Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesiEnerji sektöründen (ÇATES) kaynaklanan emisyon miktarlarının hesaplanmasında CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörü veritabanları ayrı ayrı kullanılmıştır. CORINAIR emisyon faktörlerinin kullanılmasıyla ÇATESden atmosfere salınan toplam emisyon miktarları 989.39 ton/yıl SO2, 2849.20 ton/yıl NOx, 34.06 ton/yıl NMVOC, 34.06 ton/yıl CH4, 225.71 ton/yıl CO, 2.12106 ton/yıl CO2, 18.31 ton/yıl N2O, 67.29 ton/yıl toplam katı partikül, 58.44 ton/yıl PM10 ve 47.25 ton/yıl PM2.5 olarak hesaplanmıştır. USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında ise hesaplanan emisyon miktarları 22470.17 ton/yıl SO2, 10962.94 ton/yıl NOx, 44.25 ton/yıl NMVOC, 29.30 ton/yıl CH4, 375.89 ton/yıl CO, 1.87106 ton/yıl CO2, 58.11 ton/yıl N2O, 3.27105 ton/yıl filtrelenebilir PM, 75185 ton/yıl PM10 ve 76.72 ton/yıl TOCdir. IPCC emisyon faktörleri ile hesaplanan emsiyon miktarlarına göre ÇATESden yılda atmosfere 2.12106 ton CO2, 23.04 ton CH4 ve 33.34 ton N2O salınmaktadır. Bu sonuçlara göre bazı sera gazları emisyonları kullanılan yönteme göre değişiklik göstermektedir.
Trafikten kaynaklanan sera gazları emisyonlarının miktarlarını hesaplanmada kullanılacak emisyon faktörlerini belirlemek için, oldukça geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve emisyon faktörleri ülkemizin şartlarına uygun olarak derlenmiştir. Resmi istatistikler kullanılarak Zonguldaktaki dizel yakıtlı otomobil sayısı toplam otomobil sayısının %5i ve LPGli yakıt kullanan otomobil sayısı da toplam otomobil sayısının %15i olarak hesaplamalara dahil edilmiştir. Trafikten kaynaklanan emisyonlarda il geneli (ilçeler dahil), il merkezi (Merkez ilçe) ve insan faaliyetlerinin en yoğun olduğu şehir merkezi için ayrı ayrı hesap yapılmıştır. Zonguldak ili genelinde trafiğe kayıtlı 90359 araçtan kaynaklanan emisyon miktarları 1918 ton/yıl VOC, 3933 ton/yıl NOx, 5981 ton/yıl CO ve 106 ton/yıl PM olarak hesaplanmıştır. İl merkezindeki araç sayımları kullanılarak hesaplanan emisyon miktarları ise 860 ton/yıl VOC, 2342 ton/yıl NOx, 2804 ton/yıl CO ve 125 ton/yıl PMdir. Zonguldak şehir merkezinde ise yılda 37 ton VOC, 100 ton NOx, 120 ton CO ve 5 ton PM atmosfere salınmaktadır.
Troposferik ozon oluşumunda etkili olan VOC/NOx oranları hesaplandığında fotokimyasal denklemlerin VOC limitli fazda gerçekleştiği belirlenmiştir. Ancak, bu çalışmada biyojenik kaynaklı VOC emisyonları hesaplanmadığı için VOC/NOx oranlarının gerçekte daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
86109. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 44
BÖLÜM 4 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Orman yangınları doğal afet olup, şüphesiz hava kirliliğine katkısı çok fazladır. Ülkemizde çeşitli kirleticilerle ilgili emisyon envanterleri yapılırken orman yangınlarıyla ilgili yapılmış bir emisyon hesaplamasına rastlanılmamıştır. Bu çalışmada orman yangınlarından kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı konusunda yabancı ...

109. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hesap
faktörleri
emisyon
miktarları
hesaplanmıştır
sera


109. SAYFA ICERIGI

Enerji sektöründen (ÇATES) kaynaklanan emisyon miktarlarının hesaplanmasında CORINAIR, USEPA ve IPCC emisyon faktörü veritabanları ayrı ayrı kullanılmıştır. CORINAIR emisyon faktörlerinin kullanılmasıyla ÇATESden atmosfere salınan toplam emisyon miktarları 989.39 ton/yıl SO2, 2849.20 ton/yıl NOx, 34.06 ton/yıl NMVOC, 34.06 ton/yıl CH4, 225.71 ton/yıl CO, 2.12106 ton/yıl CO2, 18.31 ton/yıl N2O, 67.29 ton/yıl toplam katı partikül, 58.44 ton/yıl PM10 ve 47.25 ton/yıl PM2.5 olarak hesaplanmıştır. USEPA emisyon faktörleri kullanıldığında ise hesaplanan emisyon miktarları 22470.17 ton/yıl SO2, 10962.94 ton/yıl NOx, 44.25 ton/yıl NMVOC, 29.30 ton/yıl CH4, 375.89 ton/yıl CO, 1.87106 ton/yıl CO2, 58.11 ton/yıl N2O, 3.27105 ton/yıl filtrelenebilir PM, 75185 ton/yıl PM10 ve 76.72 ton/yıl TOCdir. IPCC emisyon faktörleri ile hesaplanan emsiyon miktarlarına göre ÇATESden yılda atmosfere 2.12106 ton CO2, 23.04 ton CH4 ve 33.34 ton N2O salınmaktadır. Bu sonuçlara göre bazı sera gazları emisyonları kullanılan yönteme göre değişiklik göstermektedir.
Trafikten kaynaklanan sera gazları emisyonlarının miktarlarını hesaplanmada kullanılacak emisyon faktörlerini belirlemek için, oldukça geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve emisyon faktörleri ülkemizin şartlarına uygun olarak derlenmiştir. Resmi istatistikler kullanılarak Zonguldaktaki dizel yakıtlı otomobil sayısı toplam otomobil sayısının %5i ve LPGli yakıt kullanan otomobil sayısı da toplam otomobil sayısının %15i olarak hesaplamalara dahil edilmiştir. Trafikten kaynaklanan emisyonlarda il geneli (ilçeler dahil), il merkezi (Merkez ilçe) ve insan faaliyetlerinin en yoğun olduğu şehir merkezi için ayrı ayrı hesap yapılmıştır. Zonguldak ili genelinde trafiğe kayıtlı 90359 araçtan kaynaklanan emisyon miktarları 1918 ton/yıl VOC, 3933 ton/yıl NOx, 5981 ton/yıl CO ve 106 ton/yıl PM olarak hesaplanmıştır. İl merkezindeki araç sayımları kullanılarak hesaplanan emisyon miktarları ise 860 ton/yıl VOC, 2342 ton/yıl NOx, 2804 ton/yıl CO ve 125 ton/yıl PMdir. Zonguldak şehir merkezinde ise yılda 37 ton VOC, 100 ton NOx, 120 ton CO ve 5 ton PM atmosfere salınmaktadır.
Troposferik ozon oluşumunda etkili olan VOC/NOx oranları hesaplandığında fotokimyasal denklemlerin VOC limitli fazda gerçekleştiği belirlenmiştir. Ancak, bu çalışmada biyojenik kaynaklı VOC emisyonları hesaplanmadığı için VOC/NOx oranlarının gerçekte daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
86

İlgili Kaynaklarsingle.php