Yüksek amonyum içerikli atıksulardan nitiritasyonla biyolojik filtrede amonyum giderimi1
YÜKSEK AMONYUM İÇERİKLİ ATIKSULARDAN NİTRİTASYONLA BİYOLOJİK FİLTREDE AMONYUM GİDERİMİ
Burhanettin GÜRBÜZ Yüksek Lisans Tezi
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Şap virüsü üretiminde kullanılan BHK 21 An30 hücrelerinin kesikli üretim prosesinde biyokinetik parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 132
Şekil 4.9. (g) ve (h)’de 0,00 mM başlangıç laktat ve sırasıyla 5,50 ve 7,30 mM amonyum derişimlerinde glikoz ve glutamin derişimlerinin 146 S üzerine etkilerini inceleyen YCG ve KG’leri verilmiştir. Yaklaşık 5,50 mM’a kadar artan amonyum derişimleri Şekil 4.9. (b)’de görülen yüksek 146S değerlerinin elde edildiği bölgeyi ortadan kaldırmış ve 146S değerlerini düşürmüştür (Şekil 4.9. (g)). Sabit 5,5...
Şap virüsü üretiminde kullanılan BHK 21 An30 hücrelerinin kesikli üretim prosesinde biyokinetik parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 123
amonyum derişiminde en yüksek son hücre derişimi 3,0x106 hücre/mL iken, 7,30 mM amonyum derişiminde [X]son 2,4x106 hücre/mL olmaktadır. Bununla birlikte glutamin derişimi 2 mM’ın altına düştüğünde ise son hücre derişiminin 0,1x106 hücre/mL’nin altına düştüğü durumlar gözlenmiştir. Bu da başlangıç durumuna göre (Şekil 4.6. (a) ve (b)) amonyumun [X]son değerinde sırasıyla %25, %40, %97,5 azalmaya se...
Temizlenme sürecindeki İzmir Körfezi'nde derelerin ötrofikasyona olan etkilerinin araştırılması - Sayfa 82
71 Bornova Deresi’nde standart hata oldukça yüksektir. Çünkü kasım ayında görülen anormal amonyum girdisi tek başına ortalamayı yükseltmektedir. Bornova Deresi’nde ağustos ayı amonyum konsantrasyonu 2,86 µM’dır. Bu aydan sonra eylül ve ekim aylarında yavaşça yükselen konsantrasyon, kasım ayında yağışla birlikte gelen yüksek amonyum girdisi neticesinde büyük bir pik yaparak 182,14 µM’a ulaşmıştır....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

amonyum
yüksek
giderimi
lisans
içerikli
atıksulardan


1. SAYFA ICERIGI

1
YÜKSEK AMONYUM İÇERİKLİ ATIKSULARDAN NİTRİTASYONLA BİYOLOJİK FİLTREDE AMONYUM GİDERİMİ
Burhanettin GÜRBÜZ Yüksek Lisans Tezi
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php