Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiMotorlu taşıtlardan kaynaklanan sera gazları emisyon miktarları, araç sayılarının emisyon faktörleri ve seyahat mesafeleri ile çarpılması sonucunda hesaplanmıştır (Denklem 6.1). Aşağıda, il genelindeki benzinli otomobillerden kaynaklanan VOC, NOx ve CO emisyon miktarlarının hesaplanması gösterilmiştir. İl geneli, il merkezi ve şehir merkezindeki tüm emisyonlar aynı yöntemle hesaplanmış olup il genelindeki emisyon miktarları Çizelge 6.15te, il merkezindeki emisyon miktarları Çizelge 6.16da ve şehir merkezindeki emisyon miktarları da Çizelge 6.17de sunulmuştur.

E = Araç Sayısı Seyahat Mesafesi Emisyon Faktörü

(6.1)

İl genelindeki benzinli otomobiller için emisyon miktarları:

VOC

=

40467

(araç)10000

km araç yıl

2.02

g km

1ton 1000000g

=

817.4

ton yıl

NOx

=

40467

(araç)10000

km araç yıl

3.25

g km

1ton 1000000g

= 1315.2

ton yıl

CO

=

40467

(araç)10000

km araç yıl

8.0

g km

1ton 1000000g

=

3237.4

ton yıl

Çizelge 6.15 Zonguldak il geneli araç sayıları ve emisyon miktarları.

Araç Cinsi
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel Motorsiklet Toplam

Şubat 2008 Araç Sayıları
40467 10791
2697 4615 1996 16796 6686 5859 90359

Emisyon Miktarları (ton/yıl)

VOC 817.4

NOx

CO

1315.2 3237.4

PM –

116.5 1.4 47.1 54.9 171.3 65.5 643.3 1918

237.4 43.2 314.7 173.7 1145.5 702.0 1.8 3933

220.1 53.9 131.5 375.2 478.7 174.5 1310.1 5981

6.7 11.5 19.0 42.0 26.7 106

TUİK istatistiklerine göre Zonguldak ili genelinde trafiğe kayıtlı 90359 araçtan kaynaklanan emisyonlar 1918 ton/yıl VOC, 3933 ton/yıl NOx, 5981 ton/yıl CO ve 106 ton/yıl PMdir (Çizelge 6.15). İl genelindeki VOC emisyonlarının dörtte üçü, benzinli otomobillerden ve motorsikletlerden kaynaklanmaktadır. NOx emisyonlarının yaklaşık üçte biri benzinli

79102. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Balıkesir il merkezinde motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyon envanterinin hesaplanması - Sayfa 95
Çizelge 4.12 Balıkesir İli İçin Anket Sonuçlarıve Araç km Göre 2007 YılıSoğuk Emisyon Miktarı Araç Cinsi Yakıt Cinsi Benzinli CO Ton/Yıl 322,15 VOC Ton/Yıl 33,38 NOx Ton/Yıl 19,23 FC PM Ton/Yıl Ton/Yıl 1281.32 - Otomobil LPG 126,71 42,53 41,51 1354.57 - Dizel 14,81 0,39 31,28 1084.57 2,31 Minibüs Dizel 2,52 0,14 7,78 218.58 0,60 Ka...

102. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
otomobil
dizel
otomobiller
emisyonlar
araç


102. SAYFA ICERIGI

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan sera gazları emisyon miktarları, araç sayılarının emisyon faktörleri ve seyahat mesafeleri ile çarpılması sonucunda hesaplanmıştır (Denklem 6.1). Aşağıda, il genelindeki benzinli otomobillerden kaynaklanan VOC, NOx ve CO emisyon miktarlarının hesaplanması gösterilmiştir. İl geneli, il merkezi ve şehir merkezindeki tüm emisyonlar aynı yöntemle hesaplanmış olup il genelindeki emisyon miktarları Çizelge 6.15te, il merkezindeki emisyon miktarları Çizelge 6.16da ve şehir merkezindeki emisyon miktarları da Çizelge 6.17de sunulmuştur.

E = Araç Sayısı Seyahat Mesafesi Emisyon Faktörü

(6.1)

İl genelindeki benzinli otomobiller için emisyon miktarları:

VOC

=

40467

(araç)10000

km araç yıl

2.02

g km

1ton 1000000g

=

817.4

ton yıl

NOx

=

40467

(araç)10000

km araç yıl

3.25

g km

1ton 1000000g

= 1315.2

ton yıl

CO

=

40467

(araç)10000

km araç yıl

8.0

g km

1ton 1000000g

=

3237.4

ton yıl

Çizelge 6.15 Zonguldak il geneli araç sayıları ve emisyon miktarları.

Araç Cinsi
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel Motorsiklet Toplam

Şubat 2008 Araç Sayıları
40467 10791
2697 4615 1996 16796 6686 5859 90359

Emisyon Miktarları (ton/yıl)

VOC 817.4

NOx

CO

1315.2 3237.4

PM –

116.5 1.4 47.1 54.9 171.3 65.5 643.3 1918

237.4 43.2 314.7 173.7 1145.5 702.0 1.8 3933

220.1 53.9 131.5 375.2 478.7 174.5 1310.1 5981

6.7 11.5 19.0 42.0 26.7 106

TUİK istatistiklerine göre Zonguldak ili genelinde trafiğe kayıtlı 90359 araçtan kaynaklanan emisyonlar 1918 ton/yıl VOC, 3933 ton/yıl NOx, 5981 ton/yıl CO ve 106 ton/yıl PMdir (Çizelge 6.15). İl genelindeki VOC emisyonlarının dörtte üçü, benzinli otomobillerden ve motorsikletlerden kaynaklanmaktadır. NOx emisyonlarının yaklaşık üçte biri benzinli

79

İlgili Kaynaklarsingle.php