Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiDizel Araçlar – VOC Emisyonları (%)

Fenol ve Kresollar; 3,0

Alkanlar; 9,8

Karboniller; 32,4

Alkenler; 38,3

Aromatikler; 8,6 Alkinler; 7,9
Şekil 6.3 Dizel araçların emisyonlarından kaynaklanan VOC türleri (Schmitz et al. 2000).

E Alkan

=

6553

(araç)

3

km araç gün

567.6

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

4.07

ton yıl

E Alken

=

6553

(araç)

3

km araç gün

291.7

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

2.09

ton yıl

E Alkin

=

6553

(araç)

3

km araç gün

77.3

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

0.55

ton yıl

E Aromatik

=

6553

(araç)

3

km araç gün

975.6

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

7.00

ton yıl

E Karbonil

=

6553

(araç) 3

km araç gün

95.1

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

0.68

ton yıl

E Fenol ve Kresol

=

6553

(araç) 3

km araç gün

11.5

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

0.08

ton yıl

82105. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

araç
dizel
emisyonları
araçlar
kaynaklanan
araçların


105. SAYFA ICERIGI

Dizel Araçlar – VOC Emisyonları (%)

Fenol ve Kresollar; 3,0

Alkanlar; 9,8

Karboniller; 32,4

Alkenler; 38,3

Aromatikler; 8,6 Alkinler; 7,9
Şekil 6.3 Dizel araçların emisyonlarından kaynaklanan VOC türleri (Schmitz et al. 2000).

E Alkan

=

6553

(araç)

3

km araç gün

567.6

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

4.07

ton yıl

E Alken

=

6553

(araç)

3

km araç gün

291.7

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

2.09

ton yıl

E Alkin

=

6553

(araç)

3

km araç gün

77.3

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

0.55

ton yıl

E Aromatik

=

6553

(araç)

3

km araç gün

975.6

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

7.00

ton yıl

E Karbonil

=

6553

(araç) 3

km araç gün

95.1

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

0.68

ton yıl

E Fenol ve Kresol

=

6553

(araç) 3

km araç gün

11.5

mg km

1 ton 109 mg

365 gün 1 yıl

=

0.08

ton yıl

82

İlgili Kaynaklarsingle.php