Yuvarlak örme kumaşlarda may dönmesine etki eden faktörlerin incelenmesi
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA MAY DÖNMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
ARZU (BOZAN) TURGAY
YÜKSEK LİSANS TEZİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA 2006 T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dolarizasyonun makroekonomik etkileri ve Türkiye örneği - Sayfa 3
T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İktisat Anabilim Dalı, 700511002 numaralı Derya HEKİM’in hazırladığı “Dolarizasyonun Makroekonomik Etkileri ve Türkiye Örneği” konulu Yüksek Lisans Çalışması ile ilgili tez savunma sınavı, 07/08/ 2008 günü 16:00 - ………..saatleri arasında yapılmış, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda adayın tezinin/çalışmasının ……………………………..(başa...
Bursa atmosferindeki sülfat konsantrasyon ve kuru çökelme akılarının belirlenmesi - Sayfa 1
1 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURSA ATMOSFERİNDEKİ SÜLFAT KONSANTRASYON VE KURU ÇÖKELME AKILARININ BELİRLENMESİ U1002435 Hüseyin GÜNEZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BURSA 2005 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ...
İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde çocuk edebiyatı ürünlerinin etkisi - Sayfa 4
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalında 801030007 numaralı Nazlı Durmuş’un hazırladığı “İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesinde Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Etkisi” konulu Yüksek Lisans Çalışması ile ilgili tez savunma sınavı, …. /…. / 2013 günü …00 - …00 saatleri arasında yapılmış, s...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uludağ
üniversitesi
anabilim
tezi
dalı
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YUVARLAK ÖRME KUMAŞLARDA MAY DÖNMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
ARZU (BOZAN) TURGAY
YÜKSEK LİSANS TEZİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA 2006 T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İlgili Kaynaklar

single.php