T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ZEMAHŞERİ MUKADDİMETÜL EDEB ESERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ İLE TERCÜMELİ TAHRAN
NÜSHASI (ELİF-DAL KISMI) (GİRİŞ-DİL ÖZELLİKLERİ-TRANSKRİPSİYONLU METİN
DİZİN)
RAAFAT MUHAMMAD 11718001
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. AZİZ MERHAN
İSTANBUL ŞUBAT 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin yazılarındaki söz dizimi ile edebi dilin söz diziminin karşılaştırılması - Sayfa 72
ÖZDEMİR, Emin, Cümle Kalıpları, Türk Dili S.184, TDK Yayınları, Ankara, 1967, s.292-296 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ AKPINAR, Elif, Dede Korkut Kitabının Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1997 BULUT, Ayşe, Refik Halid Karay’ın Memlekete Hikayelerinde Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tür...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 142
16. Çanlı, Zeynep; Kütahya-Şeyhler Beldesi Folklor Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Kütahya 2007. 17. İnce, Gül; Hatay Bulunan Ziyaret-Yatır Yerleri İle İlgili İnanışlar Ve Bu Ziyaretler Etrafında Oluşan Efsaneler, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk dili ve Edebiyatı anabilim Dalı, Halk Bilimi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
türk


1. SAYFA ICERIGI

T.C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ZEMAHŞERİ MUKADDİMETÜL EDEB ESERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ İLE TERCÜMELİ TAHRAN
NÜSHASI (ELİF-DAL KISMI) (GİRİŞ-DİL ÖZELLİKLERİ-TRANSKRİPSİYONLU METİN
DİZİN)
RAAFAT MUHAMMAD 11718001
TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. AZİZ MERHAN
İSTANBUL ŞUBAT 2014
single.php