Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiBÖLÜM 7
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 7 SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sera gazı emisyonlarının doğrudan ölçülemediği durumlarda emisyon miktarlarını belirlemek için emisyon envanterleri sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Sera etkisi son zamanlarda daha iyi anlaşılan troposferik ozon, atmosferde ikincil kirletici olarak oluştuğu için öncü gazları olan azot oksitlerin ve uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının da envanter çalışmalarına dolaylı sera gazları olarak dahil edilmesi gereklidir.
Bu çalışmada, Zonguldak Bölgesindeki evsel ısınmadan, enerji sektöründen (Çatalağzı Termik Santrali) ve trafikten kaynaklanan sera gazlarının emisyon envanteri hazırlanmıştır ve oluşacak ozon miktarlarının VOC ya da NOx limitli olduğu irdelenmiştir.
Yapılan anket sonuçlarına göre Zonguldak Bölgesinde (19 mahalle dahil) sobalı evlerde ortalama kömür tüketiminin 3.37 ton/konut.mevsim iken bu değer kaloriferli evler için 4.30 ton/konut.mevsim olarak bulunmuştur. İl genelinde ısınma amaçlı kullanılan kömürlerin %26sı lavvarlanmış, %74ü lavvarlanmamış kömürler olarak tespit edilmiştir.
Zonguldak ilindeki 19 mahallede yer alan toplam 39494 konutun kış sezonu boyunca tükettiği toplam kömür miktarı 151262 ton olarak bulunmuştur. USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılarak evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları emisyonları hesaplanmıştır. USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında atmosfere salınan toplam emisyon miktarları 1703.1 ton/yıl SO2, 624.9 ton/yıl NOx, 686.7 ton/yıl NMVOC, 343.4 ton/yıl CH4, 18885.1 ton/yıl CO, 2.84105 ton/yıl CO2, 2.7 ton/yıl N2O, 1030.1 ton/yıl filtrelenebilir PM ve 425.8 ton/yıl PM10 olarak hesaplanmıştır. IPCCde sera gazları olarak sadece CO2, CH4 ve N2O dikkate alındığından bu bileşiklerin emisyon faktörleri kullanıldığında ise emisyon miktarları 3.048105 ton/yıl CO2, 966.71 ton/yıl CH4 ve 4.83 ton/yıl N2O olarak hesaplanmıştır. Kirlilik yükünün en yüksek olduğu iki mahalle ise Bahçelievler ve Meşrutiyet mahalleleri olarak tespit edilmiştir.
85108. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 44
BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Orman yangınları doğal afet olup, şüphesiz hava kirliliğine katkısı çok fazladır. Ülkemizde çeşitli kirleticilerle ilgili emisyon envanterleri yapılırken orman yangınlarıyla ilgili yapılmış bir emisyon hesaplamasına rastlanılmamıştır. Bu çalışmada orman yangınlarından kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı konusunda yabancı ...

108. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emisyon
faktörleri
sera
ıpcc
kaynaklanan
emisyonları


108. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 7
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 7 SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sera gazı emisyonlarının doğrudan ölçülemediği durumlarda emisyon miktarlarını belirlemek için emisyon envanterleri sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Sera etkisi son zamanlarda daha iyi anlaşılan troposferik ozon, atmosferde ikincil kirletici olarak oluştuğu için öncü gazları olan azot oksitlerin ve uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının da envanter çalışmalarına dolaylı sera gazları olarak dahil edilmesi gereklidir.
Bu çalışmada, Zonguldak Bölgesindeki evsel ısınmadan, enerji sektöründen (Çatalağzı Termik Santrali) ve trafikten kaynaklanan sera gazlarının emisyon envanteri hazırlanmıştır ve oluşacak ozon miktarlarının VOC ya da NOx limitli olduğu irdelenmiştir.
Yapılan anket sonuçlarına göre Zonguldak Bölgesinde (19 mahalle dahil) sobalı evlerde ortalama kömür tüketiminin 3.37 ton/konut.mevsim iken bu değer kaloriferli evler için 4.30 ton/konut.mevsim olarak bulunmuştur. İl genelinde ısınma amaçlı kullanılan kömürlerin %26sı lavvarlanmış, %74ü lavvarlanmamış kömürler olarak tespit edilmiştir.
Zonguldak ilindeki 19 mahallede yer alan toplam 39494 konutun kış sezonu boyunca tükettiği toplam kömür miktarı 151262 ton olarak bulunmuştur. USEPA ve IPCC emisyon faktörleri kullanılarak evsel ısınmadan kaynaklanan sera gazları emisyonları hesaplanmıştır. USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında atmosfere salınan toplam emisyon miktarları 1703.1 ton/yıl SO2, 624.9 ton/yıl NOx, 686.7 ton/yıl NMVOC, 343.4 ton/yıl CH4, 18885.1 ton/yıl CO, 2.84105 ton/yıl CO2, 2.7 ton/yıl N2O, 1030.1 ton/yıl filtrelenebilir PM ve 425.8 ton/yıl PM10 olarak hesaplanmıştır. IPCCde sera gazları olarak sadece CO2, CH4 ve N2O dikkate alındığından bu bileşiklerin emisyon faktörleri kullanıldığında ise emisyon miktarları 3.048105 ton/yıl CO2, 966.71 ton/yıl CH4 ve 4.83 ton/yıl N2O olarak hesaplanmıştır. Kirlilik yükünün en yüksek olduğu iki mahalle ise Bahçelievler ve Meşrutiyet mahalleleri olarak tespit edilmiştir.
85

İlgili Kaynaklarsingle.php