Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiotomobillerden atmosfere salınmaktadır. 1145.5 ton/yıllık emisyon miktarı ile dizel kamyonetler diğer önemli NOx kaynağıdır. CO emisyonlarında ise sırasıyla 3237.4 ton/yıl ve 1310.1 ton/yıl emisyonlarla benzinli otomobiller ve motosikletler başlıca kirleticilerdir. PM emisyonlarında ise başlıca kirletici kaynakları dizel yakıtlı kamyonetler, kamyonlar ve otobüslerdir.

Çizelge 6.16 Zonguldak il merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları.

Araç Cinsi
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel TIR ve Ağır Kamyonlar Motorsiklet Toplam

30.09.2007 Araç Sayıları
16822 4486 1121 2001 662 5854 2992 5244
2724 41907

Emisyon Miktarları (ton/yıl)

VOC 339.8 48.4 0.6 20.4 18.2 59.7 29.3
44.0 299.1 860

NOx 546.7 98.7 17.9 136.5 57.6 399.2 314.2
770.3 0.8 2342

CO 1345.8
91.5 22.4 57.0 124.5 166.8 78.1
308.9 609.1 2804

PM 2.8 5.0 6.3
14.6 12.0
83.9 –
125

İl merkezindeki araç sayımlarından elde edilen veriler kullanılarak Merkezdeki emisyon miktarları hesaplanmıştır. Çizelge 6.16daki verilere göre 860 ton/yıl VOC, 2342 ton/yıl NOx, 2804 ton/yıl CO ve 125 ton/yıl PM atmosfere salınmaktadır. VOC emisyonlarında en önemli kirletici kaynakları benzinli otomobiller ve motorsikletlerdir. NOx emisyonlarında da otomobiller ilk sırayı alırken, tır ve ağır kamyonlar ikinci önemli NOx kaynağıdır. CO emisyonlarının yaklaşık yarısı benzinli otomobillerden ve motorsikletlerden kaynaklanmaktadır. PM emisyonlarında ise tır ve ağır kamyonlar en önemli kirleticilerdir.

Şehir merkezindeki araç sayımlarından elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan emisyon miktarları Çizelge 6.17de sunulmuştur. Çizelge 6.17ye göre 37 ton/yıl VOC, 100 ton/yıl NOx, 120 ton/yıl CO ve 5 ton/yıl PM Zonguldak şehir merkezinde atmosfere salınmaktadır. VOC emisyonlarında en önemli kirletici kaynakları benzinli otomobiller ve motorsikletlerdir. NOx emisyonlarında da otomobiller ile tır ve ağır kamyonlar başlıca NOx kaynaklarıdır. CO emisyonlarının yarıdan fazlası benzinli otomobillerden ve motorsikletlerden kaynaklanmaktadır. PM emisyonlarında ise tır ve ağır kamyonlar en önemli kirleticilerdir.

80103. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
otomobil
araç
dizel
kamyon
kamyonet


103. SAYFA ICERIGI

otomobillerden atmosfere salınmaktadır. 1145.5 ton/yıllık emisyon miktarı ile dizel kamyonetler diğer önemli NOx kaynağıdır. CO emisyonlarında ise sırasıyla 3237.4 ton/yıl ve 1310.1 ton/yıl emisyonlarla benzinli otomobiller ve motosikletler başlıca kirleticilerdir. PM emisyonlarında ise başlıca kirletici kaynakları dizel yakıtlı kamyonetler, kamyonlar ve otobüslerdir.

Çizelge 6.16 Zonguldak il merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları.

Araç Cinsi
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel TIR ve Ağır Kamyonlar Motorsiklet Toplam

30.09.2007 Araç Sayıları
16822 4486 1121 2001 662 5854 2992 5244
2724 41907

Emisyon Miktarları (ton/yıl)

VOC 339.8 48.4 0.6 20.4 18.2 59.7 29.3
44.0 299.1 860

NOx 546.7 98.7 17.9 136.5 57.6 399.2 314.2
770.3 0.8 2342

CO 1345.8
91.5 22.4 57.0 124.5 166.8 78.1
308.9 609.1 2804

PM 2.8 5.0 6.3
14.6 12.0
83.9 –
125

İl merkezindeki araç sayımlarından elde edilen veriler kullanılarak Merkezdeki emisyon miktarları hesaplanmıştır. Çizelge 6.16daki verilere göre 860 ton/yıl VOC, 2342 ton/yıl NOx, 2804 ton/yıl CO ve 125 ton/yıl PM atmosfere salınmaktadır. VOC emisyonlarında en önemli kirletici kaynakları benzinli otomobiller ve motorsikletlerdir. NOx emisyonlarında da otomobiller ilk sırayı alırken, tır ve ağır kamyonlar ikinci önemli NOx kaynağıdır. CO emisyonlarının yaklaşık yarısı benzinli otomobillerden ve motorsikletlerden kaynaklanmaktadır. PM emisyonlarında ise tır ve ağır kamyonlar en önemli kirleticilerdir.

Şehir merkezindeki araç sayımlarından elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan emisyon miktarları Çizelge 6.17de sunulmuştur. Çizelge 6.17ye göre 37 ton/yıl VOC, 100 ton/yıl NOx, 120 ton/yıl CO ve 5 ton/yıl PM Zonguldak şehir merkezinde atmosfere salınmaktadır. VOC emisyonlarında en önemli kirletici kaynakları benzinli otomobiller ve motorsikletlerdir. NOx emisyonlarında da otomobiller ile tır ve ağır kamyonlar başlıca NOx kaynaklarıdır. CO emisyonlarının yarıdan fazlası benzinli otomobillerden ve motorsikletlerden kaynaklanmaktadır. PM emisyonlarında ise tır ve ağır kamyonlar en önemli kirleticilerdir.

80

İlgili Kaynaklarsingle.php