5.2.7. Yatış tanısı
Çeşitli çalışmalarda YBÜye yatış tanısının enfeksiyon gelişimine etkileri değerlendirilmiş ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Apostolopoulou ve arkadaşları YBÜye yatış tanısında travma varlığının KDE riskini arttırdığını göstermişlerdir (76). Ritesh ve arkadaşları başlangıç tanısının, hastanede kazanılmış enfeksiyon gelişimi açısından risk faktörü olduğunu ortaya koymuşlardır (77). Leone ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada YBÜye yatışta başlangıç tanısının NÜSE gelişiminde risk faktörü olmadığı saptanmıştır (55). Çalışmamızda da YBÜ yatış tanısı ile NÜSE gelişimi arasında ilişki saptanmadı.
5.2.8. APACHE II skoru düzeylerinin karşılaştırılması
YBÜye yatan hastaların prognozunu belirlemek için APACHE II skoru ve diğer skorlama sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bazı çalışmalarda YBÜde edinilmiş enfeksiyonla yüksek APACHE II skoru arasında ilişki olduğu gösterilmişse de (25) bazı çalışmalarda bu ilişki saptanamamıştır (44). Ritesh ve arkadaşları solunumsal yoğun bakımda nozokomiyal enfeksiyon epidemiyolojisi ve risk faktörlerini araştırdıkları çalışmada APACHE II skorunu mortalite açısından bağımsız risk faktörü olarak saptamışlardır (77).
Bizim çalışmamızda APACHE II skorunun, NÜSE gelişimi açısından risk faktörü olduğu görüldü (p=0.045). ÜSE gelişen hastaların ortalama APACHE II skoru 13.8 4.7 olarak saptandı. Laupland ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada APACHE II skoru 26.1 8.3 olarak saptanmış, NÜSE gelişen ve gelişmeyenlerde gruplar arasında fark görülmemiştir (19).
5.2.9. YBÜ de uygulanan invaziv aletler
Çalışmamızda YBÜde invaziv alet kullanımı ile NÜSE gelişimi arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p=0.001). Tek tek alt grupların incelenmesinde de YBÜde uygulanan invaziv aletlerden SVK, NG, mekanik ventilasyon, idrar sondası takılması ile ÜSE gelişimi arasında ilişki saptandı (p<0.001). Çoğu çalışmada SVK varlığı KDE gelişimi için (44,76,78), mekanik ventilasyon ve NG sonda uygulanması 4960. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


60. SAYFA ICERIGI

5.2.7. Yatış tanısı
Çeşitli çalışmalarda YBÜye yatış tanısının enfeksiyon gelişimine etkileri değerlendirilmiş ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Apostolopoulou ve arkadaşları YBÜye yatış tanısında travma varlığının KDE riskini arttırdığını göstermişlerdir (76). Ritesh ve arkadaşları başlangıç tanısının, hastanede kazanılmış enfeksiyon gelişimi açısından risk faktörü olduğunu ortaya koymuşlardır (77). Leone ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada YBÜye yatışta başlangıç tanısının NÜSE gelişiminde risk faktörü olmadığı saptanmıştır (55). Çalışmamızda da YBÜ yatış tanısı ile NÜSE gelişimi arasında ilişki saptanmadı.
5.2.8. APACHE II skoru düzeylerinin karşılaştırılması
YBÜye yatan hastaların prognozunu belirlemek için APACHE II skoru ve diğer skorlama sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bazı çalışmalarda YBÜde edinilmiş enfeksiyonla yüksek APACHE II skoru arasında ilişki olduğu gösterilmişse de (25) bazı çalışmalarda bu ilişki saptanamamıştır (44). Ritesh ve arkadaşları solunumsal yoğun bakımda nozokomiyal enfeksiyon epidemiyolojisi ve risk faktörlerini araştırdıkları çalışmada APACHE II skorunu mortalite açısından bağımsız risk faktörü olarak saptamışlardır (77).
Bizim çalışmamızda APACHE II skorunun, NÜSE gelişimi açısından risk faktörü olduğu görüldü (p=0.045). ÜSE gelişen hastaların ortalama APACHE II skoru 13.8 4.7 olarak saptandı. Laupland ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada APACHE II skoru 26.1 8.3 olarak saptanmış, NÜSE gelişen ve gelişmeyenlerde gruplar arasında fark görülmemiştir (19).
5.2.9. YBÜ de uygulanan invaziv aletler
Çalışmamızda YBÜde invaziv alet kullanımı ile NÜSE gelişimi arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p=0.001). Tek tek alt grupların incelenmesinde de YBÜde uygulanan invaziv aletlerden SVK, NG, mekanik ventilasyon, idrar sondası takılması ile ÜSE gelişimi arasında ilişki saptandı (p<0.001). Çoğu çalışmada SVK varlığı KDE gelişimi için (44,76,78), mekanik ventilasyon ve NG sonda uygulanması 49

İlgili Kaynaklarsingle.php