T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KULLANILAN KAN VE KOMPONENTLERİNİN
DAĞILIMI , ENDİKASYONLARI VE ERKEN DÖNEM TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
Dr. Servet EFE UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İmdat DİLEK
VAN-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Steroid kaynaklı osteonekroz'a vitamin K' nın etkisi - Sayfa 1
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI STEROİD KAYNAKLI OSTEONEKROZ’A VİTAMİN K’ NIN ETKİSİ Dr. SONGÜL ERCAN TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Özcan HIZ VAN-2011 1 ...
Van ilinde yaşayan lepradan etkilenmiş kişilerin tıbbi ve sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 2
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI VAN İLİNDE YAŞAYAN LEPRADAN ETKİLENMİŞ KİŞİLERİN TIBBİ VE SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İzzet ÇELEĞEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL VAN-2014 Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2013-TF-U043 numaralı proje olarak desteklenmiştir. Yüzüncü Y...
Kalsiyum pirofosfat birikiminin neden olduğu diz osteoartritinde kolşisin tedavisinin, Malonil Dialdehit ve antioksidan kapasite üzerine etkisi: Prospektif randomize kontrollü klinik çalışma - Sayfa 2
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI KALSİYUM PİROFOSFAT BİRİKİMİNİN NEDEN OLDUĞU DİZ OSTEOARTRİTİNDE KOLŞİSİN TEDAVİSİNİN, MALONİL DİALDEHİT VE ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ: PROSPEKTİF RANDOMİZE KONTROLLÜ KLİNİK ÇALIŞMA Dr. Metin ERDEN TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Özcan HIZ BU TEZ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüzüncü
üniversitesi
fakültesi
anabilim
dalı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KULLANILAN KAN VE KOMPONENTLERİNİN
DAĞILIMI , ENDİKASYONLARI VE ERKEN DÖNEM TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
Dr. Servet EFE UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. İmdat DİLEK
VAN-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php