Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇizelge 6.17 Zonguldak şehir merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları.

Araç Cinsi
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel TIR ve Ağır Kamyonlar Motorsiklet Toplam

Şehir Araç Sayısı/gün
6553 1748 437 780 258 2280 1165 2043
1061
16325

Emisyon Miktarları (ton/yıl)

VOC 14.49 2.07

NOx 23.32 4.21

CO 57.40 3.90

PM –

0.03 0.77 0.96 0.12 0.87 5.82 2.43 0.21

0.78 2.46 5.31 0.27 2.55 17.03 7.12 0.62 1.25 13.39 3.33 0.51

1.88 32.86 13.18 3.58

12.76 0.03 25.98 37 100 120

5

Schmitz et al. (2000) Federal Test Presedürünü kullanarak yaptıkları çalışmada benzinli ve dizel otomobillerdeki VOC emisyonlarının miktarlarını ve VOC sınıflarını belirlemişlerdir. Benzinli ve dizel araçların VOC türleri % oranları Şekil 6.2 ve Şekil 6.3de gösterilmiştir. Bu çalışmada elde edilen emisyon faktörleri ve Denklem 6.1 kullanılarak Zonguldak şehir merkezindeki VOC türlerinin miktarları hesaplanmıştır. Aşağıda, Zonguldak şehir merkezindeki benzinli otomobiller için VOC türleri miktarlarının hesapları örnek olarak gösterilmiştir. Dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonların hesaplamaları da benzer şekilde yapılmış ve sonuçlar Çizelge 6.18de sunulmuştur.

Benzinli Araçlar – VOC Emisyonları (%)

Fenol ve Kresollar; 0,6
Karboniller; 4,7

Alkanlar; 28,1

Aromatikler; 48,3

Alkenler; 14,4 Alkinler; 3,8

Şekil 6.2 Benzinli araçların emisyonlarından kaynaklanan VOC türleri (Schmitz et al. 2000). 81104. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
emisyonları
merkezi
araç
dizel
zonguldak


104. SAYFA ICERIGI

Çizelge 6.17 Zonguldak şehir merkezi araç sayıları ve emisyon miktarları.

Araç Cinsi
Otomobil Benzinli Otomobil LPG Otomobil Dizel Minibüs Dizel Otobüs Dizel Kamyonet Dizel Kamyon Dizel TIR ve Ağır Kamyonlar Motorsiklet Toplam

Şehir Araç Sayısı/gün
6553 1748 437 780 258 2280 1165 2043
1061
16325

Emisyon Miktarları (ton/yıl)

VOC 14.49 2.07

NOx 23.32 4.21

CO 57.40 3.90

PM –

0.03 0.77 0.96 0.12 0.87 5.82 2.43 0.21

0.78 2.46 5.31 0.27 2.55 17.03 7.12 0.62 1.25 13.39 3.33 0.51

1.88 32.86 13.18 3.58

12.76 0.03 25.98 37 100 120

5

Schmitz et al. (2000) Federal Test Presedürünü kullanarak yaptıkları çalışmada benzinli ve dizel otomobillerdeki VOC emisyonlarının miktarlarını ve VOC sınıflarını belirlemişlerdir. Benzinli ve dizel araçların VOC türleri % oranları Şekil 6.2 ve Şekil 6.3de gösterilmiştir. Bu çalışmada elde edilen emisyon faktörleri ve Denklem 6.1 kullanılarak Zonguldak şehir merkezindeki VOC türlerinin miktarları hesaplanmıştır. Aşağıda, Zonguldak şehir merkezindeki benzinli otomobiller için VOC türleri miktarlarının hesapları örnek olarak gösterilmiştir. Dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonların hesaplamaları da benzer şekilde yapılmış ve sonuçlar Çizelge 6.18de sunulmuştur.

Benzinli Araçlar – VOC Emisyonları (%)

Fenol ve Kresollar; 0,6
Karboniller; 4,7

Alkanlar; 28,1

Aromatikler; 48,3

Alkenler; 14,4 Alkinler; 3,8

Şekil 6.2 Benzinli araçların emisyonlarından kaynaklanan VOC türleri (Schmitz et al. 2000). 81

İlgili Kaynaklarsingle.php