Zernek barajı ve yakın çevresinde antropojen faaliyetlerin reliefe etkisiİÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖNSÖZ .III TABLOLAR LİSTESİ .IV GRAFİK VE DİAGRAMLAR LİSTESİ . IV FOTOĞRAFLAR LİSTESİ . IV PROFİL VE JEOLOJİK KESİT LİSTESİ . IV HARİTALAR LİSTESİ . IV 1-GİRİŞ .1 1.1-ARAŞTIRMA ALANIN YERİ VE SINIRLARI . 1 1.2-ARAŞTIRMANIN AMACI. 4 1.3-MATERYAL VE YÖNTEM .4 2-GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLER . 5 2.1-STRATİGRAFİ VE LİTOLOJİ .6 2.1.1-BİTLİS METAMORFİKLERİ(Pb) . . 6 2.1.2-YÜKSEKOVA KARMAŞIĞI(Krüy) .7 2.1.3-YEDİSALKIM FORMASYONU . 7 2.1.4-VAN FORMASYONU(Tmv) . 9 2.1.5-PLİO-KUATERNER ÇÖKELLERİ . 9 2.2-PLEİSTOSEN-HOLOSEN ÇÖKELLERİ .10 2.2.1-AKARSU ÇÖKELLERİ .10 2.2.1.1-ALÜVYONLAR . 10 2.3.TEKTONİZMA . 10 2.4.NEOTEKTONİK . 12 2.4.1-DEPREMLER . 13 2.5-VOLKANİZMA . 17 2.5.1-ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN VOLKANİZMASI . 17 2.5.2-PLİYOSEN VOLKANİZMASI . 18 2.5.3-KUATERNER VOLKANİZMASI . 18 2.6-PALEOCOĞRAFYA . 18 3-JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER . 23 3.1-AŞINIM YÜZEYLERİ . 23 3.2-DOLGU YÜZEYLERİ . 26 3.3-SIRTLAR . 27 3.4-YAMAÇLAR . 27 3.5-VADİLER . 27 3.6-KÜTLE HAREKETLERİ . 29 3.7-BİRİKİNTİ KONİLERİ . 30 3.8-SEKİLER. 30 3.9-KARSTLAŞMA . 31 4-İKLİM ÖZELLİKLERİ . 32 4.1-SICAKLIK .32 4.1.1-ORTALAMA SICAKLIK .32 4.1.2-ORTALAMA EN YÜKSEK, ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK .33 4.1.3-EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR .34 4.1.4-BULUTLULUK .35 4.1.5-ATMOSFER BASINCI .35 4.2-RÜZGARLAR .36 4.2.1-RÜZGAR FREKANSLARI . 36 4.2.2-RÜZGAR HIZI .37 4.3-NEMLİLİK VE YAĞIŞ .37

I -1-1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kuruluş yeri bakımından Besni ilçe merkezi (Adıyaman) ve çevresinin jeomorfolojisi - Sayfa 6
IV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ...........••.•••.•..•..•••••••..••...••••..•••.•••••.•••••••••.~....••••••••••••••••••••••.•.•••••••••.••.....••..•••.•••.•...•• 1 ÖZET ••••.•••....••.•.•••••..••••••••••.•••••.•.••••••.••••.•••.•••••••••.••••..••••••••••••••••••.••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••11 . . .ABSTAACT.•.•••••••••.••.•.•..••••••••••••••..••••••.••.••..•••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••...
Fırtına deresi havzasının uygulamalı jeomorfoloji etüdü - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER Öz………………………………………………………………………………...iii Abstract…………………………………………..................................................iii Önsöz…………………………………………………………………………….iv İÇİNDEKİLER………………………………………………………………….v Tablo Listesi……………………………………………………………………..vii Şekil Listesi……………………………………………………………………...viii Fotoğraf Listesi…………………………………………………………………..x GİRİŞ……………………………………………………………………………..1 1. JEOMORFOLOJİK V...
Edremit Körfezi kıyılarında ziraat hayatı - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER ÖZ ............................................................................................................................. İİİ ABSTRACT.............................................................................................................. İV ÖNSÖZ ...................................................................................................................... V İÇİND...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcaklık
özellikleri
özellikler
içindekiler
listesi
iklim


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖNSÖZ .III TABLOLAR LİSTESİ .IV GRAFİK VE DİAGRAMLAR LİSTESİ . IV FOTOĞRAFLAR LİSTESİ . IV PROFİL VE JEOLOJİK KESİT LİSTESİ . IV HARİTALAR LİSTESİ . IV 1-GİRİŞ .1 1.1-ARAŞTIRMA ALANIN YERİ VE SINIRLARI . 1 1.2-ARAŞTIRMANIN AMACI. 4 1.3-MATERYAL VE YÖNTEM .4 2-GENEL JEOLOJİK ÖZELLİKLER . 5 2.1-STRATİGRAFİ VE LİTOLOJİ .6 2.1.1-BİTLİS METAMORFİKLERİ(Pb) . . 6 2.1.2-YÜKSEKOVA KARMAŞIĞI(Krüy) .7 2.1.3-YEDİSALKIM FORMASYONU . 7 2.1.4-VAN FORMASYONU(Tmv) . 9 2.1.5-PLİO-KUATERNER ÇÖKELLERİ . 9 2.2-PLEİSTOSEN-HOLOSEN ÇÖKELLERİ .10 2.2.1-AKARSU ÇÖKELLERİ .10 2.2.1.1-ALÜVYONLAR . 10 2.3.TEKTONİZMA . 10 2.4.NEOTEKTONİK . 12 2.4.1-DEPREMLER . 13 2.5-VOLKANİZMA . 17 2.5.1-ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN VOLKANİZMASI . 17 2.5.2-PLİYOSEN VOLKANİZMASI . 18 2.5.3-KUATERNER VOLKANİZMASI . 18 2.6-PALEOCOĞRAFYA . 18 3-JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER . 23 3.1-AŞINIM YÜZEYLERİ . 23 3.2-DOLGU YÜZEYLERİ . 26 3.3-SIRTLAR . 27 3.4-YAMAÇLAR . 27 3.5-VADİLER . 27 3.6-KÜTLE HAREKETLERİ . 29 3.7-BİRİKİNTİ KONİLERİ . 30 3.8-SEKİLER. 30 3.9-KARSTLAŞMA . 31 4-İKLİM ÖZELLİKLERİ . 32 4.1-SICAKLIK .32 4.1.1-ORTALAMA SICAKLIK .32 4.1.2-ORTALAMA EN YÜKSEK, ORTALAMA EN DÜŞÜK SICAKLIK .33 4.1.3-EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR .34 4.1.4-BULUTLULUK .35 4.1.5-ATMOSFER BASINCI .35 4.2-RÜZGARLAR .36 4.2.1-RÜZGAR FREKANSLARI . 36 4.2.2-RÜZGAR HIZI .37 4.3-NEMLİLİK VE YAĞIŞ .37

I -1-

İlgili Kaynaklarsingle.php