Yüksek riskli gebeliklerde plasental membranlardaki mikroskobik koryonik psödokistlerin önemi
T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE PLASENTAL MEMBRANLARDAKİ MİKROSKOBİK KORYONİK PSÖDOKİSTLERİN ÖNEMİ
Kemal ÖZERKAN (DOKTORA TEZİ)
Bursa-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE PLASENTAL MEMBRANLARDAKİ MİKROSKOBİK KORYONİK PSÖDOKİSTLERİN ÖNEMİ
Kemal ÖZERKAN (DOKTORA TEZİ)
Bursa-2009

İlgili Kaynaklar

single.php