezervatif sonda, suprapubik kateterizasyon ya da aralıklı kateterizasyon kullanılabilir. Üriner kateter sadece endikasyon olduğunda takılmalı, endikasyon bitiminde hemen çıkarılmalıdır. Kateter takılması, bakımı ve çıkarılması ile ilişkili işlemler kayıt altına alınmalıdır.
Kateter seçimi: Kateter tipi; klinik deneyim, hastanın özellikleri, olası kateter kalma süresi göz önüne alınarak seçilmelidir. Mümkün olan en küçük kateter kullanılmalı, üretral travma en az olmalıdır. İyi drenaj sağlanmalı, drenajı sağlayabilecek ve en az travma riski oluşturacak uygun çaplı kateter seçilmelidir. Balonlu kateter ise 8-10 ml steril sıvıyla balon şişirilmelidir.
Kateter takılması: Kateter aseptik teknikle ve steril malzeme kullanılarak takılmalıdır. Kateter deneyimli sağlık personeli tarafından takılmalıdır. Kateter takılması sırasında eldiven, örtü, spanç ve periüretral temizlik için uygun antiseptik solüsyonlar kullanılmalıdır.
19

İlgili Kaynaklarsingle.php