Zıtlık yatırım stratejisinin davranışsal finans yaklaşımı ile değerlendirilmesi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama-U.Ü. S.B.E. İŞLETME BİLİM DALI
MUHASEBE-FİNANSMAN BİLİM DALI

ZITLIK YATIRIM STRATEJİSİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
-BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE-FİNANSMAN BİLİM DALI
ZITLIK YATIRIM STRATEJİSİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ -BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA-
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Ebru AYDOĞAN
BURSA – 2013

Ebru AYDOĞAN

BURSA 20131. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işletme
bilim
dalı
sosyal
üniversitesi
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

U.Ü. S.B.E. İŞLETME BİLİM DALI
MUHASEBE-FİNANSMAN BİLİM DALI

ZITLIK YATIRIM STRATEJİSİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
-BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE-FİNANSMAN BİLİM DALI
ZITLIK YATIRIM STRATEJİSİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ -BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA-
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Ebru AYDOĞAN
BURSA – 2013

Ebru AYDOĞAN

BURSA 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php