Uyku yoksunluğu, gürültü, ağrı, aşırı uyaran yüklenmesi ve iletişimde bozulma YBÜ’de deliryum gelişimi için hastalar üzerinde predispozan (Şekil 2.1 O) etki yapar (Alexander, 2009).
Altmış yaş ve üzeri. Beyin hasarı varlığı. Alzheimer gibi kronik beyin hastalıklarının varlığı.
İlaçlar (dijital, antibiyotikler, steroidler, pblokerler, solunumu uyarıcı ilaçlar).
Uyku yoksunluğu. Uyaran yoksunluğu/aşırı uyaran yüklenmesi. İrnrnobilizasyon
Şekil 2.10. Yoğun Bakım Sendromunda Predispozan Faktörler
Deliryuınun gelişiminin tanılanması için, deliryum gelişme riski olan hastaların ve deliryumun başlangıcının erken tanınması gerekir (Truman, 2007). Yoğun bakım ünitesindeki hastaların temel nörolojik tanılamnası genellikle kısıtlıdır. Hastaların hastaneye kabulleri sırasında durumları hakkında bilgi eksikliği olabilir. Hemşireler, hastanın premorbid mental durumu veya deliryumu hazırlayıcı faktörlerin (yasal veya yasal olmayan ilaç kullanımını içeren) detaylarını verebilecek aile bireylerine güvenmelidirler. Herhangi bir halüsinasyon ya da illüzyonu açıklamak amacıyla, hastalar bilinç düzeyi, kişi, yer, zaman oryantasyonu, dikkati toplama, düşünce süreci ve içeriği yönünden değerlendirilmelidir. Hastanın sözel ve motor yeterliliği ve genel davranışı da dikkatle gözlenmelidir (Dedeli ve Akyol, 2005).
Bazı hastalarda deliryumun başlamasından önce subklinik deliryum veya prodromal bulgular olabilir. Örneğin sıkıntı, yerinde duramama, irritabilite, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu gibi. Bu prodromal bulgulardan sonra 1-3 gün içinde deliryum tablosu ortaya çıkabilir. Deliryum bulguları 1 haftadan daha az sürebileceği gibi 2 aydan daha uzun da sürebilir. Tipik bir deliryum 10-12 gün içinde geçer (Türkcan, 2001 ).
YBÜ hastalarında deliryum akut bilinç düzeyi değişiklikleri, dikkat bozukluğu, düşünce akışında düzensizlik ile karakterize olup, hastaların YBÜ’ de ve
3749. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankara il merkezinde jinekolojik onkoloji ünitelerinde çalışan ebe ve hemşirelerin palyatif bakım konusunda uygulamalarının belirlenmesi - Sayfa 53
38 • Şiddetli baş dönmesi ve kas ya da eklem ağrısıdır. 2.5.3.1.20. Deliryum ve Hemşirelik Bakımı Deliryum; herhangi fiziksel, fizyopatolojik sebeplerle beynin kısa sürede yaygın etkilenmesiyle beyin işlevlerini bozan, başta bilinç ve yönelim bozukluğu ile karakterize olan, davranışın ileri derecede bozulduğu bir akut organik beyin sendromudur (26). Deliryum bazı hastalarda duygu durum değişikli...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uyku
yoğun
hastalar
deliryum
bakım
faktörler


49. SAYFA ICERIGI

Uyku yoksunluğu, gürültü, ağrı, aşırı uyaran yüklenmesi ve iletişimde bozulma YBÜ’de deliryum gelişimi için hastalar üzerinde predispozan (Şekil 2.1 O) etki yapar (Alexander, 2009).
Altmış yaş ve üzeri. Beyin hasarı varlığı. Alzheimer gibi kronik beyin hastalıklarının varlığı.
İlaçlar (dijital, antibiyotikler, steroidler, pblokerler, solunumu uyarıcı ilaçlar).
Uyku yoksunluğu. Uyaran yoksunluğu/aşırı uyaran yüklenmesi. İrnrnobilizasyon
Şekil 2.10. Yoğun Bakım Sendromunda Predispozan Faktörler
Deliryuınun gelişiminin tanılanması için, deliryum gelişme riski olan hastaların ve deliryumun başlangıcının erken tanınması gerekir (Truman, 2007). Yoğun bakım ünitesindeki hastaların temel nörolojik tanılamnası genellikle kısıtlıdır. Hastaların hastaneye kabulleri sırasında durumları hakkında bilgi eksikliği olabilir. Hemşireler, hastanın premorbid mental durumu veya deliryumu hazırlayıcı faktörlerin (yasal veya yasal olmayan ilaç kullanımını içeren) detaylarını verebilecek aile bireylerine güvenmelidirler. Herhangi bir halüsinasyon ya da illüzyonu açıklamak amacıyla, hastalar bilinç düzeyi, kişi, yer, zaman oryantasyonu, dikkati toplama, düşünce süreci ve içeriği yönünden değerlendirilmelidir. Hastanın sözel ve motor yeterliliği ve genel davranışı da dikkatle gözlenmelidir (Dedeli ve Akyol, 2005).
Bazı hastalarda deliryumun başlamasından önce subklinik deliryum veya prodromal bulgular olabilir. Örneğin sıkıntı, yerinde duramama, irritabilite, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu gibi. Bu prodromal bulgulardan sonra 1-3 gün içinde deliryum tablosu ortaya çıkabilir. Deliryum bulguları 1 haftadan daha az sürebileceği gibi 2 aydan daha uzun da sürebilir. Tipik bir deliryum 10-12 gün içinde geçer (Türkcan, 2001 ).
YBÜ hastalarında deliryum akut bilinç düzeyi değişiklikleri, dikkat bozukluğu, düşünce akışında düzensizlik ile karakterize olup, hastaların YBÜ’ de ve
37

İlgili Kaynaklarsingle.php