Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesisayılarına ulaşılmış ve aylar arasındaki farkların yeni otomobil satışlarından gerçekleştiği düşünülmüştür. Trafiğe kaydedilen yeni otomobillerin içinde dizel araçların oranı aylık olarak hesaplanıp Aralık 2005 Aralık 2007 dönemindeki toplam dizel araç sayısı bulunmuştur. Hesaplamaların detayları Ek Açıklamalar Bde sunulmuş olup Zonguldak ili için dizel otomobillerin toplam otomobillere oranı %4.16 olarak tespit edilmiştir. Aralık 2005 öncesi dönemde satılan dizel araçlar da hesaplamaya katıldığında bu oran %5 olarak kabul edilmiştir. LPGli otomobiller sayısının, toplam otomobil sayısına oranı ise TUİK ulaştırma istatistikleri dikkate alınarak %15 kabul edilmiştir (TUİK 2008).
Şekil 6.1 Zonguldak şehir merkezinde araç sayımı yapılan caddelerin uydu görüntüsünde belirtilmesi.
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonları hesaplanabilmesi için araçların yıllık ortalama seyahat mesafelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu mesafe, il genelindeki ve il merkezindeki emisyonların hesaplanmasında ortalama 10000 km/yıl olarak kabul edilmiştir. Şehir merkezinde ise taşıtların kat ettiği mesafe 3 km/gündür. Bu da 1095 km/yıl (= 3 km/gün 365 gün/yıl) mesafesine karşılık gelmektedir.
78101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Enerji kullanımının çevresel etkileri ve sürdürülebilir gelişme: Balıkesir örneği - Sayfa 132
4.5.4 Balıkesir İli Taşımacılık Verimlilik Hesabı Balıkesir İli araç sayısı bakımından oldukça fazla bir sayıya sahip. Özellikle kış aylarında hem ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği hem de taşıtların oluşturduğu hava kirliliği oluşmaktadır. Balıkesir İlinde 2004 yılı itibariyle toplam 89412 adet motorlu araç bulunmaktadır. Otomobillerin sayısı 32.295 olup toplam araç sayısının %36.1 ‘ini oluştu...

101. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

araç
otomobil
araçlar
dizel
toplam
sayısı


101. SAYFA ICERIGI

sayılarına ulaşılmış ve aylar arasındaki farkların yeni otomobil satışlarından gerçekleştiği düşünülmüştür. Trafiğe kaydedilen yeni otomobillerin içinde dizel araçların oranı aylık olarak hesaplanıp Aralık 2005 Aralık 2007 dönemindeki toplam dizel araç sayısı bulunmuştur. Hesaplamaların detayları Ek Açıklamalar Bde sunulmuş olup Zonguldak ili için dizel otomobillerin toplam otomobillere oranı %4.16 olarak tespit edilmiştir. Aralık 2005 öncesi dönemde satılan dizel araçlar da hesaplamaya katıldığında bu oran %5 olarak kabul edilmiştir. LPGli otomobiller sayısının, toplam otomobil sayısına oranı ise TUİK ulaştırma istatistikleri dikkate alınarak %15 kabul edilmiştir (TUİK 2008).
Şekil 6.1 Zonguldak şehir merkezinde araç sayımı yapılan caddelerin uydu görüntüsünde belirtilmesi.
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonları hesaplanabilmesi için araçların yıllık ortalama seyahat mesafelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu mesafe, il genelindeki ve il merkezindeki emisyonların hesaplanmasında ortalama 10000 km/yıl olarak kabul edilmiştir. Şehir merkezinde ise taşıtların kat ettiği mesafe 3 km/gündür. Bu da 1095 km/yıl (= 3 km/gün 365 gün/yıl) mesafesine karşılık gelmektedir.
78

İlgili Kaynaklarsingle.php