Zn+2′ nin valeks tanin reçinesiyle adsorpsiyonu ve geri kazanılması


T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Zn+2NİN VALEKS TANİN REÇİNESİYLE ADSORPSİYONU VE GERİ KAZANILMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Çevre Müh. Sebahat ÇIRAKOĞLU

Enstitü Anabilim Dalı : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Tez Danışmanı

: Prof. Dr. İ. Ayhan ŞENGİL

Mayıs 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 40
anahtar kavramı ile 42 tezin, çevre mühendisliği anahtar kavramı ile 2914 tezin künyelerine ulaşılmıştır. Bu tezlerin bir kısmı (yaklaşık 50 tez) içerik açısından da incelenmiştir. Bu tarama sonuçlarından yola çıkılarak şöyle bir değerlendirme yapılabilir: İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerinin ağırlıklı olarak kentleşme, kentlileşme, kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kents...
Konaklama işletmelerinde çevre muhasebesi uygulamaları: Marmaris ilçesi örneği - Sayfa 6
TEZİN YAZILDIGI DİL: TÜRKÇE TEZİN KONUSU (KONULARI) : TEZİN SAYFA SAYISI: 206 1. Konaklama İşletmeleri ve Maliyet Unsurları 2. Çevre ve Çevre Kirliliği, Çevresel Maliyetler ve Çevre Muhasebesi 3. Marmaris Bölgesin Konaklama (Otel) İşletmelerinde Çevre Muhasebesinin Uygulanabilirliği TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER: 1. Konaklama ve Otel İşletmeleri 2. Çevre 3. Maliyet Analizi 4. Çevre ...
Ekolojik yönetim: İşletme yönetiminde çevre duyarlılığının geliştirilmesi - Sayfa 8
TEZ DANIŞMANININ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU TEZİN YAZILDIĞI DİL : TÜRKÇE TEZİN SAYFA SAYISI : 264 TEZİN KONUSU (KONULARI) : 1. Çevre Sorunlarına Yol Açan Nedenler ve Çevre Sorunları 2. Ekoloji Biliminin ve Çevreciliğin Tarihsel Gelişimi 3. İşletmelerin Çevre Sorunlarına Yönelik Stratejileri 4. Uygulanan Anketin Değerlendirilmesi TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER 1. Çevre 2. Çev...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çevre
tezi
üniversitesi
lisans
yüksek
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Zn+2NİN VALEKS TANİN REÇİNESİYLE ADSORPSİYONU VE GERİ KAZANILMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Çevre Müh. Sebahat ÇIRAKOĞLU

Enstitü Anabilim Dalı : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Tez Danışmanı

: Prof. Dr. İ. Ayhan ŞENGİL

Mayıs 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php