Zirkon-Y2O3 ilavesiyle MgO-spinel kompozit refrakterlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi


























































































































ZİRKON-Y2O3 İLAVESİYLE MgO-SPİNEL KOMPOZİT REFRAKTERLERİN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Barış ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı
Temmuz 2008
Bu tez çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje No: 106M394



1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
tezi
anabilim
dalı
tübitak


1. SAYFA ICERIGI

ZİRKON-Y2O3 İLAVESİYLE MgO-SPİNEL KOMPOZİT REFRAKTERLERİN MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Barış ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı
Temmuz 2008
Bu tez çalışması TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje No: 106M394

İlgili Kaynaklar







single.php