Yüzey sularında uzun süreli besi yüklerinin etkisinin belirlenmesi: Ergene Havzası örneği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ
YÜZEY SULARINDA UZUN SÜRELİ BESİ YÜKLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: ERGENE HAVZASI ÖRNEĞİ Gökçen BAYRAK YILMAZ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Programı Danışman Doç. Dr. Nüket SİVRİ Aralık, 2011
İSTANBUL1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sızıntı sularındaki mikrobiyal aktivitenin ve metal iyonlarının killi zeminlerde adsorpsiyon yöntemiyle arıtımı - Sayfa 3
Bu çalışma 28/06/2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Jürisi Doç.Dr. Neşe TÜFEKCİ (Danışman) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü Prof.Dr. Ş.İsmail KIRBAŞLAR İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Müh. Bölümü Doç.Dr. Hüseyin SELÇUK ...
Mn(II)'nin atmosferik oksijenle oksidasyonuna organik ve inorganik maddelerin etkisi - Sayfa 2
Bu çalışma 18.05.2007 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Jürisi Doç.Dr.Neşe TÜFEKÇİ (Danışman) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Prof.Dr.Semiha ARAYICI İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doç.Dr.Gül HİSARLI İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yrd...
Melen havzasında pestisit uygulamaları ve pestisitlerin biyolojik bozunma, yüzeysel akış ve sızma yüzdelerinin tahmini - Sayfa 180
ÖZGEÇMİŞ Halide Sağlam 15 Şubat 1982’de İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul Yeniköy İlköğretim Okulu’nda, orta öğrenimini Nişantaşı Nuri Akın Süper Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek öğrenimine başladı. 2005 yılında Çevre Mühendisliği diplomasını aldı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühe...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
mühendisliği
çevre
programı
dalı


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA TEZİ
YÜZEY SULARINDA UZUN SÜRELİ BESİ YÜKLERİNİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: ERGENE HAVZASI ÖRNEĞİ Gökçen BAYRAK YILMAZ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Mühendisliği Programı Danışman Doç. Dr. Nüket SİVRİ Aralık, 2011
İSTANBUL

İlgili Kaynaklarsingle.php