Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiİÇİNDEKİLER

Sayfa KABUL. ii ÖZET . iii ABSTRACT. v TEŞEKKÜR. vii İÇİNDEKİLER . viii ŞEKİLLER DİZİNİ . xiii ÇİZELGELER DİZİNİ. xv EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ. xvii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ. xix

BÖLÜM 1 GİRİŞ . 1

BÖLÜM 2 HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI VE EMİSYON ENVANTERİ. 5

2.1 HAVA KİRLİLİĞİ . 2.2 KİRLETİCİ KAYNAKLARI. 2.3 ATMOSFERİN YAPISI . 2.4 HAVA KİRLİLİĞİNİN BOYUTLARI . 2.5 KİRLETİCİLERİN ETKİLERİ. 2.6 KÜRESEL ISINMA . 2.7 SERA ETKİSİ VE SERA GAZLARI .
2.7.1 Karbondioksit (CO2) . 2.7.2 Metan (CH4) . 2.7.3 Diazotmonoksit (N2O). 2.7.4 Ozon (O3). 2.7.5 Azot Oksitler (NOx).

5 5 7 8 9 12 13 16 16 16 17 17

ix10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 10
İÇİNDEKİLER Sayfa KABUL................................................................................................................................. ii ÖZET ................................................................................................................................. iii ABSTRACT...................................................................................................
Aksaray ili atıksularının tuz gölü üzerindeki kirletici etkilerinin araştırılması - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER Özet………………..………………………………………………………….................ii Summary……………..…………………………………………………………………iii Teşekkür……………………..………………………………………………………….iv İçindekiler……………………...………………………………………………………...v Çizelgeler Dizini……………………...………………………………………………...vii Şekiller Dizini…………………………..……………………………………………..viii Fotoğraflar Dizini………………………..……………………………………………...ix Kısaltma ve Simgeler……………………..………………………………...
Yakıt pillerinde son plakanın ısıl ve mekanik analizlerinin incelenmesi - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR....................................................................................................... İÇİNDEKİLER ................................................................................................ SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ.................................................... ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
kirliliği
giriş
özet
teşekkür
şekiller


10. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa KABUL. ii ÖZET . iii ABSTRACT. v TEŞEKKÜR. vii İÇİNDEKİLER . viii ŞEKİLLER DİZİNİ . xiii ÇİZELGELER DİZİNİ. xv EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ. xvii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ. xix

BÖLÜM 1 GİRİŞ . 1

BÖLÜM 2 HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI VE EMİSYON ENVANTERİ. 5

2.1 HAVA KİRLİLİĞİ . 2.2 KİRLETİCİ KAYNAKLARI. 2.3 ATMOSFERİN YAPISI . 2.4 HAVA KİRLİLİĞİNİN BOYUTLARI . 2.5 KİRLETİCİLERİN ETKİLERİ. 2.6 KÜRESEL ISINMA . 2.7 SERA ETKİSİ VE SERA GAZLARI .
2.7.1 Karbondioksit (CO2) . 2.7.2 Metan (CH4) . 2.7.3 Diazotmonoksit (N2O). 2.7.4 Ozon (O3). 2.7.5 Azot Oksitler (NOx).

5 5 7 8 9 12 13 16 16 16 17 17

ix

İlgili Kaynaklarsingle.php