Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiCO :12.523 0.418 V + 0.0039 V2 = 12.523 0.418 40 + 0.0039 402 = 2.04 g/km NOX : 0.77 V0.285 = 0.77 400.285 = 2.20 g/km VOC : 26.3 V0.865 = 26.3 400.865 = 1.08 g/km

Çizelge 6.14 Şehir içi ve etrafındaki yollarda motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri.

Araç Türü
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel
Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel Motorsiklet TIR ve Ağır Kamyonlar

Ort. Araç Hız
(km/saat) 41 40
30 – 50
30 – 50 30 – 50 30 – 50
35 30 35

Emisyon Faktörleri (g/km) VOC NOx CO PM

2.02 1.08 0.053

3.25 2.20 1.6

8.0 2.04 2.0 0.25

1.02 2.75 1.02 0.98 10.98 0.84

6.82 8.7 6.82 10.5 0.03 14.69

2.85 18.8 2.85 2.61 22.36 5.89

0.25 0.95 0.25 0.4
1.60

Kaynak
Schmitz et al. 2000 CORINAIR 2007 Schmitz et al. 2000, Demircioğlu 1998 Colls 1997 Demircioğlu 1998 Colls 1997 Keller et al. 2008 Borrego et al. 2000 Colls 1997

İl genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından araç sayımı yapılmamaktadır. Bu nedenle, Zonguldak ili genelindeki araç sayıları TUİK Ulaştırma İstatistikleri verilerinden alınmıştır. İl merkezi ve şehir merkezindeki araç sayıları ise Zonguldak Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda hesaplamalarda kullanılmıştır (ZEM 2007). Zonguldak İl geneli araç sayıları Çizelge 6.15te, İl merkezi araç sayıları Çizelge 6.16da ve Şehir merkezi trafik sayımları ise Çizelge 6.17de verilmektedir. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç sayımında, araçların şehir merkezinde takip ettiği ana yollar Şekil 6.1de uydu görüntüsü ile birlikte verilmektedir. TUİK istatistiklerinde tır ve ağır kamyonlar ayrı bir kategoriye ayrılmamış olup bu taşıtlar dizel kamyonlara dahil edilmiştir.

Dizel yakıt kullanan otomobillerin sayısı ise Otomotiv Distribütörleri Derneğinin yayınlamış olduğu bültenlerdeki dizel araç satış oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Aralık 2005 Aralık 2007 dönemini kapsayan bültenlerdeki toplam otomobil satışları içerisinde dizel araçların oranları tespit edilmiştir. Bu oranlar Aralık 2005de %38, Aralık 2006da %49, Nisan 2007de %50 ve Aralık 2007de % 53dür (ODD 2008). Diğer aylara ait veriler doğrusal seriler elde edilerek hesaplanmıştır. TUİK ulaştırma istatistiklerinden de aylık otomobil
77100. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dizel
araç
emisyon
merkezi
zonguldak
otomobil


100. SAYFA ICERIGI

CO :12.523 0.418 V + 0.0039 V2 = 12.523 0.418 40 + 0.0039 402 = 2.04 g/km NOX : 0.77 V0.285 = 0.77 400.285 = 2.20 g/km VOC : 26.3 V0.865 = 26.3 400.865 = 1.08 g/km

Çizelge 6.14 Şehir içi ve etrafındaki yollarda motorlu taşıtlar için emisyon faktörleri.

Araç Türü
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel
Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel Motorsiklet TIR ve Ağır Kamyonlar

Ort. Araç Hız
(km/saat) 41 40
30 – 50
30 – 50 30 – 50 30 – 50
35 30 35

Emisyon Faktörleri (g/km) VOC NOx CO PM

2.02 1.08 0.053

3.25 2.20 1.6

8.0 2.04 2.0 0.25

1.02 2.75 1.02 0.98 10.98 0.84

6.82 8.7 6.82 10.5 0.03 14.69

2.85 18.8 2.85 2.61 22.36 5.89

0.25 0.95 0.25 0.4
1.60

Kaynak
Schmitz et al. 2000 CORINAIR 2007 Schmitz et al. 2000, Demircioğlu 1998 Colls 1997 Demircioğlu 1998 Colls 1997 Keller et al. 2008 Borrego et al. 2000 Colls 1997

İl genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından araç sayımı yapılmamaktadır. Bu nedenle, Zonguldak ili genelindeki araç sayıları TUİK Ulaştırma İstatistikleri verilerinden alınmıştır. İl merkezi ve şehir merkezindeki araç sayıları ise Zonguldak Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda hesaplamalarda kullanılmıştır (ZEM 2007). Zonguldak İl geneli araç sayıları Çizelge 6.15te, İl merkezi araç sayıları Çizelge 6.16da ve Şehir merkezi trafik sayımları ise Çizelge 6.17de verilmektedir. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen araç sayımında, araçların şehir merkezinde takip ettiği ana yollar Şekil 6.1de uydu görüntüsü ile birlikte verilmektedir. TUİK istatistiklerinde tır ve ağır kamyonlar ayrı bir kategoriye ayrılmamış olup bu taşıtlar dizel kamyonlara dahil edilmiştir.

Dizel yakıt kullanan otomobillerin sayısı ise Otomotiv Distribütörleri Derneğinin yayınlamış olduğu bültenlerdeki dizel araç satış oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Aralık 2005 Aralık 2007 dönemini kapsayan bültenlerdeki toplam otomobil satışları içerisinde dizel araçların oranları tespit edilmiştir. Bu oranlar Aralık 2005de %38, Aralık 2006da %49, Nisan 2007de %50 ve Aralık 2007de % 53dür (ODD 2008). Diğer aylara ait veriler doğrusal seriler elde edilerek hesaplanmıştır. TUİK ulaştırma istatistiklerinden de aylık otomobil
77

İlgili Kaynaklarsingle.php