Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiÇalışma alanındaki evsel ısınmadan, enerji sektöründen (termik santral) ve trafikten kaynaklanan emisyonlar için VOC/NOx oranları Çizelge 6.18de gösterilmiştir.

Çizelge 6.19a göre çalışma alanındaki VOC/NOx oranları tüm kirletici kaynakları için VOC limitli bölgede çıkmıştır. VOC/NOx oranının 10dan küçük olduğu durumlarda ozon oluşumunu kontrol altında tutabilmek için VOC emisyonlarının azaltılması etkili olacaktır (URL1 2008). Fotokimyasal tepkimeler VOC limitli olduğu için NOx emisyonlarında meydana gelecek azalma ise ozon konsantrasyonlarında artış ile sonuçlanacaktır.

Çizelge 6.19 Çalışma alanındaki VOC/NOx oranları.

Kirletici Kaynağı Evsel Isınma (USEPA) ÇATES (CORINAIR) ÇATES (USEPA) Trafik İl Geneli Trafik İl Merkezi Trafik Şehir Merkezi

VOC 686.7 34.06 44.25 1918 860
37

NOx 624.9 2849.20 10962.94 3933 2342 100

VOC/NOx 1.099 0.012 0.004 0.488 0.367 0.370

Fotokimya VOC limitli VOC limitli VOC limitli VOC limitli VOC limitli VOC limitli

84107. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 44
BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Orman yangınları doğal afet olup, şüphesiz hava kirliliğine katkısı çok fazladır. Ülkemizde çeşitli kirleticilerle ilgili emisyon envanterleri yapılırken orman yangınlarıyla ilgili yapılmış bir emisyon hesaplamasına rastlanılmamıştır. Bu çalışmada orman yangınlarından kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı konusunda yabancı ...
Eskişehir ve yakın çevresinde yüzey ozon dağılımının MM5-CAMx modelleri kullanılarak belirlenmesi - Sayfa 50
Eskişehir il merkezi için hesaplanan yanma kaynaklı emisyon hızları Çizelge 3.5’te özetlenmiştir. Çınar’ın (2003) çalışmasında hazırlanan Eskişehir kent merkezi emisyon envanteri yalnızca toplam emisyonlar için değil, aylık değişimleri de inceleyecek şekilde hazırlanmıştır. Buna göre, ozon sorununun yaşandığı bahar ve yaz mevsimlerinde, yani konutsal ısıtma süreçlerinden kaynaklanan emisyonların ...

107. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyonlar
trafik
ozon
kaynaklanan
trafikten
çalışma


107. SAYFA ICERIGI

Çalışma alanındaki evsel ısınmadan, enerji sektöründen (termik santral) ve trafikten kaynaklanan emisyonlar için VOC/NOx oranları Çizelge 6.18de gösterilmiştir.

Çizelge 6.19a göre çalışma alanındaki VOC/NOx oranları tüm kirletici kaynakları için VOC limitli bölgede çıkmıştır. VOC/NOx oranının 10dan küçük olduğu durumlarda ozon oluşumunu kontrol altında tutabilmek için VOC emisyonlarının azaltılması etkili olacaktır (URL1 2008). Fotokimyasal tepkimeler VOC limitli olduğu için NOx emisyonlarında meydana gelecek azalma ise ozon konsantrasyonlarında artış ile sonuçlanacaktır.

Çizelge 6.19 Çalışma alanındaki VOC/NOx oranları.

Kirletici Kaynağı Evsel Isınma (USEPA) ÇATES (CORINAIR) ÇATES (USEPA) Trafik İl Geneli Trafik İl Merkezi Trafik Şehir Merkezi

VOC 686.7 34.06 44.25 1918 860
37

NOx 624.9 2849.20 10962.94 3933 2342 100

VOC/NOx 1.099 0.012 0.004 0.488 0.367 0.370

Fotokimya VOC limitli VOC limitli VOC limitli VOC limitli VOC limitli VOC limitli

84

İlgili Kaynaklarsingle.php