Altta yatan hastalıkların ÜSE gelişimine etkisi tek tek incelendiğinde ise immünsüpresyon ve SVO varlığı ÜSE gelişiminde anlamlı risk faktörleri olarak saptandı (p=0.018, p=0.013).

Hastaların altta yatan hastalık varlığı açısından dağılımı tablo 6 da verilmiştir.

Tablo 6. Altta yatan hastalıkların ÜSE gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi.

Altta yatan hastalık

ÜSE gelişen n=60
Sayı %

NE gelişmeyen n=159
Sayı %

Toplam n=219
Sayı %

p

Altta yatan hastalık var
Altta yatan hastalık yok
DM

49 29.5 117 70.5 166 100 0.285
11 20.7 42 79.3 53 100
9 33.3 18 66.7 27 100 0.611

Obezite

2 66.7 1 33.3 3 100 0.183

KBY

2 13.3 13 86.7 15 100 0.367

Travma

4 44.4 5 55.6 9 100 0.091

SVO

14 41.2 20 58.8 34 100 0.013

İntoksikasyon

2 22.2 7 77.8 9 100 1.000

KOAH

8 25.9 23 74.1 31 100 1.000

KKY

10 41.7 14 58.3 24 100 0.156

Operasyon

11 19,3 39 80.7 50 100 0.427

Malignite

12 25.5 35 74.5 47 100 0.889

İmmünsupresyon

5 71.4 2 28.6 7 100 0.018

SVO: Serebro Vasküler Olay KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı DM: Diabetes Mellitus KKY: Konjestif Kalp Yetmezliği

4.2.7. Son bir ay içinde antibiyotik kullanımı
Çalışmaya alınan 219 hastadan 23ü (% 10.5) hastaneye yatmadan önce son 1 ay içinde antibiyotik kullandı. ÜSE gelişenlerin % 56.5i (13/23) son 1 ay içinde

3243. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


43. SAYFA ICERIGI

Altta yatan hastalıkların ÜSE gelişimine etkisi tek tek incelendiğinde ise immünsüpresyon ve SVO varlığı ÜSE gelişiminde anlamlı risk faktörleri olarak saptandı (p=0.018, p=0.013).

Hastaların altta yatan hastalık varlığı açısından dağılımı tablo 6 da verilmiştir.

Tablo 6. Altta yatan hastalıkların ÜSE gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi.

Altta yatan hastalık

ÜSE gelişen n=60
Sayı %

NE gelişmeyen n=159
Sayı %

Toplam n=219
Sayı %

p

Altta yatan hastalık var
Altta yatan hastalık yok
DM

49 29.5 117 70.5 166 100 0.285
11 20.7 42 79.3 53 100
9 33.3 18 66.7 27 100 0.611

Obezite

2 66.7 1 33.3 3 100 0.183

KBY

2 13.3 13 86.7 15 100 0.367

Travma

4 44.4 5 55.6 9 100 0.091

SVO

14 41.2 20 58.8 34 100 0.013

İntoksikasyon

2 22.2 7 77.8 9 100 1.000

KOAH

8 25.9 23 74.1 31 100 1.000

KKY

10 41.7 14 58.3 24 100 0.156

Operasyon

11 19,3 39 80.7 50 100 0.427

Malignite

12 25.5 35 74.5 47 100 0.889

İmmünsupresyon

5 71.4 2 28.6 7 100 0.018

SVO: Serebro Vasküler Olay KBY: Kronik Böbrek Yetmezliği KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı DM: Diabetes Mellitus KKY: Konjestif Kalp Yetmezliği

4.2.7. Son bir ay içinde antibiyotik kullanımı
Çalışmaya alınan 219 hastadan 23ü (% 10.5) hastaneye yatmadan önce son 1 ay içinde antibiyotik kullandı. ÜSE gelişenlerin % 56.5i (13/23) son 1 ay içinde

32

İlgili Kaynaklarsingle.php